Cennik

rabat

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

od 520,00 zł

Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO

od 610,00 zł

Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO

od 655,00 zł

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP

od 540,00 zł

Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP

od 610,00 zł

Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP

od 610,00 zł

Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ

od 520,00 zł

Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS

od 520,00 zł

Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW

od 495,00 zł

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ

od 495,00 zł

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.

od 495,00 zł

Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach

od 970,00 zł

Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo

od 925,00 zł

Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)

od 2095,00 zł

Kurs konserwatora – uprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.

od 1100,00 zł

ZAPISY: +48 504 477 077