Service, reparasjon og vedlikehold av bilheiser

Om selskapet 

Działamy w Opplæringssenter for operatører OSO od ponad 15 lat, ale nasze doświadczenie sięga ponad 20 lat wstecz. Świadczymy kompleksowe usługi związane z serwisem, konserwacją i obsługą UDT. Siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie, ale mamy dostępne oddziały na terenie całej Polski.  

Vi reparerer og vedlikeholder alle typer løftemaskiner. Vi samarbeider med ulike institusjoner, for eksempel Office of Technical Inspection og Association of Polish Electricians. Staben vår består av høyt kvalifiserte spesialister med lang erfaring. Takket være dem utfører vi alle oppdrag på en pålitelig måte og til rett tid. 

Tilbud 

Vi har en individuell tilnærming til hver enkelt jobb og gir profesjonell rådgivning. Vi har alle nødvendige autorisasjoner for å utføre service- og vedlikeholdsarbeid. Vi kan også påta oss komplekse og uvanlige oppdrag. Til daglig gir vi opplæring i drift og vedlikehold av ulike typer utstyr og driver vår egen service. 

Vedlikehold og inspeksjon av lasteheisen

I vårt tilbud finner du også: 

  • utføre reparasjoner og vedlikehold av heiser; 
  • utføre vedlikeholdskontroller; 
  • utarbeidelse av dokumentasjon; 
  • reparasjon av mobile plattformer og modernisering av kraner; 
  • gjennomføre periodiske undersøkelser; 
  • utarbeide dokumentasjon for maskiner kjøpt i utlandet; 
  • opplæringsorganisasjoner. 

Vi tilbyr en mobil tjeneste for lasteheiser i hele Polen med tilgang til kunden. Vi tilbyr profesjonelle tjenester. Vi har et bredt utvalg av reservedeler til mobile plattformer fra alle produsenter. Vi håndterer feil i både elektriske og hydrauliske systemer.  

Vi garanterer presis og rask feildiagnose. I tillegg regenererer vi aktuatorer og utfører vedlikeholdsinspeksjoner i henhold til UDTs retningslinjer. Medarbeiderne våre utvikler stadig sine ferdigheter og utvider kunnskapen sin på spesialiserte kurs. Hos oss er du garantert høyeste profesjonalitet!  

Reparasjon av feil på lastebilheiser og lasteplattformer  

Moderne lasteheiser gjør logistikken og godshåndteringen betydelig raskere. Logistikkbransjen kjennetegnes av høy dynamikk og er ofte en døgnkontinuerlig virksomhet. Derfor kan feil på heisene føre til driftsstans og dermed økonomiske tap for transportselskapene.  

Derfor utfører vi våre tjenester på en kompetent og uttrykkelig måte hos kunden. Vi utfører også gjerne periodiske inspeksjoner og utarbeider den nødvendige UDT-dokumentasjonen.  

De mange løsningene som finnes på markedet, gjør at du må ha bred kunnskap for å kunne betjene plattformene, og denne kunnskapen må du systematisk utvide. Medarbeiderne våre utvikler seg hver dag. Vi utfører reparasjonsarbeid for alle produsenter. Vi stiller raske og pålitelige diagnoser. Vi har et velfylt lager med både originaldeler og reservedeler. Det betyr at vi bytter ut systemkomponenter uten å vente på bestilling, noe som gjør at driftsstansen går betydelig raskere og maskinen fungerer som den skal igjen. Hvis heisen din har havarert - ta kontakt med oss! 

Kjøretøyheiser - hva er det? Hva kan de brukes til?

Innkjøring av bil med kran

Bilheiser er en sjelden, men svært funksjonell løsning som kan brukes i private og offentlige bygninger. De er et utmerket valg i områder med liten plass for å få plass til så mange kjøretøy som mulig.  

Dette er mobile plattformer som gjør det mulig å løfte et kjøretøy til en gitt høyde uten hindringer. De fungerer godt i parkeringskjellere eller parkeringshus der det er få parkeringsplasser. I en slik situasjon kan én bil stå på toppen og en annen under.  

Heiser brukes også i industrianlegg og andre steder der det er behov for å løfte ulike kjøretøy til høyere etasjer. 

VL-lifter (en type hydraulisk personlift) er egnet for transport av biler. De er tilgjengelige i tre standardversjoner, som alle har et EC Design Examination Certificate: 

VL mobilkraner  Lastekapasitet og førerhusdimensjoner 
VL30 3 000 kg; 2,4 x 5,3 m og 2,3 m dørbredde  
VL35  3 500 kg; 2,7 x 5,6 m og 2,4 m dørbredde  
VL40 4 000 kg; 2,8 x 6,0 m og 2,6 m dørbredde  

Vi anbefaler VL40- og VL35-versjonene, da det kun er disse liftene som kan transportere alle serieproduserte personbiler - inkludert de største amerikanske SUV-ene. 

VL-ene er laget med GMV 1:1-teknologi - verdens eneste 1:1-direktedriftsteknologi - førerhusgulvet kollapser ikke under innkjøring, og løftevinduene er ekstremt små i forhold til førerhusets størrelse. 

De betjener parkeringshus i flere etasjer, både under og over bakken. De er vanligvis den eneste løsningen for garasjeplasser under bygninger i bysentra. En heis i en liten garasje under en bygning, i stedet for en vanlig utkjøring, sparer mellom 5 og 9 parkeringsplasser per etasje.  

Slik fungerer bilheiser 

bilheis - garasje

Løftesystemer i bilheiser er svært kompakte og krever kun en grunn fordypning i underlaget. Heissystemer i bilheiser er svært kompakte og krever kun en grunn fordypning i underlaget. De fungerer godt selv på steder med svært begrenset plass, siden de ikke tar opp mye plass. Ved hjelp av en spesiell kjetting kan tunge kjøretøy løftes kontinuerlig og uanstrengt.  

Denne løsningen fungerer best i offentlige bygg, der trafikken er mye høyere enn i private bygninger. Heiser har styringssystemer og har ofte fortsatt en glasskabin med dører og vinduer.  

Måten de fungerer på er ikke så forskjellig fra klassiske personheiser. Bilheiser er derimot mye større og mer robuste, og noen av dem kan løfte kjøretøy på opptil 60 tonn. 

Typer av teknisk inspeksjon 

En bilheis kan bare godkjennes for bruk hvis den er merket med instruksjoner fra produsenten.  

bilheis med parkerte biler

Før heisen kan installeres, må det innhentes tillatelse fra Teknisk kontroll og nødvendig dokumentasjon. Riktig drift avhenger av syklisk service av utstyret, spesielt for heiser med en lastekapasitet på over 250 kg. Under inspeksjonen kontrolleres utstyrets tekniske tilstand, at merkingen er korrekt og at dokumentasjonen er fullstendig og i samsvar med kravene. Inspektøren kontrollerer at lasteløfteren er riktig montert på lastebilchassiset og utfører funksjonstester med last for å sikre at alle plattformens mekanismer og sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.  

Når godkjenningstesten er bestått, fyller inspektøren ut en protokoll som gir grunnlag for en beslutning om å godkjenne bruken av lasteheisen. 

Se også