Komfyr- og kjelebrenningskurs

Szkól się z OSO!

Myślałeś o tym, żeby rozszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do pracy na nowym stanowisku? A może brak Ci wykwalikowanych pracowników? Już teraz możesz zmienić swój zawód lub przeszkolić swój zespół razem z Ośrodkiem Szkolenia Operatorów OSO, zapisując się na wybrany kurs z vårt tilbud! Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszy się kurs palacza pieców i kotłów CO, dzięki któremu możesz zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy.   

Dlaczego do obsługi kotłów CO wymagane są uprawnienia? 

Uprawnienia dla palacza kotłów CO

W domach jednorodzinnych lub innych budynkach o małej powierzchni montowane są kotły o niskiej mocy, a ich obsługa jest dość prosta. Jednak istnieją budynki, takie jak: szpitale, hotele czy bloki mieszkalne, do których ogrzania zwykły, mały kocioł nie będzie wystarczający. W takich miejscach znajdować się będą kotły o mocy większej niż 50 kW, a do ich obsługi niezbędne będą uprawnienia G2/E.   

Jak wygląda szkolenie i jego program? 

Program szkolenia skonstruowany jest tak, aby uczyć od podstaw, dlatego kursanci grupowani są pod względem jednakowego poziomu dotychczasowych umiejętności. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby po zakończeniu kursu słuchacz był gotowy na przystąpienie do egzaminu.  

Program szkolenia obejmuje tematy związane z: 

 • przepisami ogólnymi i wybranymi zagadnieniami, 
 • przepisami o dozorze technicznym, 
 • organizacją pracy przy urządzeniach cieplnych, 
 • zakresem obowiązków palacza pieców CO, 
 • wybranymi wiadomościami z techniki cieplnej, 
 • armaturą i materiałami, 
 • schematem kotłowni CO, 
 • wodą w gospodarce cieplnej, 
 • ogólnymi wiadomościami o kotłach parowych i wodnych, 
 • eksploatacją kotłów, 
 • sieciami i instalacjami cieplnymi, 
 • przemysłowymi urządzeniami pary i gorącej wody, 
 • paliwami stałymi i ciekłymi, 
 • zasadami BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona PPOŻ, ratownictwo medyczne. 

Kto może zostać palaczem kotłów CO? 

Oferta Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO jest kierowana do wszystkich, którzy spełniają trzy podstawowe warunki:  

 • ukończony osiemnasty rok życia,  
 • wykształcenie minimum podstawowe,   
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych.  

Jeśli tylko masz chęć zdobycia nowych kwalifikacji, spełnienie tych warunków nam wystarczy. Jeśli nie jesteś pewien, co do stanu swojego zdrowia, nie masz się czym martwić. Po zapisaniu się na kurs, a przed jego rozpoczęciem, zostaniesz skierowany na odpadnie badania, które określą Twoją zdolność do pracy przy piecach i kotłach CO. 

Praca palacza kotłów CO 

Udział w szkoleniu ma przygotować kursanta do pracy wykonywanej w przyszłości. Warto wiedzieć, że praca palacza nie polega jedynie na dostarczeniu paliwa do kotów, ale również na wykonywaniu czynności usprawniających jego działanie. Do jego obowiązków należy: 

 • kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny, 
 • kontrola urządzeń pomocniczych, 
 • kontrola urządzeń kontrolno–pomiarowych, 
 • dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, 
 • odczyty wskazań specjalistycznych aparatury, 
 • monitorowanie ciśnienia oraz temperatury, 
 • weryfikacja szczelności rur, łączników oraz instalacji doprowadzających ciepło, 
 • prowadzenie rejestru odczytów mierników i przyrządów pomiarowych. 
Rodzaje kotłów centralnego ogrzewania

 Kotły i ich rodzaje 

Praca kotłów polega na grzaniu wody podczas spalania paliwa znajdującego się w kotle, a ich zadaniem jest ogrzanie docelowego budynku. Istnieją różne rodzaje paliwa oraz sposoby jego spalania, co przekłada się na koszty ogrzewania. Paliwo może mieć formę stałą, ciekłą lub gazową. Klasyfikacja kotłów jest bardzo szeroka i zostanie dokładnie omówiona podczas zajęć teoretycznych szkolenia.  

Jeśli chodzi o kotły, można je prosto i szybko rozgrupować pod względem podstawowych kryteriów: 

Nośnik ciepłaRodzaj konstrukcji dostosowanej do rodzaju paliwaZastosowany materiał
 • wodne
 • parowe
 • olejowe
 • gazowe
 • elektryczne
 • na paliwa stałe
 • kotły o przestawnym spalaniu
 • kotły z podgrzewaczami wody użytkowej
 • stalowe
 • żeliwne
 • ze stali stopowej
 • ze stopów lekkich na bazie aluminium

Påmelding til opplæring 

Na kurs można zapisać się telefonicznie. Podczas rozmowy weryfikujemy dotychczasowe doświadczenie kandydata, aby móc przypisać go do odpowiedniej grupy. Ustalamy termin oraz miejsce szkolenia. W jej zakres wchodzą zajęcia szkoleniowe, a także materiały dydaktyczne, umieszczane na platformie online. 

Opplæringssted 

Opplæringssenter for operatører realizuje szkolenia na terenie całego kraju, a w przypadku szkoleń dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy, oferujemy dojazd do siedziby klienta.  

Korzyści, jakie daje Ci ukończenie szkolenia 

Praca palacza: program szkolenia i zakres oraz lokalizacja

Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu odbywającego się przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymujesz uprawnienia grzewcze w kategorii G2/E, umożliwiające prace związane z obsługą, konserwacją, remontem oraz montażem pieców i kotłów CO. Niestety, nie są one przyznawane bezterminowo, a na okres 5 lat. Przed upływem terminu ważności należy złożyć stosowny wniosek z prośbą o ich przedłużenie.   

Dlaczego warto wybrać OSO? 

Naszym zadaniem jest kształcenie przyszłych fachowców w różnych dziedzinach, dlatego jakość oferowanych przez nas szkoleń jest na najwyższym poziomie. Działamy na rynku już od wielu lat, a czas ten pozwolił nam zdobyć niezbędne doświadczanie, nie tylko w kwestii prowadzenia szkoleń, ale również ich całkowitej organizacji i efektywnym przygotowaniu kursantów do egzaminów na uprawnienia. Nauka z nami jest przyjemnością.  

Kontakt oss i przekonaj się o korzyściach, jakie płyną z udziału w szkoleniach OSO!   

grafikk som beskriver opplæringen

Se også