Układnice

Układnicami nazywamy urządzenia, które wykorzystywane są w transporcie oraz w procesie układania ładunków w magazynach. Układnice zaliczane są to urządzeń dźwigowych w transporcie wewnętrznym. Do obsługi urządzeń potrzebne są uprawnienia na układnice nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.Układnice zbudowane są z konstrukcji nośnej ramy lub przejezdnego słupa, na których znajduje się wodzak z elementami mechanicznymi, zwykle jako wysuwane wiły, które pozwalaj na łatwiejsze składowanie ładunków, ich umieszczanie na regałach oraz pobieranie. Można dzięki nim obsługiwać jeden korytarz między regałami ub też kilka korytarzy.

Pod kątem budowy układnice dzielimy na:

  • słupowe – konstrukcja nośna ma postać słupa przejezdnego z wodzakami
  • ramowe – konstrukcja nośna ma postać przejezdnej bramy z wodzakami

Układnice są wyposażone w elementy elektryczne i silnik, sterowanie odbywa się na ogół z kabiny operatora. W użyciu są również układnice automatyczne sterowane komputerowo.

Wszystkich, którzy chcą uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń, zapraszamy na nasze szkolenie na układnice. Podczas niego poruszane są kluczowe informacje o budowie, zasadach eksploatacji, dozorze technicznym, zasadach BHP i obowiązkach operatora. Po kursie uczestnicy podchodzą do egzaminu UDT. Cena zależna jest od liczby uczestników. Szkolimy na terenie całej Polski. Zapraszamy!

Zobacz także: