Høydekurs

Szkolenia z prac wysokościowych

Firma OSO od kilkunastu lat przeprowadza szkolenia i kursy wysokościowe. Nasza wykwalifikowana kadra przygotowuje do pracy na wysokościach, uczy zasad bezpieczeństwa pracy i najważniejszych kwestii dotyczących całej branży alpinizmu przemysłowego. Są to wartościowe informacje, którymi powinna dysponować osoba, która chce wykonywać prace na wysokości lub podnieść swoje kwalifikacje. 

Człowiek pracujący na dachu

Praca ta niesie ze sobą wiele zalet, a główne z nich to poczucie satysfakcji, ponieważ osoba od razu widzi efekty swojej pracy oraz atrakcyjne zarobki. 

Arbeid i høyden 

Według Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku dotyczącego higieny pracy i ogólnych przepisów bezpieczeństwa, pracą na wysokości można nazwać czynności wykonywane minimum jeden metr nad poziomem ziemi lub podłogi. 
 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  

Nasza firma przeprowadza kursy i szkolenia wysokościowe skierowane do pracowników różnych sektorów gospodarki, m.in. budownictwa, magazynów wysokiego składowania, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacji i telefonii komórkowej, branży wodno-kanalizacyjnej. 

Rodzaje kursów wysokościowych 

 • kurs alpinistyczny na prace w dostępie budowalnym 

Skierowany jest do osób samodzielnie przemieszczających się po takich elementach konstrukcyjnych jak słupy, kratownice, dachy, kominy, maszty. Polecany dla pracowników takich miejsc branż, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości, np. branż budowlanych, telekomunikacyjnych, wytwórczych. Dzięki szkoleniu kursanci dowiadują się jak organizować swoją pracę zgodnie z zasadami ochrony przed upadkiem, jak bezpiecznie dojść do miejsca pracy, jak pracować w ograniczeniu, czy jak poprawnie pozycjonować przez podparcie. 

 • kurs alpinistyczny na prace w dostępie linowym 

Jest przeznaczony dla osób, które swoją prace będą wykonywać w zjeździe, korzystając ze specjalistycznego sprzętu alpinistycznego. Szkolenie skierowane jest do osób stosujących w swojej pracy techniki alpinistyczne, w której dodatkową ochronę stanowi sprzęt przeznaczony do podchodzenia oraz zjazdu na linach, np. osób wykonujących prace monterskie, antykorozyjne i naprawcze, malujących elewacje, myjących okna i elewacje, pracujących w sektorze telekomunikacyjnym. 

Personen på tauet vasker vinduet
 • kurs alpinistyczny z technik dostępu linowego 

Pozwoli kursantowi poznać reguły przemieszczania się po ograniczonych przestrzeniach. Zdobędzie umiejętności korzystania ze sprzętu i wyposażenia dostępu linowego. 

 • szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą wiedzieć jak sobie radzić w miejscach o ograniczonej komunikacji i małej widoczności. Nauczą się stosować aparaty oddechowe i ucieczkowe oraz będą wiedziały, jak korzystać z systemów ratownictwa i wciągarek. 

 • szkolenie z ewakuacji osób na wysokości 

Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej technik ewakuacji osób i sprzętu z miejsc znajdujących się na wysokości. Pokazuje, jak transportować osoby poszkodowane i jakie są instalacje ewakuacyjne. 

 • kurs tworzenia tymczasowych punktów do asekuracji 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak korzystać z tymczasowych systemów bezpieczeństwa, sprzętu asekuracyjnego i punktów kotwiczących. 

 • szkolenie z dostępu budowlanego z elementami technik dostępu linowego 

Szkolenie skierowane jest do pracowników w dostępie budowlanym, np. budowlańców lub dekarzy, którzy korzystają z dostępu linowego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wygody.  

Tematyka zajęć 

 • prezentacja sprzętu używanego na wysokościach i zasady jego obsługi, 
 • reguły i normy prawno-organizacyjne przy wykonywaniu zadań w pracy na wysokości, 
 • możliwe zagrożenia podczas pracy na wysokości, 
 • stosowanie się do zasad BHP podczas organizacji pracy na wysokości, 
 • praktiske aktiviteter. 
pracownicy malujący elewacje

Warunki uczestnictwa: 

 • å bli voksen, 
 • minst grunnskoleutdanning, 
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

Spørsmål og svar

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą pracować na wysokości m.in. na budowie, w magazynach, branży telekomunikacyjnej czy wodno-kanalizacyjnej. 

Czy organizujecie kursy uczące jak zachować się w sytuacji zagrożenia?

Tak. Prowadzimy szkolenia z ewakuacji osób na wysokości oraz ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych. 

Hvem kan delta på kurset?

Osoba pełnoletnia mająca minimum wykształcenie podstawowe, bez przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. 

Jaką pracę można nazwać pracą na wysokości?

Według prawa, pracą na wysokości określa się prace wykonywane co najmniej jeden metr nad poziomem podłogi lub ziemi.