Utstyr for håndtering av containere

Containerhåndteringsutstyr brukes på steder som omlastingshavner og andre steder der containere med last flyttes. For å betjene utstyret kreves det en lisens for containerhåndteringsutstyr, som oppnås ved hjelp av en eksamen for en nemnd ved Office of Technical Inspection. Denne kvalifikasjonen er gitt i kategori I K. Personer som ønsker å arbeide som operatører av slikt utstyr, inviteres til å delta på et kurs om containerhåndteringsutstyr på vår Opplæringssenter for operatører. Det gjør det mulig for deg å få omfattende kunnskap om bruken av utstyret og å avlegge eksamen. Vi holder kurs i Warszawa, Krakow, Katowice og Bielsko-Biała, samt på andre steder i henhold til kundenes ønsker. Prisene avhenger av antall deltakere. Vi inviterer deg til å benytte deg av våre tjenester!

Se også