Kurs for kranførere og vedlikeholdspersonell

Opplæring i betjening og vedlikehold av kraner

Vi har tilbudt opplæring for UDT-maskinoperatører og -vedlikeholdere i over 15 år. Hvert år får hundrevis av mennesker opplæring hos oss, noe som gir dem en fordel på arbeidsmarkedet. Vi tilbyr opplæring for vedlikeholds- og kranførere. En kran er en løfte- og transportinnretning som brukes til å flytte last horisontalt og vertikalt. Kraner er en stor gruppe håndteringsutstyr som krever relevante kvalifikasjoner.  

vedlikeholdsarbeider reparerer mastekran

Krav til kranførerkandidater 

For å bli UDT-maskinfører må du være minst 18 år gammel, ha minst grunnskoleutdanning og ikke ha noen medisinske kontraindikasjoner mot jobben (det kreves en undersøkelse hos en bedriftslege før du begynner på kurset). 

Krav til kandidater til kranvedlikehold 

For å bli vedlikeholdsoperatør må du, i likhet med operatører, være minst 18 år, ha minst grunnskoleutdanning og ikke ha noen medisinske kontraindikasjoner mot jobben (det kreves en undersøkelse hos en bedriftslege før du begynner på kurset). I tillegg kreves det førerkort eller utdanning innen et beslektet område. Hvis du er interessert i å utdanne deg til vedlikeholdstekniker, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å finne ut om du har de nødvendige kvalifikasjonene. 

Utdanning til kranfører eller kranvedlikeholdsarbeider 

Opplæringen består av: 

 • den teoretiske delen, 
 • praktiske aktiviteter. 

Blant temaene som tas opp under opplæringen, er 

Mobilkran på byggeplassen
 • kraners konstruksjon og funksjoner, 
 • operatør- og/eller vedlikeholdsoppgaver, 
 • reparasjonsarbeid, 
 • teknisk dokumentasjon, 
 • klargjøre maskinen for bruk, 
 • Helse- og sikkerhetsregler og UDT-forskrifter, 
 • sikker drift. 

På slutten av kurset tar deltakeren en statlig eksamen som gjennomføres av eksamenskommisjonen ved Office of Technical Inspection.  

Rettigheter 

Sertifikatet utstedes til eleven etter bestått statlig eksamen. Vedlikeholdslisensen er gyldig i 5 år og operatørlisensen i 10 år. Hvis du vil forlenge lisensens gyldighet, må du sende inn en søknad om fornyelse til Office of Technical Inspection 3 måneder før lisensen utløper. Søknaden kan sendes inn enten stasjonært eller elektronisk. 

Opplæring på høyeste nivå 

kran under reparasjon

Kursopplegget vårt er kontinuerlig tilpasset de skiftende kravene og lovene som gjelder for teknisk kontrollmyndighet. Kursene undervises av erfarne operatører, mekanikere, vedlikeholdsarbeidere og elektrikere, som alltid står til rådighet med hjelp og gode råd. Takket være dem vil du være godt forberedt til å bestå den statlige eksamenen og til å fortsette å jobbe i yrket ditt. Vi legger stor vekt på praktisk undervisning som foregår på materialhåndteringsutstyr. Hundrevis av mennesker benytter seg av tilbudet vårt hvert år og får dermed en fordel på arbeidsmarkedet. Den teoretiske delen foregår i moderne og komfortable opplæringslokaler. 

Maskiner som vi tilbyr opplæring for  

Vårt utvalg av kurs for operatører og vedlikeholdspersonell omfatter blant annet: 

 • stablerkraner, 
 • vareheiser, 
 • kraner, 
 • kraner, 
 • gaffeltrucker, 
 • kraner med kobling, 
 • løfter,
 • teleskoptrucker,    
 • sakseplattformer, 
 • heiser,    
 • kraner, 
 • utstyr for håndtering av containere.

Hvis du er interessert i opplæringstilbudet vårt eller har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss. Vi fjerner gjerne enhver tvil du måtte ha. 

Spørsmål og svar

Hvilke deler består operatørkurset av?  

Operatørkurset består av en teoretisk og en praktisk del, og deretter avlegger eleven en statlig eksamen.

Hvilke krav stilles til operatørkandidater? 

Operatørkandidaten må være minst 18 år, ha minst grunnskoleutdanning og ikke ha noen medisinske kontraindikasjoner.