Global Wind Organization - Spørsmål og svar 

Hvem er en opplæringsleverandør?  

Opplæringstilbyderen er skolen eller sentrum tilbyr opplæring i Global Wind Organisation (GWO).  

Hva er GWO?

GWO - Global Wind Organisation er en ideell organisasjon som ble grunnlagt av ledende vindturbinprodusenter og -eiere (Siemens, Vestas, Ørsted, Vattenfall, GE, Enercon m.fl.). Hovedideen bak opprettelsen av denne organisasjonen var å ivareta sikkerheten i vindkraftsektoren. I 2012 ble den første versjonen av GWO Basic Safety Training (BST)-standarden utgitt. Den neste standarden var Basic Technical Training (BTT), som ble publisert i 2017. Deretter ble det utgitt nye GWO-standarder, som GWO Advanced Rescue (ART) og GWO Enhanced First Aid (EFA). 

Hva innebærer GWO-sertifiseringen?  

Det finnes flere typer GWO-sertifiseringer. Det obligatoriske sertifikatet for å jobbe i vindkraftbransjen er GWO Basic Safety Training (BST). Dette sertifikatet er avgjørende for dem som jobber i vindturbinsektoren som tekniker, anleggsleder, helse- og sikkerhetspersonell eller underleverandør. 

Hva er GWO Basic Safety Training (BST)?  

GWO Basic Safety Training er et grunnleggende og omfattende opplæringsprogram som gir de nødvendige sikkerhetsferdighetene og -kunnskapene for arbeid i vindturbinsektoren.   

GWO BST-opplæringen består av fem moduler: 

Den siste modulen er rettet mot dem som jobber til sjøs.  

Det er mulig å kombinere Arbeid i høyden og Manuell håndtering i én modul. 

Hva er GWO Basic Technical Training (BTT)?  

GWO Basic Technical Training er et teknisk opplæringskurs i tråd med GWOs retningslinjer.  

GWO BTT-opplæringen består av tre moduler: 

 • Mekanisk, 
 • Elektrisk, 
 • Hydraulisk (hydraulisk). 

Hvor lenge er GWO-sertifikatene gyldige?  
GWO Basic Safety Training-kurs er gyldige i 24 måneder. 

GWO Basic Technical Training-kurs er gyldige på ubestemt tid. 

Hva er et VINDU?  

WINDA er en bransjedatabase opprettet av GWO for å verifisere studenter som tar GWO-sertifiserte opplæringskurs. Når kurset er fullført, blir eksamensresultatet lastet opp til WINDA-databasen. Dette gjør det mulig for en ansatt, veileder eller bedrift som ønsker å ansette en person, å søke etter ham eller henne via en individuell WINDA-ID og se hvilke gyldige GWO-sertifikater personen har. 

Hva er WINDA ID?  

WINDA-ID-en er en individuell identifikator for GWO-opplæringsdeltakere, som finnes i WInd Industry Database. Dette gjør det mulig for den ansatte, veilederen og alle andre som trenger det, å bekrefte at en person har et gyldig sertifikat for et bestemt GWO-opplæringskurs.

Hvordan registrerer jeg meg hos WINDA?  

Du kan registrere deg på https://winda.globalwindsafety.org/

Fremgangsmåte: 

 • Registrer deg. 
 • Følg retningslinjene (det anbefales å bruke en personlig e-postadresse). 
 • Åpne postkassen din og aktiver WINDA ID. 

Hvor jobber vindturbinteknikere?  

Teknikere som jobber i vindturbinsektoren, kan utføre arbeidsoppgavene sine på land eller offshore. Arbeidet kan innebære en rekke ulike oppgaver: 

 • forhåndsmontering, 
 • Installasjon, 
 • inspeksjon og reparasjon av vindturbinblader, 
 • elektriske oppgaver, 
 • oppgaver knyttet til mekanikk, 
 • service og vedlikehold, 
 • inspeksjoner, 
 • programvare, 
 • tilsyn. 

Må en arbeider kunne evakuere en vindturbin?  

En arbeider som arbeider i et vindturbinområde, bør ha evnen til å evakuere seg selv og sine kolleger i tilfelle en helse- og livstruende situasjon skulle oppstå. 

Se også