Kurs na uprawnienia UDT na podesty wiszące

Nasze szkolenia

Nasza firma szkoleniowa działa na rynku już wiele lat. Przez ten czas wyszkoliliśmy wielu operatorów jak i konserwatorów. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszym kursie na uprawnienia na podesty wiszące. Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem. Program naszego szkolenia zatwierdzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. 

kursanci podczas zajęć teoretycznych  

Cel naszego szkolenia  

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi oraz konserwacji podestów ruchomych wiszących. Mamy też na celu przygotować Państwa do zdania egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz. 426). 

Opis kursu  

Szkolenie UDT na podesty ruchome wiszące na uprawniania do obsługi i konserwacji składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych kursanci uczą się przydatnych zagadnień i przyswajają wiedzę o budowie podestów wiszących i zasadach BHP na wykładach. W części praktycznej kursanci uczą się używać zdobytej wiedzy w praktyce z wykorzystaniem urządzeń na placu manewrowym. Uczestnicy kursu mają też dostęp do platformy edukacyjnej online, na niej mogą znaleźć dodatkowe przydatne informacje do nauki. Szkolenie kończy się egzaminem.  

Egzamin 

Szkolenie kończy się egzaminem zdawanym przed odpowiednią komisją UDT. Organizacją egzaminu zajmuje się nasz ośrodek szkoleniowy.

Egzamin składa się z dwóch części: 

 • egzamin pisemny, test z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1040). 
 • egzamin praktyczny, podczas zdawania tej części egzaminu ocenie podlegają: 
  • praktyczne umiejętności codziennej obsługi technicznej  
  • umiejętności prawidłowego wykonywania manewrów urządzeniem na placu manewrowym 

Ramowy program kursu  

Poniżej przedstawiamy Państwu program kursu: 

 • podział i rodzaje podestów,  
 • rodzaje podestów wiszących, 
 • budowa urządzenia i jego części,  
 • stateczność urządzeń,  
 • zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,  
 • czynności przed, w czasie i po pracy,  
 • przepisy dozoru technicznego,  
 • zabezpieczenia linki mechanicznej, elektrycznej i hydraulicznej,
 • przeprowadzenia badań wytrzymałości i stabilności,
 • przygotowanie urządzenia do pracy, 
 • ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym. 

Kryteria, które należy spełnić, aby wziąć udział w kursie  

Aby przystąpić do szkolenia wystarczy spełnić następujące warunki: 

 • zapisać się na kurs 
 • mieć ukończone minimum 18 lat  
 • posiadać minimum podstawowe wykształcenie  
 • posiadać zaświadczanie od lekarza o dobrym stanie zdrowa bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na podestach wiszących.  

Co to są podesty ruchome wiszące? 

podesty ruchome wiszące podczas pracy

Jest to rodzaj podestów ruchomych. Platforma robocza, czyli „kosz” jest zawieszony na specjalnych dźwigarach przymocowanych do dachu budynku 

Cena szkolenia  

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem i zależy od ilości osób będących w grupie szkoleniowej oraz od tego czy szkolenie będzie się odbywało w naszej siedzibie czy w miejscu pracy zleceniodawcy.  

Miejsce kursu 

Nasze szkolenia odbywają się w jednej z siedzib naszego ośrodka szkoleniowego bądź w miejscu pracy zleceniodawcy szkolenia. Przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski.  

Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Jeśli macie Państwo jakieś pytania z przyjemnością na nie odpowiemy.

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie dokumenty otrzymam po skończonym kursie?

Po zakończeniu naszego kursu i otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu UDT, kursant otrzymuje legitymacje na podesty ruchome wiszące oraz zaświadczanie o przebytym kursie.  

2. Jakie wymagania musi spełniać kandydat na uczestnika szkolenia?

Każdy, kto chce podjąć kurs na operatora podestów ruchomych wiszących musi być osobą pełnoletnią, z minimum podstawowym wykształceniem. Niezbędnym elementem jest także posiadanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zobacz także: