Czym jest UDT i co pod niego podlega

Skrót UDT oznacza Urząd Dozoru Technicznego. Urząd ten ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo urządzeń i wszelkich instalacji, które znajdują się pod technicznym dozorem. Dozór techniczny istnieje już bardzo długo w rożnych formach, natomiast formalnie powstał w 1950 roku.  Istnieje specjalna ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Do obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego należą: 

 • prowadzenie kontroli technicznej nad wszelkimi narzędziami i decydowanie na jej podstawie, 
 • ewidencja urządzeń, 
 • analiza okoliczności psucia się urządzeń i ocena niebezpieczeństwa wynikającego z użytkowania ich, 
 • organizacja kursów dla konserwatorów i użytkowników tych urządzeń, 
 • weryfikowanie kwalifikacji wszystkich zaangażowanych w funkcjonowanie urządzeń osób, 
 • wystawianie certyfikatów poświadczających jakość badanych urządzeń. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku, opisało jakie urządzenia są objęte UDT. Nalezą do nich między innymi maszyny takie jak: 

Urządzenia nadzorowane przez operatorów
 • żurawie, 
 • suwnice, 
 • ruchome podesty, 
 • wciągarki, 
 • wózki jezdniowe, 
 • cysterny, 
 • kotły parowe i cieczowe, 
 • rurociągi, 
 • liniowe koleje, 
 • urządzenia służące do załadunku. 

Uprawnienia UDT 

Do konserwacji, naprawy, kontroli jakości różnego typu urządzeń konieczne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień. Takie uprawnienia otrzymywane są z rąk Urzędu Dozoru Technicznego. Taki sam obowiązek posiadania ich istnieje zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wyrobienie tego typu uprawnień jest przez wiele osób pożądane, gdyż dają one ogrom możliwości pracy w zakładach przemysłowych czy innych podobnych miejscach. By zdobyć kwalifikacje z zakresu UDT należy: 

 • ukończyć odpowiednie kursy, 
 • po zakończeniu kursów przystąpić do egzaminów. 

Zdobycie specjalnych certyfikatów daje możliwość pracy w miejscach i przy urządzeniach, gdzie taki certyfikat jest konieczny. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia musi znać przepisy prawne dotyczące danego stanowiska, a taką wiedzę można zdobyć przystępując do odpowiednich szkoleń oraz późniejszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Urząd Dozoru Technicznego wydaje kwalifikacje dla m. in. Takich zawodów jak: 

Osoby ubiegające się o takie stanowiska muszą posiadać zaświadczenia potwierdzające znajomość obsługi tych maszyn oraz odpowiednie umiejętności praktyczne do wykonywania określonych prac. Przyszły operator i konserwator musi mieć również wiedzę na temat warunków technicznych. Osoby odpowiadające za sprawy technologii i kontroli, a także jednostki uprawnione, takie jak: 

 • lutowacze, 
 • zgrzewacze, 
 • spawacze, 
 • operatorzy spawalniczy. 
Zdjęcie z prowadzonego kursu

muszą spełniać wymagania określone w zapisach na temat dozoru technicznego. Uzyskanie uprawnień UDT wiąże się z zaliczeniem egzaminu, który przeprowadza komisja egzaminacyjna UDT, dla których równie ważna jak wiedza praktyczna jest wiedza teoretyczna. Posiadanie uprawnień to szeroka wiedza techniczna oraz duża odpowiedzialność. Warto wybrać odpowiedni dla siebie i swoich potrzeb kurs, który w przyszłości ułatwi nam znalezienie dobrze płatnej pracy, gdyż specjaliści mający uprawnienia z zakresu maszyn podlegających pod UDT są bardzo poszukiwani.