Helse- og sikkerhetskurs for administrativt ansatte og kontoransatte 

Temat szkolenia BHP dla pracowników administracyjno–biurowych głównie uwzględnia pracę przy obsłudze komputera, a dokładniej pracę przy monitorze. Pozwala to na zapoznanie się z obowiązującymi zasadami ergonomii, optymalizację prac komputerowych i prawidłową ocenę zagrożenia podczas pracy biurowej. 

Pracownik biurowy szkolony przez przełożonego.

Cel szkolenia obejmuje uzyskanie wiedzy z zakresu: 

 • właściwej oceny zagrożeń w związku z pracami biurowymi, 
 • metodykę ochronną przed zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 • ukształtowania optymalnych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, 
 • postępowania w sytuacji wypadku lub awarii, 
 • zapoznanie się z powszechnymi zasadami pierwszej pomocy. 

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO–BIUROWYCH 

Szkolenia opierają się na zapoznaniu się z faktycznymi zdarzeniami, powstałymi podczas pracy w biurze, czy przy komputerze. Omówione zostaną zasady pierwszej pomocy podczas wypadków biurowych. Określone zostają stosowane personlig verneutstyr dla pracowników. Dodatkowo zaznajamia się z regulacjami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 

Należytym obowiązkiem pracodawcy byłoby, przeprowadzenie szkolenia BHP w formie wstępnej, już pierwszego dnia od zatrudnienia nowego pracownika. Dzieli się ono na dwa etapy:  

 • instrukcję główną – zapoznaje się tu z głównymi wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie całego zakładu pracy. 
 • instrukcję stanowiskową – obejmuje ona zakres zasad BHP, powszechnie przyjmowanych do pracy na wybranym stanowisku. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ZASAD BHP 

Szkolenia BHP mogą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych ludzi, którzy zdobyli już własne aktualne zaświadczenie o odbyciu kursu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Kwalifikują się do nich m.in.: 

 • pracownicy służb BHP, 
 • pracodawcy, którzy są odpowiedzialni za dane stanowiska pracy, 
 • osoby na zleceniu pracodawcy, wyspecjalizowani w przeprowadzaniu takich szkoleń, 
 • pracownicy z dłuższym stażem, obeznani w zasadach BHP na danym stanowisku z ważnym zaświadczeniem odbycia szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

GYLDIGHETEN AV HELSE- OG SIKKERHETSOPPLÆRING 

Okres odbycia szkolenia musi wynieść 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Samo szkolenie ważne jest przez okres 6 lat. 

Spørsmål og svar

Jakie są wewnętrzne szkolenia BHP dla nowego pracownika?

Osoby odpowiedzialne za szkolenie w danej firmie przeprowadzają szkolenie główne i stanowiskowe. Szkolenie główne odpowiada za zasady BHP obowiązujące na terenie zakładu pracy, a stanowiskowe – za zasady BHP uwzględnione przy pracy na danym stanowisku. 

Jak długo ważne jest szkolenie BHP podczas pracy biurowej?

Szkolenie BHP w zakresie prac administracyjno-biurowych przestało obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Jednak istnieje możliwość jego realizacji i szkolenie ważne jest 6 lat od dnia jego przeprowadzenia. 

Se også