Bli med på kurs om mobile plattformer!

Opplæring av sivilsamfunnsorganisasjonerMobile plattformer tilhører en gruppe anleggsmaskiner som brukes til å transportere materialer eller personer både vertikalt og horisontalt. De brukes til alle typer monterings- eller byggearbeid i høyden. På folkemunne kalles en plattform en bom eller kurv. Det er et godt alternativ til permanente stillaser.

Vanlige maskiner er blant annet:

 • Sakseløft
 • Arbeidsplattform

Sakseløftere og kurvløftere brukes til etterbehandling, innredning, installasjon eller byggearbeid. Den mobile plattformen består av en plattform, en såkalt gondol, som henges opp i en kobling eller løftes av en kran.

Når vi ser på designfunksjonene, kan mobile plattformer deles inn i følgende grupper:

 • Opplæring av sivilsamfunnsorganisasjonerLeddede plattformer
 • Masteplattformer
 • Teleskopiske plattformer
 • Hengende plattformer
 • Sakselifter
 • Lastebrett

Vi kan også dele inn mobile plattformer etter type stasjon:

 • Forbrenningsmotor
 • Elektrisk drift

Mobile plattformer skal bare brukes av personer som har de nødvendige kvalifikasjonene. Det er forbudt å bruke mobile plattformer hvis det mangler spesifikk kunnskap om f.eks. redningsprosedyrer. Det er ikke tillatt å bruke mobile plattformer på dårlig underlag (f.eks. med skader). Det bør legges til at det er nødvendig med vedlikeholdsinspeksjoner av maskinene hver trettiende dag. De mest populære og mest brukte er mobile plattformer. De består av en arbeidsplattform, et chassis og en bom. Vi kan dele dem inn i:

 • Selvgående
 • Frihjuling
 • Transportabel

W Opplæringssenter for operatører sivilsamfunnsorganisasjoner finner sted kurs for mobile plattformer. Du vil tilegne deg de nødvendige UDT-kvalifikasjonene.

Følgende krav må være oppfylt for å kunne delta på kurset:

 • Ingen kontraindikasjoner for å arbeide i stillingen
 • Minst grunnskoleutdanning
 • Fylt atten år

På slutten av opplæringen avlegger deltakeren en eksamen for en nemnd i Office of Technical Inspection. Hvis alt går bra, får personen en UDT-lisens. Disse er gyldige både i Polen og i utlandet.

Vi ansetter fagfolk med lang erfaring som hjelper deg med å tilegne deg den nødvendige kunnskapen (både teoretisk og praktisk) som du trenger i stillingen som operatør.

Informasjon om kurset:

 • Helse- og sikkerhetsregler
 • Informasjon om det tekniske tilsynet med utstyret
 • Operatøroppgaver (før og etter arbeidstid)
 • Konstruksjon av plattformer og deres typer
 • Praktiske øvelser