Typer, håndtering og transport av bærbare trykkbeholdere

Transportabelt trykkpåkjent utstyr omfatter utstyr som skifter plassering mellom fylling og tømming. Blant disse kan vi nevne sylindere, rørtanker, kryogeniske beholdere, trykktromler, tankbiler med tilhørende ventiler og annet utstyr. Det er verdt å merke seg at trykkbeholdere over 350 cc må kun betjenes og vedlikeholdes av personer med nødvendige kvalifikasjoner. I denne artikkelen får du vite hvor tekniske gasser brukes, hvordan trykkbeholdere transporteres og merkes, og hvem som må være kvalifisert til å betjene og fylle utstyr, tanker og flasker for transport av gasser.

 

Bruk av gasser

Ved arbeid der gasser og transportable gassbeholdere håndteres, er det viktig å være spesielt oppmerksom på sikkerhetsaspektet. Med drift menes her aktiviteter som transport i anlegget, lagring, distribusjon, klargjøring for bruk, samt tømming av beholdere, vedlikehold og påfylling.

Egenskaper til de enkelte gassene

I industrien møter vi både rene gasser som oksygen, nitrogen, argon, acetylen, helium, hydrogen og karbondioksid, men også blandinger av ulike typer gass. Sistnevnte brukes for eksempel til sveising, som en blanding av argon og karbondioksid. I catering og næringsmiddelindustrien brukes også blandinger av f.eks. nitrogen og karbondioksid.

Flytende gasser brukes heller i teknologiske prosesser, til avkjøling av materialer under utvikling eller i laboratorier. Husk at transport av flytende gasser som flytende nitrogen, oksygen, argon eller karbondioksid krever spesielle sikkerhetsregler og egnede beholdere.

 

Transport av industrigasser

Gasser transporteres i spesialtilpassede kjøretøyer som kjøres av sertifiserte sjåfører som har gjennomført et ADR-kurs, ettersom mange av disse stoffene er klassifisert som farlige. Blant annet skal oksygen, acetylen, nitrogen, argon og trykkluft transporteres i stål- eller aluminiumsflasker.

Før kjøring må du kontrollere at ventilene på alle flasker er tette og at de er beskyttet mot ytre påvirkninger som brann, vann eller mekaniske skader. Tekniske gasser transporteres i det åpne lasterommet, men føreren må være atskilt fra lasten med en gasstett skillevegg.

Identifisering av sylinder og kjøretøy

Europeisk lovgivning regulerer transport og distribusjon av industrigasser. Profesjonelle transportører av disse stoffene må være utstyrt med oransje skilt for å informere publikum og spesielt nødetatene i tilfelle en kollisjon eller ulykke. I henhold til gjeldende lovgivning skal gassflasker merkes med bestemte farger:

  • røde flasker - inneholder brannfarlige gasser;
  • gule flasker - giftige eller etsende gasser;
  • lyseblå flasker - inneholder oksiderende gasser;
  • lysegrønne flasker - inneholder kvelende gasser.

 

Vedlikehold og typer tester som utføres

Ved bruk av trykkpåkjent utstyr er testing en integrert del av prosessen:

  • periodisk - for utstyr under fullt tilsyn,
  • Vedlikehold - utføres etter behov og etter beslutning fra inspektøren for teknisk tilsyn eller på forespørsel fra utstyrsoperatøren,
  • etter en ulykke eller hendelse - utføres i tilfelle fare, skade eller uhell for å innføre forebyggende tiltak.

 

Hvordan blir du sertifisert til å betjene trykkbeholdere?

Det finnes flere yrker der det er viktig å kunne håndtere trykkbeholdere. Blant disse yrkene er brannmenn, sykehus- og spa-arbeidere, folk som jobber i næringsmiddelindustrien, kjøle- og varmepumpemontører og dykkere. De som ønsker å arbeide i noen av disse yrkene i en stilling som krever håndtering og fylling av bærbare trykkbeholdere, må gjennomgå en passende opplæring og bestå en statlig eksamen før de kan få et oppdrag fra UDT.