Hva er DTI og hva omfattes av den?

UDT står for teknisk kontrollorgan. Formålet med dette kontoret er å ivareta sikkerheten til utstyr og eventuelle installasjoner som er under teknisk tilsyn. Teknisk tilsyn har eksistert i ulike former i svært lang tid, men ble formelt etablert i 1950. Det finnes en egen lov om teknisk tilsyn av 21. desember 2000. Office of Technical Inspection har blant annet følgende oppgaver: 

 • utføre og beslutte den tekniske kontrollen av eventuelle verktøy, 
 • utstyrsregistreringer, 
 • analysere omstendighetene rundt utstyrets forringelse og vurdere farene ved å bruke det, 
 • arrangere kurs for vedlikeholdsansvarlige og brukere av disse anleggene, 
 • verifisere kvalifikasjonene til alle personer som er involvert i driften av anleggene, 
 • utstede sertifikater som bekrefter kvaliteten på det testede utstyret. 

Ministerrådets dekret av 7. desember 2012 beskriver hvilket utstyr som omfattes av UDT. Disse inkluderer maskiner som f.eks: 

Utstyr overvåket av operatører
 • kraner, 
 • kraner, 
 • mobile plattformer, 
 • vinsjer, 
 • gaffeltrucker, 
 • tankskip, 
 • damp- og væskekjeler, 
 • rørledninger, 
 • lineære jernbaner, 
 • lasteutstyr. 

UDT-tillatelser 

Det kreves spesialiserte autorisasjoner for vedlikehold, reparasjon og kvalitetskontroll av ulike typer utstyr. Slike autorisasjoner innhentes fra kontoret for teknisk inspeksjon. Kravet om autorisasjon er det samme både i Polen og i utlandet. Det er mange som ønsker å få denne typen autorisasjon, da det gir mange muligheter for arbeid i industrianlegg eller andre lignende steder. For å få en UDT-kvalifikasjon må man: 

 • fullføre de relevante kursene, 
 • ta eksamen på slutten av kursene. 

Ved å skaffe deg et spesialsertifikat får du mulighet til å arbeide på steder og med utstyr der et slikt sertifikat er nødvendig. Innehaveren av de ovennevnte sertifikatene må være kjent med lovbestemmelsene som gjelder for den aktuelle jobben, og slik kunnskap kan tilegnes ved å ta relevante kurs og en påfølgende kvalifikasjonseksamen. Kontoret for teknisk inspeksjon utsteder kvalifikasjoner for blant annet yrker som: 

Søkere til slike stillinger må være sertifisert i betjening av disse maskinene og ha relevante praktiske ferdigheter for å utføre det spesifiserte arbeidet. Den fremtidige operatøren og vedlikeholderen må også ha kunnskap om de tekniske forholdene. De som er ansvarlige for teknologi og kontroll, samt autoriserte organer som f.eks: 

 • loddere, 
 • tetningsmidler, 
 • sveisere, 
 • sveiseoperatører. 
Bilde av banen som kjøres

må oppfylle kravene i bestemmelsene om teknisk tilsyn. For å få UDT-lisens må man bestå en eksamen i regi av UDTs eksamenskommisjon, der teoretisk kunnskap er like viktig som praktisk kunnskap. Å ha lisens innebærer å ha et bredt spekter av teknisk kunnskap og et stort ansvar. Det lønner seg å velge et kurs som passer deg og dine behov, og som vil hjelpe deg med å finne en godt betalt jobb i fremtiden, ettersom det er stor etterspørsel etter spesialister med UDT-kvalifikasjoner.