Przeglądy i kontrole zawiesi

Hak dźwigu

Czym są zawiesia?

Zawiesia to elementy wyposażenia m.in. dźwigów, żurawi oraz suwnic. Służą do zaczepiania ładunków i przenoszenia ich w inne miejsce. Są więc niezbędne do wykonywania różnych prac budowlanych oraz naprawczych. Bez nich, przenoszenie ciężkich obiektów nie byłoby możliwe. Jednak również z tego względu, często ulegają uszkodzeniom oraz awariom, które nierzadko prowadzą do niebezpiecznych wypadków zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Warto więc przeprowadzać kontrole oraz przeglądy sprzętu również z tego względu, że jest to wymagane prawnie. 

Jak często przeprowadzać przeglądy i kontrole zawiesi? 

Za każdym razem podczas pracy, zawiesia poddawane są ogromnym obciążeniom. Ulegają przetarciom, pęknięciom, odbarwieniom oraz odkształceniom. Właśnie dlatego, obowiązkowe jest przeprowadzanie przeglądów i kontroli tych elementów.

Według Deklaracji zgodności Unii Europejskiej, przegląd kontrolny powinien być przeprowadzany każdorazowo zanim sprzęt zostanie dopuszczony do użycia. Przegląd okresowy natomiast, musi być przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku przez osoby do tego uprawnione.  

zawiesie dźwigu

Kto przeprowadza przeglądy i kontrole okresowe? 

Przeglądy i kontrole zawiesi mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W związku z tym, nasza firma zatrudnia fachowców, którzy: 

 • posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów i kontroli zawiesi oraz innych elementów, 
 • posiadają wiedzę na temat norm i przepisów prawnych, 
 • ukończyli kurs konserwacji zawiesi, zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, 
 • współpracują z Urzędem Dozoru Technicznego. 

Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że kontrola zawiesi zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny, co gwarantują nasi doświadczeni fachowcy. 

Przegląd i kontrola zawiesi – jak wygląda? 

Na początku, przy pomocy specjalnego urządzenia, sprawdza się kondycję ogniwa zawiesi. Jeśli jest ono zbyt wyciągnięte lub starte, należy wymienić tę część tak, aby nie dopuścić do pęknięcia łańcucha. Następnie, za pomocą specjalnej substancji oraz lampy UV, sprawdza się łańcuchy pod kątem występowania mikropęknięć. Kiedy elementy tego wymagają, wymieniane są poszczególne części zawiesi, a także wyrabiana jest specjalna tabliczka informująca o numerze identyfikacyjnym oraz udźwigu. 

kontrola zawiesi

Nasza oferta 

Chcąc zapewnić najwyższą jakość wykonywanych usług, stworzyliśmy dla Państwa ofertę, która zawiera najważniejsze elementy przeglądu i kontroli zawiesi. Oferujemy: 

 • ocenę stanu technicznego różnego rodzaju zawiesi (linowych, łańcuchowych, pasowych i innych), 
 • próby wytrzymałościowe, 
 • zanotowanie wyniku kontroli, 
 • oznaczenie zawiesi tabliczką z informacją o numerze certyfikatu oraz udźwigu, 
 • w razie wymiany któregoś z elementów zawiesi, ponowne wystawienie certyfikatu. 

Oferujemy również: 

 • serwis stacjonarny i mobilny podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), wózków widłowych, żurawi HDS, suwnic, ładowarek teleskopowych, 
 • konserwację i modernizację, 
 • audyt, 
 • przeglądy, 
 • sprzedaż nowych i używanych urządzeń, 
 • możliwość wypożyczenia urządzeń zastępczych (wózków widłowych oraz podnośników nożycowych), 
 • sprawdzenie maszyny przed jej zakupem. 

Poza tym, prowadzimy kursy na konserwatora i operatora takich maszyn jak m.in. podnośniki koszowe i nożycowe, wózki widłowe, suwnice, ładowarki teleskopowe oraz dźwigi i żurawie wieżowe. 

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług lub mieli jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak często należy przeprowadzać kontrole zawiesi?

Kontrole zawiesi muszą być przeprowadzane za każdym razem przed ich użyciem oraz minimum raz w roku przez osobę do tego upoważnioną.

2. Na czym polega kontrola zawiesi?

Przeglądy i kontrole zawiesi mają na celu sprawdzenie czy nie doszło do uszkodzenia któregoś z ich elementów. Zwraca się uwagę na mikropęknięcia oraz drobne uszczerbki łańcucha, aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji lub groźnego wypadku. 

3. Kto może przeprowadzać kontrolę zawiesi?

Przeglądy i kontrole zawiesi prowadzone są przez wykwalifikowanych fachowców posiadających konkretne umiejętności. Takie osoby, powinny znać również normy i przepisy prawne. 

Zobacz także: