Stasjonære kranfører- og vedlikeholdskurs 

Zostań naszym kursantem!

Na rynku szkoleniowym działamy już ponad 15 lat. Odznaczamy się doświadczeniem, profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do każdego klienta. Dbając o własny rozwój poszerzamy swoją ofertę o coraz to nowsze usługi. Wśród nich są: 

Żuraw stacjonarny na stanowisku pracy
 • Szkolenia na operatorów urządzeń (m.in. żurawi stacjonarnych, HDS, wieżowych, samojezdnych, kolejowych czy pokładowych; podestów ruchomych, wózków widłowych, kolei linowych i innych), 
 • szkolenia na konserwatorów urządzeń, 
 • serwis, naprawa i modernizacja maszyn, 
 • revisjon, 
 • doradztwo.   

Oferujemy dojazd do klienta! 

Firmy oraz grupy zapraszamy do kontaktu indywidualnego. Ustalimy termin i miejsce dostosowane do preferencji klienta.  

Zapraszamy na szkolenia otwarte organizowane głównie w naszej siedzibie w Warszawie lub w każdym dowolnym miejscu wybranym przez klienta.

Kursy w naszym ośrodku szkoleniowym – operator lub konserwator żurawi stacjonarnych

Zapraszamy na szkolenia na operatora lub konserwatora na uprawnienia UDT. Zgodny z regulacjami prawnymi program szkoleniowy obejmuje zagadnienia dostosowane do niniejszych stanowisk. 

Vår opplæring podzieliliśmy na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną.

Program kursu na operatora żurawia stacjonarnego zawiera: 

Żuraw wspornikowy przymocowany do ściany
 • BHP i regulacje prawne, 
 • budowę maszyn, 
 • rodzaje maszyn, 
 • zastosowanie żurawi stacjonarnych, 
 • specyfikę pracy operatora –  obowiązki przed, w trakcie oraz po pracy, 
 • prawidłowe eksploatowanie żurawiami, 
 • wymogi UDT, 
 • przygotowanie praktyczne. 

Program szkoleniowy na konserwatora UDT rozbudowany jest o zagadnienia takie jak: 

 • przebieg przeglądu technicznego – zezwalający na wprowadzenie urządzenia na rynek oraz badania okresowe, 
 • zasady postępowania w przypadku awarii, 
 • wymiana części, płynów i olejów, 
 • vedlikehold og modernisering av utstyr, 
 • uzupełnienie dokumentacji technicznej urządzenia, 
 • przygotowanie praktyczne. 

Uczestnik kursu otrzymuje od nas: 

 • materiały do nauki – filmy instruktażowe i testy próbne, 
 • wsparcie w zapisie na egzamin państwowy, 
 • opiekę profesjonalnych szkoleniowców oraz wieloletnich operatorów i konserwatorów żurawi stacjonarnych, 
 • przygotowanie do pracy na urządzeniach najpopularniejszych marek, np.: Carl Stahl, CONSTECH, Demag, FUD, Lift – Technika BIS, Mipromet, Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o., PS Lift, ZBUD, VETTER KRANTECHNIK, Schmalz. 
Operowanie żurawiem słupowym

Od kandydatów na kursy oczekujemy: 

 • myndighetsalder, 
 • et minimum av grunnutdanning, 
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu operatora lub konserwatora urządzeń. 

Żurawie stacjonarne:

Żurawie stacjonarne zwane są także żurawiami stałymi lub wspornikowymi. To dźwignice lekkie, zbudowane z obracającego się wysięgnika, będącym torem dla wciągnika podnoszącego ładunek. Wysięgnik zamontowany jest często na słupie przymocowanym do podłoża (w przypadku żurawi słupowych) bądź do ściany lub maszyny (żuraw przyścienny). Żurawie stacjonarne mogą być sterowane zdalnie lub przy pomocy kasety sterowniczej. 

Żurawie stacjonarne dzielimy m.in. ze względu na rodzaj podnośnika, są to: 

 • żurawie z wciągnikiem łańcuchowym elektrycznym, 
 • żurawie z wciągnikiem pneumatycznym, 
 • żurawie z wciągnikiem linowym elektrycznym.  

Ze względu na rodzaj mechanizmu obrotu ramienia żurawie stacjonarne dzielimy na te z napędem: 

 • elektrycznym dwubiegunowym, 
 • elektrycznym bezstopniowym, 
 • ręcznym. 

Ze względu na rodzaj wysięgnika żurawie dzielimy na: 

 • żurawie z jednym wysięgnikiem, 
 • żurawie z dwoma wysięgnikami:  
  • na przeciw siebie, 
  • jeden nad drugim, 
  • naprzeciw i jeden nad drugim. 

Ze względu na rodzaj montażu do podłoża żurawie stacjonarne dzielimy na: 

 • słupowe przymocowane do podłoża: 
  • przy pomocy stopy fundamentowej, 
  • przy pomocy płyty pośredniej, 
 • przyścienne przymocowane do: 
  • ściany,
  • maszyny, 
  • elementów konstrukcyjnych, 
  • sufitu.  
Konserwacja żurawia stałego mocowanego do maszyny

UDT-tillatelser

Nasze szkolenia przygotowują kursantów pod względem technicznym i praktycznym do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Egzamin składa się z testu z pytaniami zamkniętymi oraz egzaminu praktycznego z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń, zdawanego pod okiem komisji egzaminacyjnej UDT. 

Wynik pozytywny wiąże się uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu. Kursant otrzymuje dwujęzyczny certyfikat uprawniający do pracy w Polsce i w innych krajach UE. 

Zdobyte uprawnienia na obsługę żurawi stacjonarnych ważne są przez 10 lat.

Interesserte er velkomne til å kontakte oss.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Er en stasjonær kran og en fastmontert kran samme maskin?

Ja, stasjonære kraner kalles også fastmonterte eller utkragede kraner. Noen ganger kalles de også søyle- eller veggmonterte kraner. En feilaktig betegnelse på disse maskinene er å kalle dem verkstedkraner.

2. Hvor lenge er lisensen for stasjonære kraner gyldig?

Uprawienia UDT na żurawie stacjonarne oraz mobilkraner i przewoźne ważne są przez 10 lat. W przypadku pozostałych rodzajów żurawi, tj. samojezdnych, szynowych, kolejowych i na pojazdach kolejowych, pływających i pokładowych, operator zdobywa uprawnienia na 5 lat.  

3 Hva inngår i kursprogrammet for stasjonære kraner?

Nasz program szkoleniowy jest na bieżąco aktualizowany i dostosowany do wymogów UDT. W programie na operatora żurawia stacjonarnego znajdują się zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w pracy, przepisów prawnych, rodzajów urządzeń i budowy żurawi, obowiązków operatora oraz działań w razie awarii. Nasz plan kursu obejmuje najpierw zajęcia teoretyczne, a następnie praktyczne.

4. Na jakich żurawiach stacjonarnych mogę pracować po ukończeniu kursu?

Nasze szkolenia przygotowują do pracy na urządzeniach wielu producentów, np. ZBUD, CONSTECH, Demag, FUD, Schmalz, Lift- Technika BIS, Mipromet, Carl Stahl, Przedsiebiorstwo HAK Sp. z o.o., PS Lift, VETTER KRANTECHNIK.

Se også