OHDT-kurs for hengende plattformer

Vår opplæring

Opplæringsfirmaet vårt har vært i virksomhet i mange år. I løpet av denne tiden har vi lært opp mange operatører og vedlikeholdspersonell. Du er hjertelig invitert for å delta på sertifiseringskurset vårt for hengende plattformer. Alle våre opplæringskurs gjennomføres av kvalifisert personell med mange års erfaring. Opplæringsprogrammet vårt er godkjent av Office of Technical Inspection. 

praktikanter under teoretisk undervisning  

Formålet med opplæringen vår  

Målet med kurset er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om drift og vedlikehold opphengte tilkomstplattformer. Vi har også som mål å forberede deg på å bestå en eksamen og få et kvalifikasjonsbevis i samsvar med økonomiministerens forskrift av 18. juli 2001 om prosedyren for å verifisere kvalifikasjoner som kreves for drift og vedlikehold av tekniske enheter (Journal of Laws nr. 79, punkt 849, som endret av Journal of Laws nr. 50, punkt 426). 

Kursbeskrivelse  

UDT-opplæring Kurset i drift og vedlikehold av hengeplattformer består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen lærer deltakerne nyttige emner og tilegner seg kunnskap om konstruksjon av hengeplattformer og helse- og sikkerhetsregler gjennom forelesninger. I den praktiske delen lærer kursdeltakerne å anvende kunnskapen de har tilegnet seg i praksis ved hjelp av utstyret på manøvreringsstedet. Kursdeltakerne har også tilgang til en nettbasert læringsplattform, der de kan finne ytterligere nyttig informasjon for studiene. Opplæringen avsluttes med en eksamen.  

Eksamen 

Opplæringskurset avsluttes med en eksamen som bestås foran den relevante UDT-kommisjonen. Eksamen arrangeres av vårt opplæringssenter.

Eksamen består av to deler: 

 • skriftlig eksamen, en prøve av teoretiske kunnskaper innenfor rammen av artikkel 22(2) i lov av 21. desember 2000 om teknisk tilsyn (Journal of Laws 2017, punkt 1040). 
 • praktisk prøveVed bestått del av eksamen vurderes følgende: 
  • praktiske ferdigheter i daglig vedlikehold  
  • evnen til å manøvrere korrekt med utstyret på manøvreringsområdet 

Rammeverk for kurset  

Kursprogrammet finner du nedenfor: 

 • inndeling og typer plattformer,  
 • typer hengende plattformer, 
 • konstruksjon av enheten og dens deler,  
 • stabilitet i utstyret,  
 • Helse- og sikkerhetsregler,  
 • aktiviteter før, under og etter jobb,  
 • forskrifter for teknisk tilsyn,  
 • mekanisk, elektrisk og hydraulisk kabelbeskyttelse,
 • gjennomføre styrke- og stabilitetstester,
 • klargjør maskinen for bruk, 
 • praktiske øvelser på manøvreringsområdet. 

Kriterier for å delta på kurset  

For å bli med på opplæringen trenger du bare å oppfylle følgende betingelser: 

 • melde deg på et kurs 
 • være minst 18 år gammel  
 • ha et minimum av grunnutdanning  
 • ha en legeerklæring som bekrefter at de er ved god helse og ikke har kontraindikasjoner mot å arbeide på hengende plattformer.  

Hva er opphengte mobile plattformer? 

hengende plattformer i drift

Dette er en type mobil plattform. Arbeidsplattformen, eller "kurven", er opphengt i spesielle bjelker som er festet til taket på bygningen. 

Pris for opplæring  

Pris for opplæring avtales individuelt med kunden og avhenger av antall personer i opplæringsgruppen og om opplæringen skal finne sted i våre lokaler eller på kundens arbeidsplass.  

Kurssted 

Opplæringskursene våre finner sted på et av våre opplæringssentre eller på opplæringskundens arbeidssted. Vi tilbyr opplæring i hele Polen.  

Vi ser frem til å høre fra deg. Hvis du har spørsmål, svarer vi gjerne på dem..

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvilke dokumenter vil jeg motta etter endt kurs?

Etter å ha fullført kurset og bestått UDT-eksamenen, vil kursdeltakeren motta sin suspenderte plattform og et sertifikat for gjennomført kurs.  

2. Hvilke krav må en traineekandidat oppfylle?

Alle som ønsker å ta et kurs som liftoperatør, må være myndige og ha et minimum av grunnutdanning. Det er også viktig å ha en attest på at man ikke har kontraindikasjoner mot yrket.

Se også