Kraner

Kraner omtales som løfteinnretninger eller kraner, eller heiser eller taljer, hvis funksjon er å flytte gods eller personer. Disse lastene kan befinne seg på plattformer eller i kabiner. En kranfører er ansvarlig for å løfte eller senke lasten. For å få lov til å kjøre kran kreves det et krankurs og en lisens som utstedes av teknisk kontrollorgan. Etter å ha fullført kurset tar studentene UDT-eksamen.

Kraner deles inn i følgende typer:

  • sjakter - også kjent som heiser
  • sirkulær - også kjent som paternoster
  • vertikal konstruksjon - veggmontert, masteløftere
  • Havnekraner
  • skrånende

Hvis du ønsker å jobbe som kranfører, kan du ta et kurs hos oss. Sentrum er det beste valget. Det som skiller oss fra andre, er den oppmuntrende prisen på opplæringen, vår profesjonalitet, høye beståelsesprosent og tilfredshet blant elevene. Vi utdanner kranførere i byene: Warszawa, Krakow, Katowice, Bielsko-Biała. Vi inviterer deg til å benytte deg av våre tjenester!

Se også