Często zadawane pytania

Jak wyglądają zajęcia?

Każde szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Szczegółowe programy są dostępne na stronach poszczególnych szkoleń. Część teoretyczna obejmuje najczęściej takie zagadnienia, jak budowa urządzeń, zasady bezpiecznej eksploatacji, zasady dozoru technicznego, postępowanie w razie awarii itp. W części praktycznej uczestnicy mają okazję bezpośrednio zapoznać się z działaniem wybranych maszyn na placu manewrowym.

Klient indywidualny: jak zapisać się na kurs?

Osoby, które chcą wziąć udział w kursie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Na podstawie wywiadu i badania potrzeb przy rejestracji kwalifikujemy kandydata do odpowiedniej grupy i proponujemy termin szkolenia. Płatności można dokonać przez Przelewy24 lub BLIK, według informacji otrzymanych mailowo i SMS-em. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz przypomnienie o terminie i lokalizacji szkolenia.

Klient biznesowy: jak zapisać pracowników na kurs?

Osoby, które chcą przeszkolić grupę pracowników, mogą skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Przed kontaktem prosimy o przygotowanie następujących informacji: liczba osób, ich wykształcenie, kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie w pracy z urządzeniem. Pomoże nam to w określeniu potrzeb szkoleniowych i zaplanowaniu programu zajęć. Na podstawie pozyskanych informacji przygotowujemy dla klienta formularz zgłoszeniowy. Płatności dokonuje się na podstawie proformy, możliwa jest także odroczona płatność (w sprawie warunków prosimy o kontakt z Ośrodkiem). Pracodawca może przekazać nam dane osobowe pracowników, za jego zgodą to my możemy zająć się ich pozyskaniem od kursantów. Zapisani uczestnicy otrzymają drogą mailową i SMS-em przypomnienie o terminie i lokalizacji szkolenia, a później także egzaminu.

Czy osoba zapisująca się na kurs może zapisać inne osoby, na przykład kolegów?

Tak, system rejestracji używany w Ośrodku daje taką możliwość. Osoba zapisująca jest wówczas rejestrowana jako podmiot, pod który podlegają inne zapisane osoby. Opcjonalnie można zapisać te osoby jako odrębne podmioty.

Jaka jest cena kursu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Cena zależy nie tylko od rodzaju szkolenia, ale także od tego, w jakim terminie zapisuje się uczestnik (czy z dużym wyprzedzeniem, czy na krótko przed rozpoczęciem zajęć), a także od tego, czy jest to szkolenie otwarte, czy zamknięte (dla firm). Pracodawcy zapisujący swoich pracowników na kurs mogą liczyć na preferencyjne stawki, zwłaszcza jeśli liczba kursantów jest większa, a firma planuje nawiązanie z nami dłuższej współpracy.

Jakie są dostępne terminy zajęć?

Terminy zajęć są regularnie publikowane na stronie. Najbardziej popularne szkolenia organizowane są w odstępach 1 lub 2 tygodni, niektóre mogą odbywać się raz w miesiącu.

W przypadku grup pracowników zapisywanych na szkolenia przez pracodawcę możemy ustalić indywidualne terminy.

Czy można zapisać się na zajęcia w sobotę, w niedzielę, w godzinach popołudniowych?

Tak, zajęcia są organizowane także w weekendy, a dla osób pracujących, które chcą uczyć się po godzinach pracy – w godzinach popołudniowych.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Podstawowe wymagania, które muszą spełniać uczestnicy szkoleń, to:

  • Wiek powyżej 18 lat
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
  • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu – wymagane własne oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

Na szkolenia zapraszamy zarówno osoby bez doświadczenia w obsłudze danego typu i rodzaju maszyny, jak i takie, które miały już z nimi do czynienia w swojej pracy, ale nie posiadają jeszcze uprawnień wymaganych do ich obsługi.

Podstawowej wiedzy i umiejętności z określonych dziedzin wymagamy jedynie w przypadku szkoleń dla konserwatorów. Są to wiadomości z zakresu elektrotechniki, hydrauliki siłowej, kinematyki (umiejętność czytania odpowiednich schematów), materiałoznawstwa, np. tolerancji pasowania czy rodzajach połączeń i nierozłącznych. Osoby, które chciałyby uzupełnić kwalifikacje w tym zakresie, zapraszamy na inne szkolenia w Ośrodku, np. szkolenie z grupy pierwszej z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Czy zapisując się na szkolenie, zapisuję się automatycznie na egzamin?

Większość szkoleń kończy się egzaminem organizowanym przez jednostkę zewnętrzną (UDT lub inne). W przypadku niektórych grup i niektórych szkoleń nie jest jednak planowane podejście do egzaminu zewnętrznego, dlatego prosimy każdorazowo o sprawdzenie tej kwestii podczas zapisów.

Jakimi egzaminami jest zakończony kurs?

Instruktorzy prowadzący zajęcia weryfikują wiedzę i umiejętności uczestników, przeprowadzając test lub zadając pytania. Dopiero po zaliczeniu takiego egzaminu wewnętrznego możliwe jest podejście do egzaminu zewnętrznego, który ma formę testu oraz zadania praktycznego.

