Kurs i førstehjelp (FA) 

Kurs Pierwszej pomocy – dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych 

CSO Operatøropplæringssenter serdecznie zaprasza na kurs First Aid (FA) – Pierwsza pomoc.  

Naszym głównym celem jest kompleksowe (w sposób teoretyczny i praktyczny) przeszkolenie uczestników kursu w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z pracą w środowisku turbin wiatrowych. 

W pełni przestrzegamy standardów GWO, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia. Po ukończeniu naszego kursu posiądziecie Państwo wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne, które umożliwią skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GWO First Aid. 

W naszym ośrodku kładziemy duży nacisk na możliwość zdobycia kompetencji i wiedzy pod nadzorem ekspertów w danej dziedzinie. Nasz ośrodek oferuje kursy FA na terenie całego kraju, w tym w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz w oddziałach terenowych, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Decydując się na udział w szkoleniu Praca na wysokościach, mogą Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Kurs FA – główny cel 

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom niezbędne umiejętności, aby byli w stanie udzielać wsparcia medycznego w przypadku sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić na platformach wiertniczych oraz farmach wiatrowych. 

Po ukończeniu szkolenia First Aid – Pierwsza pomoc uczestnicy powinni posiadać kompetencje, które pozwolą im skutecznie reagować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Będą przygotowani do udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się specjalistycznym sprzętem medycznym oraz środkami z apteczki w sposób odpowiedzialny. 

Kurs FA – program 

Kurs FA – Pierwsza pomoc stanowi integralną część programu Basic Safety Training. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz procedur postępowania w czasie wypadków. Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas realistycznych symulacji zdarzeń. 

Ukończenie szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na wysokości. Program szkolenia zapewnia technikom pracującym przy turbinach wiatrowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, co jest istotne w sytuacji zlokalizowania wiatraków w obszarach oddalonych od służb ratowniczych. 

Podczas szkolenia First Aid uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy uwzględniającego lokalne przepisy prawne, wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
 • rozpoznawania objawów oraz właściwego reagowania na poważne urazy ciała lub nagłe zachorowania, 
 • harmonogramu działań w sytuacjach awaryjnych związanych z obszarem turbin wiatrowych, 
 • prawidłowego wykorzystania środków służących do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z protokołem podstawowego badania C-A-B-C-D-E, 
 • skutecznego używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), 
 • postępowania w przypadku złamań, obrażeń głowy czy zatrucia, 
 • udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, wstrząsu czy udaru cieplnego, 
 • wykonywania dalszych badań podczas udzielania pierwszej pomocy, 
 • prawidłowej obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy (doświadczenie oparte na scenariuszach ćwiczeniowych), 
 • udzielania pierwszej pomocy osobom z chorobami przewlekłymi, 
 • obsługi sprzętu medycznego, takiego jak nosze, kołnierz ortopedyczny czy kajdanki ortopedyczne. 

Kurs FA – certyfikacja  

CSO Operator Training Centre er akkreditert av DNV og GWO. 

Nasze szkolenie First Aid przeprowadzane jest zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończeniu szkolenia. Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie potwierdzające zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. 

Sertifikatet er gyldig i 24 måneder. Vi anbefaler at deltakerne oppdaterer opplæringen før denne perioden utløper for å holde kvalifikasjonene og kunnskapen oppdatert. 

Kurs FA – wymagania umożliwiające uczestnictwo 

For å kunne delta i opplæring knyttet til arbeid i høyden er det visse krav som må oppfylles: 

 • minimumsalder 18 år, 
 • minimum videregående opplæring, 
 • en aktuell attest fra en bedriftslege som bekrefter at det ikke foreligger helsemessige kontraindikasjoner mot arbeid i mer enn tre meters høyde, 
 • utbetalt trygd eller ulykkesforsikring, 
 • som har et WINDA ID-nummer, 
 • et korrekt utfylt medisinsk spørreskjema, 
 • betalt opplæringsavgift, 
 • et gyldig identitetsdokument, for eksempel et identitetskort. 

Maksimalt antall deltakere per gruppe er 10-12.   

Kurs FA – koszt  

Opłata za szkolenie First Aid jest ustalana indywidualnie. Wpływa na nią liczba osób uczestniczących w kursie. Dla większych grup przewidziane są atrakcyjne rabaty. 

Kurs FA – miejsce prowadzenia zajęć 

Vår opplæring Opplæringen foregår på ulike steder, blant annet i Warszawa og på våre regionale avdelinger rundt om i Polen. Vi tilbyr også opplæring i kundens lokaler og reiser til et sted som passer for kunden. 

Se våre nettsider for informasjon om åpne kurs. Hvis du er interessert i lukkede kurs, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med senteret vårt, slik at vi kan utarbeide et personlig tilbud tilpasset dine behov. 

Hvis du har spørsmål om kursene våre, er du velkommen til å kontakte oss. kontakt per telefon eller e-post. Vårt team er klar til å svare på alle spørsmål og fjerne enhver tvil. Du er også velkommen til å besøke senteret vårt, der vi gjerne presenterer tilbudet vårt og utarbeider et tilbud til interesserte. 

Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na kursy First Aid (FA) – Pierwsza pomoc w Warszawie oraz na terenie całego kraju. 

Se også