Hva innebærer gasskutting?

Gassskjæring innebærer å bringe metall opp i temperatur. Ved kontakt med brenneren brennes metallet, som deretter slippes ut som metalloksid. Med riktig konstruerte brennere kan man blande bestemte mengder brennbar gass med oksygen. Som brenngass brukes materialer som propan-butan og acetylen. Skjæring med acetylen er en ekstremt effektiv metode på grunn av dens evne til å oppnå høye temperaturer. Andre fordeler er mobiliteten, den høye kvaliteten på metallskjæringen og muligheten til å mekanisere skjæreprosesser ved hjelp av acetylen. Denne metoden brukes i mange bransjer, både i små verksteder og i store produksjonshaller. Gassskjæring kan brukes til å bearbeide støpejern, bronse, messing, stål og ulike metallegeringer. I tillegg til lodding, oppvarming eller brenning.

Hva er gassveising?

Gasssveising innebærer at arbeidsstykket varmes opp til en passende temperatur ved hjelp av en flamme, slik at det brytes ned og endrer aggregeringstilstand. Dette gjør det mulig å sveise eller skille arbeidsstykker av stål med en tykkelse på opptil 300 mm permanent. Riktig type brenner er avgjørende for effekten og kvaliteten på kuttet. En mindre brenner betyr en mindre strøm. Dette betyr større presisjon. Brennere brukes både til skjæring og sveising. Det er imidlertid ikke alle metaller som egner seg for bearbeiding med denne metoden. Egnede metaller er blant annet bronse, messing, støpejern, jern, wolfram og titan.

Hva er plasmaskjæring?

Men.., plasmaskjæring har som mål å smelte og skyte ut metall fra skjærespalten ved hjelp av en høykonsentrert lysbue med høy kinetisk energi, som gløder mellom arbeidsstykket som skjæres og den ikke-smeltbare elektroden. Plasmaet genereres av en fakkel. Når en strøm av komprimert gass føres gjennom lysbuen, oppstår det ionisering og en jetstråle som følge av høy effekttetthet. Dysen, som er plassert i brenneren, fokuserer plasmabuen. Dysens vegger avkjøles og fører til at kolonnen trekker seg sammen. Denne metoden bruker en høy temperatur i kjernen av plasmabuen og en ekstremt høy strålehastighet. Dette fører til at materialet smeltes og blåses ut av spalten.

I denne metoden brukes ofte luft som gass. I kraftigere enheter brukes primært hydrogen, argon, karbondioksid, nitrogen og argon-helium- eller argon-hydrogenblandinger. Plasmastrålen kan skjære i materialer som leder strøm og er laget av kobber, aluminium og aluminiumlegeringer, messing, legert stål eller karbonstål og støpejern.

Fordeler og ulemper

Fordelene med plasmaskjæring er blant annet et lite skjærepåvirkningsområde, god overflatekvalitet, liten spalte, rask gjennomboring, enkel automatisering av prosessen, et skjæretykkelsesområde på 0,5 mm til 160 mm, effektiv vertikal skjæring, lav termisk forvrengning, ca. 6 ganger raskere skjærehastighet enn oxyfuel-gassskjæring, lav temperatureffekt på arbeidsstykket og ingen brenning av tynne materialer. De største ulempene er endringer i skjærets influensområde, støy (ikke aktuelt ved skjæring under vann), sterk UV-stråling, vanskeligheter med å holde kanten vinkelrett, samt en stor mengde helseskadelig røyk og gasser.