Stablerkraner

Stablerkraner er maskiner som brukes til transport og stabling av varer på lager. Stablerkraner er kraner for intern transport. Stablerkranene består av en bærende ramme eller en mobil stolpe som bærer en heisenhet med mekaniske komponenter, vanligvis i form av uttrekkbare aksler, som gjør det enklere å lagre last, plassere den på reoler og hente den ut igjen. De kan brukes til å betjene en enkelt gang mellom hyller eller flere ganger.

Når det gjelder konstruksjon, er traverskranene inndelt i følgende kategorier

  • Søyleformet - støttestrukturen er i form av en mobil søyle med ledere
  • ramme - bærende konstruksjon er i form av en passabel port med skuffer

Stablerkranene er utstyrt med elektriske komponenter og en motor, og styres vanligvis fra førerhuset. Datastyrte, automatiserte stablerkraner er også i bruk.

Alle som ønsker å bli kvalifisert til å betjene utstyret, er velkomne til å delta på vårt kurs for kranførere. I løpet av kurset får du viktig informasjon om konstruksjon, driftsregler, teknisk tilsyn, helse- og sikkerhetsregler og operatørens ansvar. Etter kurset tar deltakerne UDT-eksamen. Pris avhenger av antall deltakere. Vi tilbyr opplæring i hele Polen. Du er hjertelig velkommen!

Se også