Reparasjon og vedlikehold av taljer og vinsjer

For å forlenge levetiden til taljer og vinsjer bør det utføres regelmessig vedlikehold.

Hva er en vinsj?

Vinsjen gjør det mulig å flytte gjenstander både horisontalt og vertikalt og trekker også tau eller wire. Den finnes i mange typer. Vinsjer brukes ikke bare i byggebransjen, men også i energi-, bil- og jernbanebransjen.

Hva er en talje?

I motsetning til vinsjer kan taljer kun brukes til å transportere last vertikalt ved hjelp av kjetting eller tau. Taljer brukes hovedsakelig til vedlikeholdsarbeid på veier og i byggebransjen.

Vedlikehold og service av taljer, vinsjer

Vedlikehold av taljer og vinsjerVedlikehold av taljer og vinsjer utføres på grunnlag av og i samsvar med dekretet fra ministeren for entreprenørskap og teknologi av 30. oktober 2018 om de tekniske vilkårene for teknisk tilsyn ved drift, reparasjon og modernisering av materialhåndteringsutstyr.

Noen ganger inneholder drifts- og vedlikeholdsinstruksjonene for utstyret detaljert informasjon om vedlikeholdsoperasjoner og angir andre tidsfrister enn forskriftene ovenfor. I slike tilfeller bør produsentens instruksjoner følges.

Inspeksjons- og vedlikeholdsjournaler

Hver inspeksjon og hvert vedlikehold skal registreres i en vedlikeholdsloggbok - en slik loggbok føres av brukeren av enheten. Etter hver inspeksjon skal serviceteknikeren registrere minst følgende i inspeksjonsloggen

 • Varighet av inspeksjon og vedlikehold
 • Merknader om utstyrets tilstand
 • Anbefalinger for ytterligere tiltak
 • Operasjonell utveksling
 • Resultatet av gjennomgangen

Hva gjøres under vedlikehold

Under vedlikeholdsinspeksjoner av utstyret skal min:

Sjekk:

 • Bremsesystemenes tekniske tilstand
 • Korrekt bruk av vinsjer og taljer
 • Betjening av sikkerhetskomponenter
 • Løpebane
 • Brannsikringsinstallasjoner

Utbedring av funksjonsfeil:

 • Smøring
 • tilstramming av skruene,
 • bremsejustering

I tillegg til de ovennevnte tiltakene skal vi informeres umiddelbart dersom det oppdages unormale forhold under inspeksjonen som kan føre til at utstyret tas ut av drift.

Vedlikeholdsarbeid som overhaling, oppgraderinger eller reparasjoner som ikke overstiger £50, kan ikke utføres som en del av en inspeksjon.

Tilsyn fra Teknisk kontrollmyndighet

reparasjon av taljer og vinsjerTaljer og vinsjer er, i likhet med annet håndteringsutstyr, underlagt tilsyn av OTI. De nærmere vilkårene for tilsynet er regulert i egne forskrifter og forordninger. I henhold til disse gjelder forenklet teknisk tilsyn for løfteutstyr med en maksimal løftekapasitet på 250 kg, med unntak av utstyr som brukes til persontransport. I tillegg gjelder forenklet tilsyn for taljer og vinsjer med manuell drift av alle mekanismer, hvis løftekapasitet ikke overstiger 2000 kg. Slikt utstyr trenger ikke å meldes til OTI. Det er imidlertid viktig å sørge for at de vedlikeholdes på riktig måte av autoriserte personer.

Ikke-planlagt vedlikeholdsarbeid

For eldre utstyr bør vedlikeholdsaktivitetene føre til færre sammenbrudd og feil. For nyere utstyr skal vedlikeholdet bidra til å holde utstyret i gang og forlenge levetiden til komponentene. Dette er en god måte å minimere risikoen for sammenbrudd på.

Det er en rekke faktorer som påvirker forekomsten av et havari eller en feil. Disse er ikke relatert til utstyrets tekniske tilstand. Disse inkluderer:

 • Alder på utstyr og komponenter
 • Spesifikke arbeidsforhold
 • Tilstand for sameksisterende installasjoner
 • Operatørens kvalitet