Kurs for sveisekonsesjon

spawacz spawający metodą MAG

Om oss

Firma OSO od wielu lat sukcesywnie szkoli kursantów na wielu stanowiskach w branży technicznej. Naszym celem jest szkolenie wykwalifikowanych operatorów, cenionych na rynku pracy – jednym z takich jest zawodów jest spawacz. By pracować z maszyną spawalniczą i nazywać siebie jej operatorem należy przystąpić do kursu spawacza. Oferujemy szkolenia i kursy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Cieszymy się wysoką zdawalnością egzaminu Instytutu Spawalnictwa. Zachęcamy do kontaktu.  

Charakterystyka metod spawalniczych

Wszechstronność dziedziny, jaką jest spawanie, pozwoliło na wyłonienie się kilku specjalistycznych metod spawania: 

Spawanie metodą MAG – metodyka polega na spawaniu przy pomocy łuku elektrycznego. Powstaje on między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Tzw. „jeziorko” powstałe w wyniku spawania chronione jest przy pomocy strumienia gazu osłonowego. Ta metoda jest najchętniej wykorzystywana do trwałego łączenia stali w typie: niskostopowych, wysokostopowych i niestopowych. 

Spawanie metodą gazową 311 – szkolenie

Spawanie metodą TIG – to rozwiązanie polega na spawaniu łukowym, przy pomocy elektrody nietopliwej w osłonie gazowej. Połączenie spawanych materiałów uzyskujemy dzięki stopieniu metalu ze spawanych elementów z materiałem dodatkowym. Następuje to przy określonej temperaturze łuku elektrycznego. Tutaj również wykorzystuje się osłonę gazową do ochrony spoin przed gazami z atmosfery. 

Metoda elektryczna 111 – metoda ta polega na spawaniu łukowym ręcznym za pomocą elektrody otulonej. Połączenie powstaje w wyniku topnienia elektrody topliwej i materiału spawanego temperaturą z łuku elektrycznego. Całość spoiny składa się z metalicznego rdzenia elektrody, otuliny i nadtopionych brzegów elementu. 

Metoda gazowa 311 – spawanie następuje poprzez nagrzanie materiału płomieniem i stopienie brzegów łączonych obiektów wraz z dodanym spoiwem. Sam płomień wytwarzany jest poprzez spalanie się palnego gazu – acetylenu – w powietrzu. 

Szkolimy na spawarki producentów takich jak:

 • Lincoln Electric,
 • Miller Electric,
 • ESAB,
 • Fronius,
 • Kemppi,
 • Cebora,
 • Jasic,
 • Telwin,
 • Lorch,
 • Hypertherm,
 • Thermal Arc,
 • Hobart,
 • Everlast,
 • THERMIT Welding,
 • KEMPPI,
 • REHM,
 • MESSER,
 • EWM,
 • GYS,
 • Migatronic.
spawacz spawający metodą gazową 111

Opplæringsforløp

By zapewnić Państwu komfortowe warunki do nauki oferujemy szkolenia grupowe i pojedyncze. Dzieli się je na część teoretyczną i część praktyczną.

Teoria przekazywana w OSO, zawiera wszelkie wymagane informacje na temat budowy maszyny spawalniczej, sposobów spawania, przygotowania materiału do spawania oraz pracy zgodnie z powszechnymi zasadami BHP. Część praktyczna odbywa się pod okiem wyspecjalizowanych szkoleniowców, którzy pokażą jak prawidłowo eksploatować urządzenie. Szereg opracowanych przez nas zadań przygotuje Cię do egzaminu pod komisją Instytutu Spawalnictwa. 

Gjennomføring av undersøkelsen

Równolegle z ukończonym kursem można przygotować się do procesu egzaminowania. Całość odbywa się pod inspektoratem Instytutu Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach. Część teoretyczna obejmuje test pisemny z pytaniami zamkniętymi, natomiast praktyka wymaga wykonania kilku zadań spawalniczych.

Gdy egzaminowanie zakończy się wynikiem pozytywnym, spawacz otrzymuje: 

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego w polskiej, angielskiej lub niemieckiej wersji językowej. Jego ważność wynosi na 2 lata. Jest rozpatrywane w każdym kraju Unii Europejskiej; 
 • Książkę Spawacza;
 • Certyfikaty TUV, UDT i SIMP

Dodatkowo umiejętności i wiedza nabyta podczas szkolenia stanowią wartość dodaną – niezbędną w wykonywanym zawodzie. 

Szkolenie na spawarkę

Praca w zawodzie spawacza

Doświadczony spawacz znajdzie zatrudnienie w warsztatach, stoczniach, kopalniach lub halach produkcyjnych. Poszukiwani są również wykwalifikowani spawacze do prac ekstremalnych – w skrajnych warunkach atmosferycznych lub na wysokościach. 

Betingelser for studenter 

By przystąpić do kursów spawalniczych w firmie OSO, a tym samym do egzaminu państwowego, należy: 

 • være minst 18 år gammel, 
 • posiadać podstawowe wykształcenie, 
 • złożyć badania lekarskie umożliwiające wykonywanie czynności spawalniczych.  
Spawanie metodą elektryczną 111

Gdzie nas znajdziesz? 

Nasza główna siedziba szkoleniowa mieści się we Warszawie, ale swoje usługi świadczymy w całej Polsce i nie tylko.

Dodatkowo, nasi kursanci mogą skorzystać z możliwości szkolenia mobilnego – dojeżdżamy na miejsce wyznaczone przez klienta.  

Inne kursy oferowane przez firmę OSO 

Poza szkoleniami na spawaczy, nasz ośrodek zajmuje się organizacją wszelkich kursów z zakresu pracy na urządzeniach przeznaczenia technicznego. Posiadamy wyposażony park maszynowy ze sprawnymi urządzeniami do wyboru. Będą to między innymi: 

Część z wyżej wymienionych propozycji wymaga zdania egzaminu zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego. Oferujemy pełną asystę w przygotowaniu się również do tego testu. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Czy oferujecie przeszkolenie ze wszystkich metod spawalniczych?

Tak, mamy w ofercie szkolenia z metody: TIG, MAG, elektrycznej 111 oraz gazowej 311. 

2. Jak kształtują się średnie zarobki dla doświadczonego spawacza?

Pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia może liczyć na atrakcyjne zarobki i pracę w Polsce lub za granicą. Doświadczony fachowiec może liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie.

Se også