Kurs i førstehjelp (FA) 

Førstehjelpskurs - for personer som arbeider i vindturbinmiljøer 

CSO Operatøropplæringssenter serdecznie zaprasza na kurs First Aid (FA) – Førstehjelp.  

Vårt hovedmål er å gi kursdeltakerne omfattende opplæring (både teoretisk og praktisk) i sikker og effektiv førstehjelp, med særlig vekt på behovene ved arbeid i et vindturbinmiljø. 

Vi følger GWO-standardene fullt ut, noe som garanterer et høyt opplæringsnivå. Når du har fullført kurset vårt, vil du ha den teoretiske kunnskapen og de praktiske ferdighetene som gjør deg i stand til å gi effektiv førstehjelp i et vindturbinmiljø i full overensstemmelse med GWOs retningslinjer for førstehjelp. 

Ved senteret vårt legger vi stor vekt på muligheten til å tilegne seg kompetanse og kunnskap under veiledning av eksperter på området. Senteret vårt tilbyr FA-kurs over hele landet, både på hovedkontoret vårt i Warszawa og ute på avdelingene, både i form av åpne og lukkede kurs. Når du bestemmer deg for å delta i Work at Heights-opplæringen, kan du regne med attraktive økonomiske betingelser. 

FA-kurs - hovedmålsetting 

Opplæringen skal gi deltakerne de nødvendige ferdighetene for å kunne yte medisinsk støtte i nødsituasjoner som kan oppstå på oljerigger og vindparker. 

Etter å ha fullført kurset Førstehjelp - førstehjelp skal deltakerne ha kompetanse til å reagere effektivt i livs- og helsetruende situasjoner. De skal være forberedt på å gi førstehjelp, bruke spesialisert medisinsk utstyr og førstehjelpsutstyr på en ansvarlig måte. 

FA-kurs - program 

FA - Førstehjelpskurset er en integrert del av Basic Safety Training-programmet. Kurset gir deltakerne mulighet til å lære om de juridiske aspektene ved førstehjelp. Kursdeltakerne får kunnskap om grunnleggende menneskelig anatomi, førstehjelp, bruk av hjertestarter og prosedyrer ved ulykker. Det er mulighet til å praktisere kunnskapen i realistiske hendelsessimuleringer. 

Etter endt opplæring har deltakerne den kompetansen som trengs for å arbeide i høyden. Opplæringsprogrammet gir teknikere som arbeider med vindturbiner det høyeste sikkerhetsnivået, noe som er viktig når vindturbiner er plassert i områder langt unna nødetatene. 

I løpet av førstehjelpsopplæringen tilegner deltakerne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter i: 

 • sikker førstehjelp i henhold til lokal lovgivning, retningslinjer fra European Resuscitation Council og American Heart Association, 
 • gjenkjenne symptomer og reagere på riktig måte ved alvorlig skade eller plutselig sykdom, 
 • en tidsplan for beredskapstiltak knyttet til vindturbinområdet, 
 • korrekt bruk av førstehjelpsutstyr i henhold til C-A-B-C-D-E grunnleggende undersøkelsesprotokoll, 
 • effektiv bruk av en automatisk ekstern defibrillator (AED), 
 • håndtere bruddskader, hodeskader eller forgiftninger, 
 • førstehjelp ved kutt, brannskader, elektrisk støt, sjokk eller heteslag, 
 • utføre ytterligere undersøkelser under førstehjelpen, 
 • korrekt håndtering av førstehjelpsutstyr (scenariobasert erfaring), 
 • gi førstehjelp til personer med kroniske sykdommer, 
 • håndtering av medisinsk utstyr som bårer, ortopediske krager og ortopediske mansjetter. 

FA-kurs - sertifisering  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Førstehjelpsopplæringen vår gjennomføres i samsvar med den gjeldende GWO Basic Safety Training-standarden.  

Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis. Sertifikatet er en offisiell bekreftelse på at deltakeren har tilegnet seg de nødvendige førstehjelpskunnskapene og evnen til å reagere i livstruende situasjoner. 

Sertifikatet er gyldig i 24 måneder. Vi anbefaler at deltakerne oppdaterer opplæringen før denne perioden utløper for å holde kvalifikasjonene og kunnskapen oppdatert. 

FA-kurs - opptakskrav 

For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort. 

Maksimalt antall deltakere per gruppe er 10-12.   

FA-kurs - kostnad  

Gebyret for førstehjelpskurs fastsettes individuelt. Den påvirkes av antall personer som deltar på kurset. Det gis attraktive rabatter for større grupper. 

FA-kurs - sted 

Vår opplæring Opplæringen foregår på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler og reiser til et sted som passer for kunden. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Du er hjertelig velkommen til OSO Operator Training Centre for First Aid (FA) - førstehjelpskurs i Warszawa og i hele landet. 

Se også