Kurs na konserwatora sprzętu gaśniczego

W OSO mamy dla naszych klientów ofertę w postaci kompleksowego szkolenia konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego. Jesteśmy firmą świadczącą usługi szkoleniowe od zeszło piętnastu lat, w naszej ofercie znajdą państwo również szkolenia operatorów urządzeń Transportu Bliskiego (UDT), jak i szkolenia energetyczne  – specjalizujemy się w udzielaniu szkoleń, co może potwierdzić aż 98-procentowe zadowolenie naszych klientów wyrażone w przeprowadzonych przez nas ankietach.

Nasze wymagania do rozpoczęcia szkolenia to jedynie: ukończone 18 lat, co najmniej wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza medycyny pracy.

Gaśnica- sprzęt

Dlaczego OSO?

Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę o bogatym doświadczeniu zawodowym – zapewniamy państwu profesjonalną i kompleksową naukę obejmującą zakres wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Nasze oddziały znajdują się na terenie całej Polski, w tym i w Warszawie. Prowadzimy wykłady online, biorąc pod uwagę globalną pandemię oraz komfort naszego klienta wiedzę teoretyczną staramy się przekazywać zdalnie, a praktyczną na specjalnie desygnowanych do tego placówkach treningowych spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Na naszej oficjalnej stronie Internetowej znajdą państwo całą ofertę szkoleniową, obejmującą także kursy UDT, czy SEP.

Program nauczania

Każde urządzenie wymaga umiejętnej konserwacji, nie inaczej sprawa maluje się w przypadku sprzętu gaśniczego, który, aby sprawnie funkcjonować, powinien być poddawany cyklicznym badaniom. W celu zapewnienie jak najlepszych usług szkoleniowych, dzielimy naszych klientów na grupy ze względu na uzyskany wynik na wstępnym teście kompetencji – zapewniamy podobny poziom nauczania dla każdego uczestnika. Co więcej nasi kadrowicze zajmują się dostarczaniem dodatkowych treści dla kursantów w postaci krótkich testów (pytań zamkniętych), mających na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy naszego klienta.

Czego cię nauczymy? Co oferujemy?
Eksploatacji sprzętu gaśniczego Kompetentną kadrę szkoleniową
Konserwacji sprzętu Profesjonalny sprzęt
Prowadzenia badań i diagnoz usterek sprzętu Kompleksowe szkolenie
Zasad BHP Atrakcyjne ceny
Naprawy gaśnic Przyjazną atmosferę

Kontrola techniczna

Logo OSO.Każdy sprzęt przeciwpożarowy, w tym i gaśnice, powinien być regularnie poddawany kontroli technicznej, a także innym procedurom konserwacyjnym wyznaczonym poprzez zasady obowiązujące Polskie Normy – zasad określających zarówno przebieg konserwacji, jak i informujących o sposobie obsługi danego urządzenia. Urządzenia podlegają stałej konserwacji, która polega na dokonywaniu przeglądów okresowych ściśle wyznaczonych w terminarzu diagnostycznym (nie rzadziej niż raz w roku). Badania okresowe są potrzebne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom sprzętu, tym bardziej jeśli znajdują się w obszarze potencjalnego ryzyka, tj. wybuchu pożaru. Wykonywaniem przeglądu powinna zajmować się osoba, która przeszła do tego odpowiednie szkolenia.

Konserwacja

Czego cię nauczymy odnośnie przeglądu sprzętu gaśniczego? Będzie to szereg czynności potrzebnych do wykonania, aby zapewnić bezpieczne i funkcjonalne urządzenie, bezproblemowo wywiązujące się ze swoich zadań. Do prawidłowej konserwacji zaliczamy:

  • kontrolny przegląd sprzętu gaśniczego
  • okresowe badanie gaśnicy
  • montaż i demontaż sprzętu gaśniczego
  • wymiana środka gaśniczego raz na pięć lat
  • wykonywanie czynności zarówno naprawczych, jak i konserwacyjnych
  • oznakowanie sprzętu

Co więcej?

Gaśnica- sprzęt.Do obowiązków konserwatora należy, nie tylko dokonywanie przeglądu sprzętu, ale także i jego naprawa. W OSO zapewniamy szkolenia, dzięki którym nasi kursanci będą potrafili wykonywać zalecenia zarówno odnoszące się procedur konserwacji, tak samo jak i naprawy sprzętu gaśniczego. Dostarczymy naszym klientom wiedzy z zakresu teorii i praktyki, potrzebnej do przeprowadzenia odpowiednich czynności, mających na celu przywrócenie sprawności urządzenia. Kładziemy nacisk także na znajomość procedur obowiązujących według wspominanych wcześniej Polskich Norm.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Konserwatorzy posiadający odpowiednie umiejętności będą mogli podjąć się pracy w autoryzowanych konserwatoriach, które zajmują się dokonywaniem zarówno przeglądów, jak i napraw sprzętu różnego rodzaju – w tym i gaśniczego. Aby poszerzać swoje kwalifikacje oraz możliwości często pracodawcy posyłają swoich podwładnych na szkolenia obejmujące wiedzę z zakresu BHP i UTB – są to wyspecjalizowane szkolenia prowadzone dla szkół, firm lub przedszkoli. Umiejętność dokonywania przeglądu technicznego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko pożarowe, mogą to być hale produkcyjne, magazyny, czy biura. W OSO zapewnimy ci wiedzę, która pozwoli poszerzyć twoje horyzonty na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą szkoleniową oraz do zapoznania się z FAQ na naszej stronie Internetowej. Oczekujemy na pomyślną współpracę, po więcej odpowiedzi na wszelkie pytania prosimy kontaktować się telefonicznie z naszymi konsultantami.

Zobacz także: