HDS krantjeneste

HDS-kran i ro

Opplæringssenter for operatører

Selskapet vårt har vært på markedet for service i mer enn 15 år. Våre ansatte har mange års erfaring med service på HDS-kraner.

Vi kjennetegnes av høy servicekvalitet og samvittighetsfull utførelse av de oppgavene vi blir betrodd. Våre tjenester omfatter komplette reparasjoner, vedlikehold, modernisering og overhaling av maskiner.

Vi gjør også servicearbeid mulig ved hjelp av vår mobile tjeneste, dvs. at våre serviceteknikere reiser ut til kunden med nødvendig utstyr for å reparere en feil eller et mindre havari. Du kan være trygg på at våre tjenester er på høyeste nivå.  

Hvilke typer kraner vi utfører service på: 

 • skogstraner, 
 • gjenvinningskraner, 
 • Byggekraner av HDS-typen, 
 • kraner på speditører, 
 • kraner på skinner, 
 • kraner på hogstmaskiner.  

Produsenter av delene vi bruker: 

 • Palfinger epsilon, 
 • Hiab (Loglift, Jonsered), 
 • Kesla, 
 • Fassi 
 • Tyfon-liv, 
 • V-Kran, 
 • HMF, 
 • John Deere. 

Fagfolkene som jobber i serviceavdelingen vår er kvalifisert til å utføre oppgaver med deler fra produsentene nevnt ovenfor. De har også alle nødvendige autorisasjoner for å utføre servicearbeid. 

Hydraulisk lastebilkran på stedet

Kontoret for teknisk inspeksjon  

Tjenesten vår drives i samsvar med regelverket fastsatt av UDT. På verkstedet utfører vi periodiske inspeksjoner på oppdrag fra UDT og maskinrevisjoner.

Vi bistår også kundene våre med registrering av utstyret, det vil si at vi hjelper dem med å fylle ut dokumentene. Vi har de nødvendige autorisasjonene fra det tekniske tilsynet til å utføre vedlikehold, drift av håndteringsutstyr og reparasjoner. 

Høy kvalitet på tjenestene som tilbys 

Vi utfører tjenester som tekniske inspeksjoner, oljeskift, overhaling av skadede mekanismer, fullstendig reparasjon av ødelagte komponenter i maskinen og alt vedlikehold.

Servicetekniker for HDS-kraner

I forbindelse med servicereparasjoner på apparatet tar vi kontakt med kunden for å informere om det videre arbeidet. 

Omfanget av utført service og en fullstendig beskrivelse av aktivitetene føres inn i vår hendelseslogg - apparatets servicebok.

Vi tilbyr også muligheten til å benytte vår mobile service (denne typen reparasjoner dekker kun mindre feil). 

Kom og besøk oss, så blir du garantert ikke skuffet! 

I tillegg til tjenester innen service, reparasjon eller vedlikehold av utstyr som er underlagt teknisk tilsyn, tilbyr vi også kurs og yrkesopplæring for UDT-, TDT-, WDT- eller IMBiGS-lisenser.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvilke typer HDS-kraner reparerer dere?

Vi reparerer HDS-kraner som skogskraner, resirkuleringskraner, HDS-konstruksjonskraner, skrensere og hogstmaskiner.  

2. Hvor mange år har dere vært aktive i markedet?

Vi har vært på markedet i mer enn 10 år. Vi har opparbeidet oss et godt rykte blant kunder som forlater oss fornøyde med servicekurset.

Se også