Czym jest UDT i co pod niego podlega

Skrót UDT oznacza Urząd Dozoru Technicznego. Urząd ten ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo urządzeń i wszelkich instalacji, które znajdują się pod technicznym dozorem. Dozór techniczny istnieje już bardzo długo w rożnych formach, natomiast formalnie powstał w 1950 roku.  Istnieje specjalna ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Do obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego należą:

 • prowadzenie kontroli technicznej nad wszelkimi narzędziami i decydowanie na jej podstawie,
 • ewidencja urządzeń,
 • analiza okoliczności psucia się urządzeń i ocena niebezpieczeństwa wynikającego z użytkowania ich,
 • organizacja kursów dla konserwatorów i użytkowników tych urządzeń,
 • weryfikowanie kwalifikacji wszystkich zaangażowanych w funkcjonowanie urządzeń osób,
 • wystawianie certyfikatów poświadczających jakość badanych urządzeń.

Rozporządzenie Rady Ministrów 7 grudnia 2012 roku opisało jakie urządzenia są objęte UDT. Nalezą do nich między innymi maszyny takie jak:

 • żurawie,
 • suwnice,
 • ruchome podesty,
 • wciągarki,
 • wózki jezdniowe,
 • cysterny,
 • kotły parowe i cieczowe,
 • rurociągi,
 • liniowe koleje,
 • urządzenia służące do załadunku

Uprawnienia UDT

Do konserwacji, naprawy, kontroli jakości różnego typu urządzeń konieczne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień. Takie uprawnienia otrzymywane są z rąk Urzędu Dozoru Technicznego. Taki sam obowiązek posiadania ich istnieje zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wyrobienie tego typu uprawnień jest przez wiele osób pożądane, gdyż dają one ogrom możliwości pracy w zakładach przemysłowych czy innych tego typu miejscach. By zdobyć kwalifikacje z zakresu UDT należy:

 • ukończyć odpowiednie kursy,
 • po zakończeniu kursów przystąpić do egzaminów

Zdobycie specjalnych certyfikatów daje możliwość pracy w miejscach i przy urządzeniach, gdzie taki certyfikat jest konieczny. Osoba posiadająca powyższe uprawnienia jest zobligowana do znajomości przepisów prawnych dotyczących konkretnego stanowiska. Potrzebne jest zatem dokładne przeszkolenie i stworzenie egzaminu kompetencyjnego, który rzeczywiście potwierdzi wiedzę i kompetencje osoby ubiegającej się o uprawnienia UDT. Urząd Dozoru Technicznego wydaje kwalifikacje dla zawodów takich jak:

Osoby ubiegające się o takie stanowiska musza posiadać konkretne zaświadczenia potwierdzające znajomość obsługi takich maszyn, odpowiednie umiejętności praktyczne do wykonywania określonych prac. Muszą być również obeznane w kwestii wszystkich koniecznych warunków technicznych. Osoby odpowiadające za sprawy technologii i kontroli, a także jednostki uprawnione, takie jak:

 • lutowacze,
 • zgrzewacze,
 • spawacze,
 • operatorzy spawalniczy,

muszą spełniać wymagania określone w zapisach na temat dozoru technicznego. Uzyskanie uprawnień UDT wiąże się z zaliczeniem egzaminu, które to przeprowadza komisja egzaminacyjna UDT, dla których równie ważna jak wiedza praktyczna jest wiedza teoretyczna. W związku z tym zdanie takowego egzaminu nie należy do najłatwiejszych rzeczy, gdyż posiadanie specjalnych uprawnień UDT to duża odpowiedzialność oraz jeszcze większa wiedza techniczna. Warto zastanowić się jaki kurs najlepiej przygotuje nas do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, gdyż każda firma ma inną zdawalność takich egzaminów. Z punktu widzenia osób, które wiążą swoją ścieżkę zawodową z tego typu pracami i otoczeniem warto podjąć próby uzyskania odpowiednich uprawnień, nawet jeśli nie będzie to łatwe zadanie do wykonania.