Obsługa sprzętu gaśniczego

Zazwyczaj początkiem pożarów stają się małe ogniska, które z reguły łatwo jest ugasić. Jednak, aby do tego doszło należy szybko go zlokalizować, a co najistotniejsze w pobliżu musi znajdować się specjalny sprzęt gaśniczy.

Najważniejszą rolą jaką spełnia sprzęt gaśniczy jest oczywiście gaszenie pożarów w początkowej fazie ich rozprzestrzenienia. Sprzęt jakiego używamy cechuje się lekkością oraz prostotą w użytkowaniu. Jeżeli właściwie zostanie odczytana etykieta instrukcji bez problemu może użyć go każda osoba pełnoletnia.

Co wchodzi w skład podręcznego sprzętu gaśniczego?Jakie przedmioty wchodzą w skład sprzętu gaśniczego i czym się charakteryzują?

Podręczny sprzęt gaśniczy obejmuje:

 • koce gaśnicze,
 • gaśnicze przenośne,
 • gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze),
 • hydronetki wodne,

Również w zakładach możemy znaleźć sprzęt uzupełniający jakimi są:

 • skrzynie z piaskiem.
 • beczki z wodą,
 • biodra,
 • łopaty,
 • bosaki,
 • tłumice.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia właściwego podręcznego zestawu gaśniczego sprzęt musi być przystosowane do specyfiki firmy mając na względzie ewentualne zagrożenie pożarem. Na przykład w archiwum należałoby zabezpieczyć przestrzeń gaśnicami proszkowymi z wypełnionym proszkiem ABG, gdyż podczas ugaszenia nie poniszczy on przechowywanych zasobów. Z kolei w zakładzie chemicznym najlepiej dostosują się gaśnice proszkowe i piankowe lub agregaty, ponieważ służą do ugaszenia po rozlewanych substancji ciekłych oraz palnych.

Sprzęt uzupełniający może być dobrym dodatkowym wyposażeniem na przykład na polach biwakowych, w ośrodkach wypoczynkowych, na placu budów czy też wiejskich zabudowaniach gospodarskich. Jednak najczęściej do samodzielnego ugaszenia pożarów w tak zwanym zarodku służą gaśnice i koc gaśniczy. Tak jak wspomnieliśmy. Na etykiecie jest dokładnie opisane do czego są zastosowane, a wyraźne oznaczenia literowe świadczą o tym do jakiego rodzaju gaszone pożaru są wyznaczone:

A– Organiczne ciała stałe przy których możemy zaobserwować zjawisko rozżarzania (papier, drewno). Należy użyć wtedy środków gaśniczych takich jak woda piana gaśnicza dwutlenek węgla (inaczej gaśnica śniegowa) lub proszek gaśniczy.

B– Płynne i stałe ciecze prosta pieniące się wskutek ciepła (topniejące tworzywa sztuczne, smoła, rozpuszczalniki, benzyna). W przypadku wystąpienia takiego pożaru najlepiej użyć piany gaśniczej. proszku gaśniczego, halonu bądź dwutlenku węgla.

C– Gazy palne na przykład propan-butan, acetylen, gaz ziemny. W przypadku pożaru spowodowanego gazem palnym najlepiej wykorzystać halon, dwutlenek węgla, jak również proszek gaśniczy.

D– Metale palne na przykład magnez, sód lub uran ugaszamy gaśnicą proszkową z oznaczeniem “D”.

E– Dawniej gaśnice z tym oznaczeniem służyły do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem bądź w ich obecności. Teraz symbol nie jest starowany, gdyż informuje nas o tym opis na etykiecie sprzętu.

F– oleje i tłuszcze w urządzeniach kuchennych należy gasić za pomocą gaśnicy pianowej, proszkowej bądź śniegowej z literą “F”.

Urządzenia przeciwpożarowe, a normy i przepisy ochrony przeciwpożarowej.Jak należy zachować się w przypadku zagrożenia pożarem?

W przypadku akcji gaśniczej należy najpierw zaalarmować straż pożarną i przystąpić równocześnie do ugaszenia pożaru przy pomocy zestawu podręcznego znajdującego się na terenie obiektu. Jednak należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Zastosować środki gaśnicze wyznaczone do gaszenia danej grupy pożarów.
 • Podczas ugaszenia przedmiotów w pionie, trzeba je gasić od góry schodząc w dół.
 • Strumień środka gaśniczego skierować na palące się przedmioty i obiekty od skrajnej strony w kierunku środka.