Klasyfikacja i podział sprężarek

Tematy poruszane na szkoleniu.Sprężarka jest maszyną energetyczną a jej zadanie podwyższenie ciśnienia powietrza lub gazu oraz usprawnienie ich cyrkulacji. Możemy je sklasyfikować biorąc pod uwagę zróżnicowane parametry. Dzielimy urządzenia w związku z typem konstrukcji na sprężarki wyporowe i przepływowe między innymi:

 • Sprężarka tłokowa- nazywana także sprężarką wyporową. Jej działanie polega na nabraniu powietrza przez maszynę, które przy pomocy tłoku zwiększa swoje ciśnienie oraz zmniejsza objętość.
 • Sprężarka śrubowa rotacyjna jest maszyną wyporową. Przy pomocy dwóch wirników, które obracają się w sprzecznych kierunkach odbywa się sprężanie. Wykorzystuje się ją najczęściej w przemyśle. Niekiedy wymagane jest oczyszczenie sprężonego powietrza, czyli uzdatnianie z nadmiaru wody i toksyn, gdyż sprężone powietrze może być skażone przez olej bądź co gorsza wilgotne.
 • Sprężarka odśrodkowa zwiększa ciśnienie powietrza poprzez jego podniesienie. Zwana jest inaczej dynamiczną. Stosuje się ją w sytuacjach, kiedy wymagane jest użycie bardzo czystego powietrza. Urządzenie jest bezolejowe a substancje smarne i obieg powietrza nie przylegają do siebie. Sprężarka dzięki temu nie wymaga częstej eksploatacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj sprężanego czynnika:

 • sprężarka powietrzna,
 • sprężarka gazowa.

Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę jest liczba stopni. Dzielimy ja na:

 • jednostopniowe,
 • dwustopniowe

Ze względu na współzależność sprężania rozróżniamy:

 • kompresory,
 • dmuchawy,
 • wentylatory

Uwzględniając mobilność możemy wyróżnić podział na:

 • sprężarki stacjonarne,
 • sprężarki przewoźne.

Ostatnim, ale jakże ważnym parametrem jest rodzaj napędu. Można wyróżnić:

 • sprężarkę ręczną,
 • sprężarkę elektryczną.

Tematy poruszane na szkoleniu

Podczas kursu na obsługę sprężarki omawiane będą  tematy i zagadnienia dotyczące:

 • Klasyfikacja i podział sprężarek.przepisów BHP i P. POŻ,
 • urządzeń do mechanicznej regulacji ciśnienia,
 • metody normowania produktywności sprężarek,
 • czynności jakie wykonuje się podczas zatrzymywania i uruchamiania sprężarek biorąc pod uwagę rodzaj napędu, wielkość, przeznaczenie oraz jej konstrukcje,
 • wielkości charakterystyczne dmuchaw, ssaw bądź sprężarek,
 • podział sprężarek rotacyjnych, tłokowych i przepływowych pod względem zasad działania ich budowy,
 • akty prawne dotyczący zasad instalacji sprężonego powietrza oraz eksploatacji urządzeń.

Szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej.  Kursanci uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez naszych specjalistów, poznają aktualne zasady eksploatacji urządzeń oraz instalacji sprzężonego powietrza, akty prawne i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat maszyn stosujących do mechanicznej regulacji powietrza, najważniejszych parametrów sprężarek, ssaw, dmuchaw oraz ich parametrów i metod regulacji. Będą mieli możliwość sprawdzania, uruchamiania i zatrzymywania różnego typu nowoczesnego sprzętu. Kursanci poznają również przepisy UDT dotyczące wymagań dla zbiorników ciśnieniowych.

Szkolenie na sprężarki kończy się zawsze egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją UDT. Pozytywny wynik daje nam pewność zdobycia pięcioletnich uprawień, które należy później przedłużyć składając wniosek do UDT nie później niż miesiące przed upływem terminu. Ponadto należy złożyć oświadczenie, że w przeciągu ostatnich 5 lat minimum 3 z nich rzeczywiście obejmowało stanowisko związane z pracą i obsługą sprężarek. Dokumenty wysyła się drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na Państwa pytania i doradzimy w wyborze szkoleń.