Kranfører- og vedlikeholdskurs

Kurs i drift og vedlikehold av traverskraner

kran på lager

Traverskran er en type kranutstyr som brukes til å løfte, senke og flytte laster ved hjelp av vinsjer eller taljer. Det brukes blant annet i monterings-, transport-, håndterings- og produksjonsprosesser. Ved å melde deg på vårt sertifikatkurs i kranbetjening og -vedlikehold kan du forvente å få omfattende opplæring for å jobbe i disse stillingene  

Om oss CSO 

Sivilsamfunnsorganisasjoner er sentrum opplæringskurs med mange års erfaring i bransjen, kvalifiserte instruktører og hundrevis av fornøyde kursdeltakere. Kursene våre består av en forelesningsdel, der det undervises i fagstoffet, og en praktisk del, der kursdeltakeren lærer å betjene maskinene på et spesielt manøvreringsområde. 

Omfanget av opplæringen 

Opplæringsprogrammet omfatter blant annet emner om: 

 • regler for helse og sikkerhet,  
 • teknisk tilsyn med kraner,  
 • konstruksjon av utstyr,  
 • prinsipper for korrekt bruk  
 • kranfører- og vedlikeholdsoppgaver. 

Krav 

Alt du trenger å gjøre for å delta på kurset vårt er: 

 • være over 18 år, 
 • har i det minste en grunnleggende utdanning, 
 • ikke har medisinske kontraindikasjoner mot å betjene eller vedlikeholde denne typen maskiner. 

Kjennetegn ved kranutstyr 

Komponenter til mekanisk utstyr: 

betjening av kranen
 • løpebane og frontender - elementer i drivmekanismen, 
 • kjørevogn - motor, girkasse, 
 • bro - trolleyspor inkludert buffere, 
 • Løftemekanisme - utstyrt med et hus som inneholder drivmotor, krok og krokblokk, ståltau med føringsring, girkasse, rillet eller kjedet lineær trommel og stang med buffere og endebryter. 

Komponenter til elektrisk utstyr: 

 • Krankobling og kraftkobling - brukes til å slå den totale strømforsyningen av og på, 
 • Troll - nåværende samlere, 
 • kontrollanheng - brukes til å styre enheten, 
 • kontrollskap - koblingsanlegget på drivboggien og det elektriske koblingsskapet på broen, 
 • Grensebrytere

Formål med kraner 

Kranenes funksjonalitet sikres av deres høye design, som tillater ulike og frie kombinasjoner av bevegelser. Ved hjelp av dem kan tunge materialer transporteres og flyttes. Disse kranene brukes blant annet i haller, lagerbygninger og fabrikker. Bruksområdet avhenger av de tekniske parametrene og konstruksjonstypen: 

 • prosesskraner - er fullt ut tilpasset det pågående arbeidet, 
 • spesialiserte kraner - er skreddersydd for å utføre spesifikke aktiviteter i forbindelse med oppdrag, 
 • flerbrukskraner - kalt kroker, brukes til en rekke oppgaver. 

Andre typer kraner inkluderer: 

 • Portalkraner - er konstruert av en plattform som er hengt opp fra portalens sidebroer, som koblingsanordningen beveger seg over og er montert utvendig, 
 • traverskraner - som består av en fagverksplattform plassert på skinner med en bevegelig kobling, installeres oftest i produksjonshaller, 
 • traverskraner - er beregnet for montering under takkonstruksjonen i haller og lagerbygninger. 

Kontrollmetoder for kraner 

Kraner varierer i måten de styres på. Tradisjonelle kraner styres manuelt ved hjelp av et anheng eller et kontrollpanel. Automatisering har muliggjort halvautomatisk eller helautomatisk drift. En traverskran som er utstyrt med et styresystem, kan forhåndsprogrammeres og deretter utføre oppgaven selv. De som opererer helt uten operatørens innblanding, er forhåndsprogrammert i hele driftsalgoritmen. 

Lær av CSO!

Vi inviterer deg til å kontakte oss og melde deg på åpne og lukkede kurs. Vi vil tilby individuelle priser og opplæringsprogrammer til fremtidige kursdeltakere. Vi tilbyr opplæring i Warszawa og i hele Polen.

Vi inviterer deg til UDT-kvalifiserte kurs i betjening av kraner. 

 • Kurs for kranførere 
 • Kurs i vedlikehold av traverskraner 

Se også