Hva er vareheiser og hva brukes de til?

En godsheis er ikke noe annet enn en kran som brukes til å flytte last i skråninger. Til dette brukes kjetting- eller tautrekkere, og etter type deler vi taljer inn i: 

Godsheis
 • kabelbaserte vareheiser, 
 • kjettingtaljer. 

Bygging av heiser 

Heiser brukes hovedsakelig til å transportere materialer til høyere nivåer. På folkemunne kalles slike heiser for stiger eller containere. Heiser er konstruert av: 

 • elektrisk drevet kabelvinsj, 
 • stigeelementer av aluminium (med en bæreevne på opptil 250 kg), 
 • skinnebrudd utstyrt med trinnvis eller trinnløs justering, 
 • en plattform for transport som beveger seg på egnede skinner, 
 • en egnet teleskopstøtte, noe som er nødvendig når heisens høyde overstiger 10-12 meter. 

Krav 

For å betjene denne typen heis må du i tillegg til å inneha det relevante UDT-lisensen: 

 • har opplæring i helse og sikkerhet, 
 • kjenner til risikoen ved bruk av disse apparatene, 
 • følge arbeidsforskriftene på stedet. 

Prinsipper og vedlikehold 

Når det gjelder prinsippene for vedlikehold av vareheiser, er det nødvendig å ta hensyn til disse: 

 • verifisere sikkerheten i løpekjelken, i tilfelle tauet i denne kjelken ryker, 
 • kontrollere at tauet som brukes er brukbart og ikke for slitt, 
 • kontrollere at nødknappen fungerer som den skal, 
 • organisere en prøvekjøring uten lasting for å sjekke at alt fungerer som det skal. 

Må være autorisert 

Heisvakt

Dette utstyret er, i likhet med annet høyrisikoutstyr, underlagt profesjonelt teknisk tilsyn. Dette utføres av Kontoret for teknisk inspeksjon. Utstyr som håndterer gods på opptil 250 kilo, krever imidlertid ikke UDT-inspeksjon eller tester, men det er nødvendig at personer med de nødvendige autorisasjonene er utpekt til å stå for drift og vedlikehold. Slike autorisasjoner kan man få ved å delta på spesialiserte opplæringskurs, og det finnes et stort utvalg. Kursene består av teori og praksis og kan etterfølges av en statlig eksamen for en spesiell kommisjon. Bestått eksamen resulterer i et UDT-sertifikat som gir oss tillatelse til å arbeide med vareheiser. Det er viktig å huske at arbeid under slike forhold og med slikt utstyr er svært farlig og krever stor forsiktighet og ansvarlighet. Det lønner seg å gjennomgå slik opplæring, fordi det for bedriftseieren forbedrer driften av selskapet og hever kompetansen til arbeidsstyrken, mens den ansatte utvider horisonten sin betydelig og åpner nye veier i sin faglige utvikling.