TDT-autorisasjoner og hvordan du får dem

TDT-autorisasjonskortPå arbeidsplasser kreves det spesialiserte autorisasjoner for bestemte stillinger. Det finnes mange slike autorisasjoner av ulike typer, men i denne teksten skal vi fokusere på TDT-autorisasjoner. Denne forkortelsen refererer til Transport Technical Supervision. Det omfatter alle kjøretøyer og alt utstyr som brukes til langdistansetransport. Den ligner på Kontoret for teknisk kontroll, men det er noen forskjeller. Forskjellen på om en ansatt må autoriseres av UDT eller TDT avhenger av hvor det spesifikke utstyret er registrert (hos UDT eller TDT), for eksempel:

 • kraner,
 • ulike typer ladere,
 • traller,
 • Landinger

TDT ble opprettet 15. mars 2019 av Stortingets president og omfatter en rekke aktiviteter som TDT er forpliktet til å utføre. Det transporttekniske tilsynet fører teknisk tilsyn med:

 • utstyr som brukes til jernbanetransport,
 • teknisk utstyr,
 • tanker,
 • utstyr på marinefartøyer, pontonger, kaier, havner eller havner,

Omfanget av TDT er beskrevet i detalj i den nevnte kunngjøringen, men det er fortsatt en rekke uklarheter knyttet til hvordan utstyret skal registreres. På den annen side er det viktig å nevne at TDT-sertifisering også gir deg muligheten til å bruke TDT-utstyr. Du trenger altså ikke å være redd for å sende dine ansatte til UDT-kurshvis bedriften din har spesialisert seg på langdistansetransport til sjøs, med jernbane eller konvensjonell transport. Mange selskaper tilbyr UDT-opplæringsom også anerkjennes av TDT. For eksempel vil et gaffeltrucksertifikat fra UDT også godtas på en TDT-truck (Transport Technical Office). Situasjonen er den samme for utstyr av typen:

 • kran,
 • stablerkran,
 • plattform,
 • lader

Slik starter du søknadsprosessen TDT-kvalifikasjoner Du må henvende deg til TDT-kontoret i Warszawa med din søknad om autorisasjon og ha med deg følgende dokumenter:

 • instruksjoner for kvalitetskontroll,
 • teknologihåndbok,
 • liste over utstyr som skal repareres, oppgraderes eller produseres,
 • identifikasjon av personene som er ansvarlige for slike aktiviteter, samt deres utdanning, kvalifikasjoner og ansiennitet,
 • identifisering av personer som er ansvarlige for metallbinding, varmebehandling, plastbehandling eller montering
 • dokumenter som bekrefter hvilke teknologier som skal brukes til reparasjoner, endringer eller oppretting,
 • attester som bekrefter kvalifikasjonene til personene som er ansvarlige for de ovennevnte aktivitetene,

Kvalifikasjonsopplæring

For å ta TDT-kurset må du:

 • Være en myndig person,
 • Fyll ut de nødvendige skjemaene for avsluttende eksamen,
 • Yrkesutdanning eller status som faglært innen det aktuelle fagområdet,

Emner som dekkes i kurset

 • Prinsipper for brannsikkerhet og helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
 • Skilting som brukes på utstyr og maskiner,
 • Lære å betjene utstyr,
 • Utøve tilsyn med utstyret,
 • Informasjon om utforming av utstyr,

Den består vanligvis av en teoretisk og en praktisk del og avsluttes med en eksamen for Transport Technical Supervision. Kvalifikasjonene som oppnås, har ingen spesifikk utløpsdato. Opplæringen tar hensyn til risikoen forbundet med ulike typer drivstoff og andre farlige stoffer. Det er mulig å få sertifikater for de ulike materialtypene man arbeider med. Hele prosessen gjennomføres under tilsyn av kvalifiserte spesialister, som sørger for at sertifiseringen utføres på en profesjonell måte. Noen selskaper tilbyr å reise til alle deler av landet for opplæring, og de tilbyr selvsagt også opplæring i sine egne lokaler. Det er viktig å skaffe seg denne typen kvalifikasjoner hvis man har planer om å gjøre fremskritt i denne bransjen.