Flensforbindelser

Hva er tilkoblingsdata?Produksjon av industrielle installasjoner krever presise og holdbare forbindelser som sikrer at hele systemet er tett og sikkert. Flensforbindelser er en av de mest brukte løsningene, ikke bare i rørleggerbransjen. Dette er motstående og koaksiale flenser som er forbundet med minst fire bolter. Vanligvis er det en pakning mellom dem, selv om flens-til-flens-forbindelser blir stadig vanligere. Flensforbindelsene lages og monteres av fagarbeidere med spesialsertifikat i henhold til kravene og forskriftene i det europeiske trykkdirektivet. Dette er svært viktig, da det kun er kunnskap om riktig valg av tilkobling som kan sikre trygg og langvarig bruk av systemet.

Sammensetning av flensledd

Flensleddet består av komponenter som f.eks:

  • skruer og muttere,
  • segl,
  • to stålflenser.

Ut fra de presenterte premissene kan det virke som om en slik kombinasjon er triviell. Ingenting kunne imidlertid være lenger fra sannheten. Det er verdt å minne om at det dreier seg om en gruppe mekaniske koblinger som brukes i industrielle installasjoner. Det gjelder blant annet gass-, olje-, kloakk- og vannforsyningsanlegg samt petrokjemiske anlegg. Hver industrisektor krever litt forskjellig praksis. Alle bolter, diametre og dimensjoner som gjelder for flensforbindelser, er strengt regulert av gjeldende forskrifter. En grunnleggende flensforbindelse består for eksempel av stålflenser som er koblet sammen aksialsymmetrisk, samt pakninger, koblingselementer, dvs. bolter og muttere, som nødvendigvis må være riktig tilpasset hele konstruksjonen. En korrekt installert installasjon i de nevnte bransjene kjennetegnes av høy perfeksjon. Dette sikrer at konstruksjonen er pålitelig i opptil flere år. Forbindelser med muttere og bolter sikrer og beskytter hele konstruksjonen mot mekaniske skader. Vi må heller ikke glemme at flensforbindelsene er svært enkle å demontere. Dette er spesielt viktig når demontering er nødvendig ved for eksempel rørbrudd eller reparasjonsarbeid.

Fordeler med flensforbindelser.Flensforbindelser har mange fordeler, og de viktigste av disse er:

  • Høy tetthet i tilkoblingen - fagmessig utført installasjon ved hjelp av profesjonelle stålflenser og spesielt tilpassede komponenter i henhold til europeiske og polske standarder er en garanti for pålitelighet og effektivitet i mange år.
  • Stivhet - riktig brukte deler beskytter hele strukturen mot mekanisk skade og bøying, og sikrer dermed problemfri flyt i lang tid.
  • Frakoblingsmuligheter - bruk av egnede skruer gjør det enkelt å demontere flensen ved behov. Ved eventuelle feil, utskifting av installasjonskomponenter eller vedlikeholdsarbeid inne i rørene.

De aktuelle skjøtene er generelt vellykkede, men når du velger monteringskomponenter, er det verdt å finne ut hvordan du velger dem riktig ut fra deres tekniske parametere. Det er også viktig å kontrollere kvaliteten på stålet (noen ganger er det til og med nødvendig å bruke rustfritt stål) i konstruksjonen som brukes til å lage flensen. Komponentene som brukes skal være i samsvar med standarder eller være laget på grunnlag av en teknisk tegning mottatt fra kunden. Vanligvis er blindflenser, gjengede flenser, avstivede flenser, løse flenser eller flenser med hals tilgjengelig på tegningen. I tvilstilfeller kan man rådføre seg med produsenten for å justere de tekniske parametrene for de enkelte komponentene.