Vedlikehold og inspeksjon av stropper

Krankrok

Hva er en slynge?

Stropper er utstyr til blant annet kraner, kraner og traverskraner. De brukes til å hekte fast last og flytte den til et annet sted. De er derfor uunnværlige ved ulike bygge- og reparasjonsarbeider. Uten dem ville det ikke vært mulig å håndtere tunge gjenstander. Men det er også derfor de ofte er utsatt for skader og havari, noe som ofte fører til farlige ulykker som setter arbeidernes liv og helse i fare.

Det lønner seg derfor å utføre kontroller og inspeksjoner av utstyret, også fordi det er lovpålagt. 

Hvor ofte skal seilene inspiseres og kontrolleres? 

Hver gang de er i bruk, utsettes stroppene for enorme belastninger. De utsettes for slitasje, sprekker, misfarging og deformasjon. Derfor er det obligatorisk å utføre inspeksjoner og kontroller av disse komponentene.

I henhold til EUs samsvarserklæring skal det utføres en inspeksjon før utstyret tas i bruk. Den periodiske inspeksjonen må derimot utføres minst én gang i året av autoriserte personer.  

kranslynge

Hvem utfører periodiske gjennomganger og inspeksjoner? 

Inspeksjoner og kontroller av slynger må kun utføres av kvalifiserte personer med de nødvendige autorisasjoner. Derfor har selskapet vårt fagfolk som: 

 • har erfaring med å utføre undersøkelser og inspeksjoner av stropper og andre komponenter, 
 • ha kunnskap om standarder og lovgivning, 
 • ha gjennomført et kurs i vedlikehold av seil som er godkjent av Office of Technical Inspection, 
 • samarbeide med kontoret for teknisk inspeksjon. 

Bruk av våre tjenesterkan du være sikker på at seilinspeksjonen blir utført på en pålitelig og profesjonell måte, noe som garanteres av våre erfarne fagfolk. 

Gjennomgang og inspeksjon av slynger - hvordan ser det ut? 

Til å begynne med kontrolleres slyngeleddets tilstand ved hjelp av en spesiell enhet. Hvis den er for strukket eller slitt, må denne delen skiftes ut slik at kjedet ikke brekker. Deretter kontrolleres kjettingene for mikrosprekker ved hjelp av et spesielt stoff og en UV-lampe. Når delene krever det, skiftes de enkelte delene av slyngen ut, og det produseres en spesiell plate som angir identifikasjonsnummer og lastekapasitet. 

kontroll av slynger

Vårt tilbud 

For å sikre den høyeste kvaliteten på tjenestene vi leverer, har vi laget et tilbud til deg som inkluderer de viktigste elementene ved gjennomgang og inspeksjon av seil. Vi tilbyr: 

 • vurdering av den tekniske tilstanden til ulike typer stropper (tau, kjetting, belte og andre), 
 • Styrketester, 
 • ta resultatet av inspeksjonen til etterretning, 
 • merking av stroppene med et skilt som angir sertifikatnummer og løftekapasitet, 
 • ved utskifting av noen av seilets komponenter, ny sertifisering. 

Vi tilbyr også: 

 • stasjonær og mobil service av mobile plattformer (arbeidsplattformer og sakselifter), gaffeltrucker, HDS-kraner, traverskraner og teleskopløftere, 
 • vedlikehold og modernisering, 
 • revisjon, 
 • anmeldelser, 
 • salg av nytt og brukt utstyr, 
 • muligheten for å leie erstatningsutstyr (gaffeltrucker og sakselifter), 
 • sjekke maskinen før du kjøper den. 

I tillegg tilbyr vi kurs i vedlikehold og betjening av maskiner som blant annet arbeidsplattformer og sakselifter, gaffeltrucker, kraner, teleskoptrucker og tårnkraner. 

Hvis du ønsker å benytte deg av våre tjenester eller har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvor ofte bør det utføres kontroller av seilet?

Kontroll av seilet må utføres hver gang før bruk og minst én gang i året av en person som er autorisert til det.

2. Hva er en slyngesjekk?

Slyngen inspiseres og kontrolleres for å se etter skader på noen av komponentene. Oppmerksomhet rettes mot mikrosprekker og mindre skader på kjettingen for å forhindre farlige situasjoner eller ulykker. 

3. Hvem kan utføre en suspensjonskontroll?

Slyngeundersøkelser og inspeksjoner utføres av kvalifiserte fagfolk med spesifikk kompetanse. Disse personene bør også være kjent med standarder og lovgivning. 

Se også