Opplæring i bruk av bygningstilgang

Opplæring i fjellklatring

En person står på et stillas

OSO inviterer deg hjertelig til et kurs i bruk av tilkomstteknikk i høyden. Dette er et høydekurs for personer som arbeider under krevende forhold der de utsettes for fall fra høyden, og for dem som ønsker å skifte jobb og skaffe seg nye kvalifikasjoner. 

Tilgang til bygninger - for hvem? 

Kurset i bruk av tilkomstteknikk er beregnet på alle som i sitt nåværende eller fremtidige arbeid skal flytte konstruksjonselementer som f.eks: 

 • stillas, 
 • takstoler, 
 • stiger, 
 • heiser, 
 • master. 

Opplæringen vil være spesielt nyttig for ansatte i sektorer som f.eks: 

 • elektrisitet, 
 • mobiltelefoni, 
 • vann- og avløpshåndtering, 
 • høylagre, 
 • konstruksjon,  
 • taktekking. 

Omfanget av opplæringen 

 • CE-merking, 
 • standarder for fallsikringsutstyr, 
 • prinsipper for sikker håndtering av industriseler og seler, 
 • typer fallsikringsutstyr, 
 • utforming av sikkerhetsprinsipper og -kultur, 
 • riktig valg og bruk av utstyr, 
 • frafallsprosent, 
 • farer ved arbeid i høyden, 
 • prinsipper for redning, 
 • løpende inspeksjon av utstyret, 
 • risikovurdering, 
 • kontrollpunkter og kontakter, 
 • Fallsikringsmetoder, 
 • produsentens instruksjoner for utstyret, 
 • bruk av systemer som f.eks: 
 • sikkerhetssele, 
 • kontakter, 
 • fallsikringssystemer, 
 • dempere, 
 • vernehjelmer til industrien, 
 • sikkerhetslinjer, 
 • flettet kjernetau med lav strekkfasthet, 
 • selvbremsende anordninger. 

Kursprogram  

 • teoretisk aktivitet, 
 • praktiske aktiviteter, 
 • intern undersøkelse. 
Mann arbeider på kraftledning

Etter å ha deltatt i teoretisk og praktisk undervisning avlegger eleven en eksamen. Vi har vårt eget program for kunnskaps- og ferdighetstesting og sertifiseringssystem. 

Sertifikat 

CSO-selskapet utsteder sertifikater i to varianter: 

 • plastkort med bilde og hologram (på engelsk), 
 • A4-ark med bilde og hologram (på engelsk). 

Sertifikatene inneholder en detaljert beskrivelse og standarder for utstyret som skal brukes ved arbeid i høyden. Sertifikatet har en gyldighet på 3 år. 

Opplæringssted 

Vi tilbyr opplæring ved våre opplæringssentre i Warszawa, Katowice, Krakow og Bielsko-Biała. 

Hvis kunden ønsker det, kan opplæringen finne sted utenfor våre haller, hvor som helst i Polen. Det må imidlertid være et sted der forholdene tillater slik opplæring, slik at kurset ikke mister sin kvalitet. 

Vilkår for deltakelse 

 • minst 18 år gammel, 
 • minst grunnskole/gymnasial utdanning, 
 • en legeerklæring utstedt av en bedriftslege, 
 • god fysisk form. 
Opplæring i fjellklatring for tilkomst til bygg og anlegg

Stol på oss 

 • Vi har mange års erfaring med å holde kurs, 
 • vi har kompetente instruktører, 
 • vi tilbyr godt forberedt opplæringsmateriell, 
 • vi tilbyr toppmoderne sikringsutstyr under øvelsene. 

Våre andre høydetreningskurs 

 • fra konstruksjonstilgang ved hjelp av tilkomstteknikker med tau, 
 • fra nivå I med tilkomst via tau, 
 • fra nivå II-tilgang via tau, 
 • fra nivå III-tilgang via tau, 
 • fra evakuering av personer i et lukket rom, 
 • fra evakuering av personer i høyden, 
 • fra å sette opp midlertidige sikringspunkter. 

Spørsmål og svar

For hvem er denne opplæringen nyttig?

Dette er et kurs for personer som arbeider i høyden og beveger seg rundt konstruksjoner som stiger, master, heiser, stillaser og takstoler. 

Får jeg en bekreftelse på kvalifikasjonene mine?

Ja, etter fullført kurs og bestått eksamen får hver deltaker et sertifikat som er gyldig i tre år. 

Tilbyr dere kurs i å lage midlertidige sikringspunkter?

Ja, selvfølgelig. Vi er et selskap som tilbyr et bredt spekter av kurs i høyden, inkludert opplæring i tilkomstteknikk, evakuering av personer i høyden eller i trange rom. 

Kan opplæringen foregå i kundens lokaler?

Ja, vi kan organisere opplæring hvor som helst i Polen, men bare hvis kunden har forutsetninger for det.