FARLIG SKADE

Uforutsette skader på UTB-enheten, som fører til at UTB-enheten ikke kan brukes eller at fortsatt drift utgjør en risiko for menneskers liv eller helse, eiendom eller miljø.