HDS-kraner

HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy to urządzenie wykorzystywane powszechnie w pracach przeładunkowych. HDS to żuraw przeładunkowi zaliczany do kategorii dźwignic. Zgodnie z normą PN-EN 12999 żuraw to dźwignica, która jest wyposażona w ustrój nośny wykonujący ruchy na płaszczyźnie pionowej jako ruchy podnoszenia i opuszczania ładunku i poziomej jako ruchy obracania konstrukcji i zmiany wysięgu. Żurawiami przeładunkowymi – żurawiami HDS nazywa się urządzenia wyposażone w napęd mechaniczny, które zbudowane są z kolumny obracającej się na podstawie oraz z układu wysięgnikowego, który znajduje się na szczycie kolumny. Żurawie przeładunkowe są montowane na przyczepach lub bezpośrednio na pojazdach. Żurawie te zaliczane są do grupy żurawi przenośnych i podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.

Żurawie dzieli się na następujące:

 • żurawie o ogólnym przeznaczeniu, które są umocowane sztywno na pojeździe
 • żurawie do załadunku drewna, które określane są także jako żurawie „leśne”
 • żurawie zamontowane na pojeździe za kabiną kierowcy
 • żurawie zamontowane na pojeździe za skrzynią ładunkową, z tyłu pojazdu
 • żurawie zamontowane na środku części ładunkowej pojazdu
 • żurawie zamontowane na przyczepach
 • żurawie zamontowane na ciągnikach

Podstawowymi elementami konstrukcji każdego żurawia przeładunkowego są:

 • zespół podpór – podpory mają za zadanie stabilizować urządzenie i zabezpieczać je przed wypadkami
 • zespół podstawy – podstawa jest elementem, na którym umieszczona jest kolumna urządzenia
 • zespół kolumny – do kolumny zamocowany jest układ wysięgnikowy żurawia i za jego pośrednictwem prowadzone są ruchy w płaszczyźnie poziomej – obrót układu wysięgnika
 • zespół wysięgnika – element konstrukcyjny, który wysuwany jest ręcznie lub hydraulicznie, co powoduje zmianę długości wysięgu
 • osprzęt – zawiesia, liny, haki do mocowania ładunków

Aby obsługiwać żuraw przeładunkowy, operator musi posiadać ukończony HDS-kurs oraz uprawnienia HDS, które nadawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Osoba, która nie ma uprawnienia HDS, nie może obsługiwać urządzenia. Kurs HDS składa się z części teoretycznej i z części praktycznej, które razem uczą uczestnika tego, jak poprawnie obsługiwać urządzenie.

Se også