Kurs i vedlikehold av gaffeltrucker og teleskoptrucker

Gaffeltruck som frakter varer

Våre kurs

CSO Operatøropplæringssenter er et selskap med mange års erfaring i å tilby profesjonelle kurs for stillingen som UDT-utstyrsvedlikeholder. Vi underviser i samsvar med retningslinjene fra det tekniske tilsynet og forbereder elevene til den statlige eksamenen. Vi garanterer omfattende forberedelser til yrket som vedlikeholder av gaffeltrucker og teleskoplastere. 

Utstyr - lastere og traller 

Teleskoptrucker og gaffeltrucker er maskiner som faller inn under kategorien håndteringsutstyr (UTB). Dette utstyret brukes hovedsakelig til transport og lasting av materialer eller verktøy i industrilokaler, produksjonshaller eller lagerhaller.

Traller brukes til å frakte små laster over korte avstander og plassere dem i lave høyder. Lastebiler har lignende bruksområder, bortsett fra at de kan brukes i mer utilgjengelige områder.

Teknisk kontrollorgan, som kontrollerer bruken av denne typen utstyr, krever en lisens som gir tillatelse til både drift og vedlikeholdsarbeid. 

Opplæring i gaffeltrucker

Krav før kurset 

De som er interessert i kurset bør: 

 • være minst 18 år gammel, 
 • inneha en legeattest som bekrefter at det ikke foreligger kontraindikasjoner mot yrket, 
 • har minst grunnskoleutdanning. 

Kurs for konservatorer 

Kurset vårt handler om å lære fra praksis og teori basert på spesialinstruktørens erfaring. Opplæringen av fremtidige vedlikeholdere er en grundig forberedelse når det gjelder kunnskap om mekanikk, elektronikk, tekniske parametere og helse- og sikkerhetsprinsipper.  

Opplæringsprogram 

 Opplæringskursene våre ser nærmere på temaer som blant annet 

 • effektiv fjerning av feil, 
 • sørge for at utstyret holdes i god stand, 
 • gjennomgangsregler, 
 • utformingen av utstyret som vedlikeholdes, 
 • utskifting av deler, olje, fett osv,    
 • regler for helse og sikkerhet, 
 • sveiseoperasjoner. 

Eksamen 

Vedlikeholdskurset avsluttes med en statlig eksamen som er utarbeidet av Office of Technical Inspection. Undervisningen vår tar hensyn til alle gjeldende eksamenskrav og forbereder deg grundig på å bestå de teoretiske og praktiske delene. 

Vedlikehold av gaffeltruck og teleskoptruck

Ansvarsområder for den som vedlikeholder UDT-utstyr 

Jobben som vedlikeholdstekniker handler om å sørge for at det aktuelle utstyret er effektivt og trygt å bruke. I henhold til gjeldende forskrifter må alt UDT-utstyr gjennomgå regelmessig vedlikehold. Det betyr at alt utstyr må inspiseres og vedlikeholdes innen en fastsatt tidsfrist. UDT kan ilegge en administrativ bot hvis dette kravet ikke oppfylles. Av denne grunn er vedlikeholdsyrket en garanti for fast ansettelse. 

I tillegg til vedlikeholdsopplæring tilbyr vi også kurs i bruk av spesifikke typer UDT-utstyr. Vi inviterer deg også til å benytte deg av vår service eller til å se på vårt salgstilbud.  

Blant maskinene vi utfører service på, finner du merker som 

 • Jungheinrich,  
 • Toyota,  
 • BT,  
 • Fortsatt,  
 • Linde,  
 • Nissan,
 • Komatsu,  
 • Mitsubishi,  
 • Hyster,  
 • Yale,  
 • OMV,  
 • Clark,
 • Bauman,  
 • Taski,  
 • Hako,  
 • HC,  
 • OMG,  
 • Manitou,  
 • Hyundai.

Vi tilbyr våre tjenester i hele Polen. Du er velkommen til å kontakte oss.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvordan blir man UDT-konservator?

For å kunne jobbe som vedlikeholdstekniker på utstyr som teleskoptrucker eller gaffeltrucker, må du først skaffe deg det riktige kortet. For å gjøre dette må du gjennomgå et omfattende kurs og deretter bestå en eksamen fra Office of Technical Inspection.  

2 Hva er forskjellen mellom gaffeltrucker og teleskoptrucker?

Teleskoptrucker brukes på vanskelig tilgjengelige steder. I tillegg kan de flytte lasten mye høyere enn en gaffeltruck. Traller er derimot gode for enklere jobber. 

3. Hva er opptakskravene til kurset?

Det er tre krav: myndighetsalder, minst grunnskoleutdanning og et medisinsk dokument som viser at man er i stand til å praktisere som konservator. 

Se også