UDT-kurs i betjening av kraner på lageret

OSO arrangerer et kurs for personer som ønsker å kvalifisere seg og få jobb som lagerkranfører eller vedlikeholdsarbeider. I løpet av kurset vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter slik at du enkelt kan bestå eksamen, som finner sted foran medlemmene av kommisjonen til Office of Technical Inspection. 

Operatøren styrer maskinen

For å kunne jobbe med drift eller vedlikehold av lagerkraner i store varehus og fabrikker er det viktig å ha en UDT-kvalifisering. Vi inviterer deg til å finne ut mer om opplæringen vi tilbyr. 

Kursets omfang  

Opplæringen vi tilbyr oppfyller alle UDT-retningslinjer, og kursene dekker emner som f.eks: 

 • helse og sikkerhet på reollagre, 
 • konstruksjon av den hydrauliske delen, 
 • konstruksjon av den pneumatiske delen, 
 • konstruksjon av den elektriske delen (styring, drivverk, strømforsyning), 
 • konstruksjon av den mekaniske delen, 
 • informasjon om teknisk tilsyn, 
 • sikkerhetsapparater og -innretninger, 
 • utstyr for transport av containere og paller, 
 • merking av traverskraner, 
 • bruksanvisningen for apparatet, 
 • oppbevaringsstativ, 
 • operatørposisjon, 
 • vedlikeholdsposisjon, 
 • kunnskap om håndteringsutstyr, 
 • godshåndtering, 
 • operatørens aktiviteter, 
 • vedlikeholdsaktiviteter, 
 • typer lagerkraner som brukes, 
 • praktiske aktiviteter. 

Lagerkraner - bruksområder 

Stablerkraner brukes i tradisjonelle lagerbygninger og i lagerbygninger med selvbærende konstruksjoner. De er håndteringsutstyr som gjør det mulig å håndtere paller på reoler. De egner seg svært godt til håndtering av et variert varesortiment med middels eller høy rotasjon. De kan også effektivisere arbeidet i fryse- eller kjølelagre, slik at operatøren slipper å oppholde seg lenge i kalde omgivelser. 

Fordeler ved bruk av lagerkraner: 

 • høy kapasitet - evne til å arbeide døgnet rundt, 
 • høyt sikkerhetsnivå for varene - det er lav sannsynlighet for flere feil, 
 • lavt energiforbruk - de er energieffektive apparater, 
 • kontinuerlig overvåking av produktutvalget, 
 • bedre utnyttelse av lagerplassen - gangene mellom reolene kan være smale, og i motsetning til gaffeltrucker kan kraner lagre varer i stor høyde. 

Opplæringsprogram 

Kurset er delt inn i to faser: en teoretisk del og en praktisk del. Etter å ha fullført opplæringen avlegger eleven en eksamen for en UDT-kommisjon. Hvis han/hun består, vil han/hun motta et kvalifikasjonsbevis som bekrefter de oppnådde kvalifikasjonene. 

Vilkår for deltakelse 

 • minst 18 år gammel, 
 • minimum grunnskole/gymnasial utdanning, 
 • en legeattest som bekrefter at helsetilstanden tillater arbeid som lagerkranfører. 

Kursets beliggenhet 

Opplæringen foregår ved våre regionale sentre i Krakow, Warszawa, Bielsko-Biała og Katowice. På forespørsel kan vi også gjennomføre opplæring i kundens bedrift, hvor som helst i landet. 

Våre andre opplæringskurs 

Vi er et selskap som har lang erfaring med å tilby yrkesrettet opplæring. Vi tilbyr også kurs som forbereder deg til arbeid som vedlikeholdsarbeider eller operatør av utstyr som f.eks: 

 • gaffeltrucker, 
 • kraner, 
 • HDS-kraner, 
 • tårnkraner, 
 • mobile plattformer (inkludert sakselifter og kurvløftere), 
 • vinsjer og taljer, 
 • byggekraner. 

Spørsmål og svar

Hva brukes lagerkraner til? 

Dette er enheter som brukes i lagerbygninger. De brukes til å flytte varer til bestemte steder på reolene. 

Organiserer dere opplæring i kundenes lokaler? 

Ja, hvis kunden ønsker det, kan vi organisere opplæringen i deres bedrift. 

Må du ha teknisk bakgrunn for å melde deg på et kurs? 

Nei, du trenger bare å ha fullført grunnskolen. 

Hvilke enheter har du fortsatt kurs for? 

Vi tilbyr opplæring i drift og vedlikehold av blant annet gaffeltrucker, kraner, tårnkraner, HDS-kraner, kurv- og sakselifter, byggekraner, vinsjer og taljer. 

Se også