Czy w cenie szkolenia zawarta jest opłata egzaminacyjna UDT?

Tak, w większości przypadków cena szkolenia zawiera koszt egzaminu. Wskazane jest jednak sprawdzenie tego przed zapisem na szkolenie, ponieważ dla niektórych grup nie jest konieczne podejście do egzaminu zewnętrznego.

Co obejmuje cena kursu?

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:

  • Określoną dla danego typu szkolenia liczbę godzin dydaktycznych: wykładów teoretycznych (na sali lub online) i zajęć praktycznych
  • Możliwość korzystania z platformy online ze skryptami szkoleniowymi i innymi materiałami, w tym filmami i przykładowymi testami
  • Wydanie uproszczonego suplementu ukończenia szkolenia. Za dodatkową opłatą – wydanie certyfikatu w formie karty ze zdjęciem, który może uprawniać do pracy w niektórych krajach
  • Sprzęt niezbędny podczas zajęć praktycznych
  • Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) w przerwach podczas zajęć
  • Pomoc w zakwaterowaniu i organizacji posiłków
  • Organizację egzaminu zewnętrznego

Ile trwają zajęcia praktyczne i jak wyglądają?

Liczba godzin praktycznych potrzebnych do tego, by swobodnie obsługiwać dane urządzenie, jest elastyczna i zależy od tempa przyswajania wiedzy przez daną osobę. Niektórym kandydatom na operatorów czy konserwatorów wystarczy nawet kilka godzin zajęć (szczególnie, jeśli znają już urządzenie ze swojej pracy), inni potrzebują na to więcej czasu. Liczba godzin ćwiczeń praktycznych jest ustalana indywidualnie, na podstawie wstępnej diagnozy potrzeb dokonywanej przy rejestracji. Kursanci są przypisywani do odpowiednich grup z mniejszą lub większą liczbą godzin, w przypadku szkoleń dla firm program zajęć jest planowany na podstawie doświadczenia i kwalifikacji pracowników.

Ośrodek posiada wybrane urządzenia oraz plac manewrowy do praktycznej nauki. Podczas zajęć instruktor zwraca uwagę na kwestie wymagane na egzaminie: rozmowę na temat przygotowania urządzenia do pracy, ocenę stanu technicznego, reagowanie w razie awarii. W przypadku każdego kursanta sprawdzana jest wiedza i poziom opanowanych umiejętności.

Urządzenia wykorzystywane podczas zajęć są reprezentatywne dla danej grupy. Szkolenia z obsługi podestów ruchomych odbywają się na przykład na podestach typu A i B, samojezdnych lub wolnobieżnych, z wysięgnikiem lub nożycowych. Na szkoleniach z zakresu obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych będą to takie urządzenia, jak wózki widłowe czołowe, wózki ze zmiennym wysięgiem i unoszące operatora. W przypadku szkoleń z obsługi suwnic – suwnice bramowe. Wymienione urządzenia są dostępne w przypadku szkoleń odbywających się w Warszawie (Ursusie), Katowicach i Krakowie.

Czy tematyka szkoleń jest trudna? Czy ilość wiedzy do przyswojenia jest duża?

Nasi kursanci oceniają, że szkolenia nie należą do łatwych. Konieczna do przyswojenia ilość wiedzy wynika z wymagań egzaminacyjnych jednostek sprawdzających kwalifikacje kandydatów. Ustalając programy szkoleń dokładamy wszelkich starań, by uczyć zgodnie z najwyższymi standardami: uzgadniamy zakres szkolenia z jednostkami egzaminującymi, dostosowujemy treści do zmieniających się przepisów i norm.

Ile trwa kurs?

Czas trwania jest zależny od rodzaju kursu, ale także od poziomu doświadczenia uczestnika. Niektóre osoby, posiadające już pewne doświadczenie w obsłudze danego urządzenia (np. takie, które pracowały na stanowisku pomocnika operatora), mają już na tyle dużo wiedzy, że wystarczy im kilka godzin szkolenia. Z kolei osoby bez żadnego doświadczenia mogą potrzebować nawet kilkudziesięciu godzin. Za każdym razem przy zapisach na szkolenia ustalamy poziom wiedzy uczestników i na tej podstawie elastycznie dostosowujemy liczbę potrzebnych godzin.

Na jakie urządzenia otrzymam uprawnienia?

Szkolenia dotyczą urządzeń objętych dozorem technicznym. Mogą to być pojedyncze typu urządzeń lub całe ich grupy, zależnie od szkolenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach opisujących poszczególne kursy.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia mogą odbywać się w różnych lokalizacjach: w siedzibie Ośrodka w Warszawie lub w jego oddziałach w dużych miastach.

Organizując szkolenia dla firm, możemy ustalić lokalizację na etapie organizowania zajęć dla pracowników. Miejscem szkolenia może być także siedziba firmy klienta. W takim przypadku klient odpowiada za zapewnienie zaplecza technicznego i dydaktycznego, a także odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Dostarczony do celów szkoleniowych sprzęt powinien być sprawny, mieć ważny przegląd operatora oraz okresowe badanie techniczne.

Czy szkolenie jest dostępne w wersji online, w formie e-learningu?

Tak, w zajęciach teoretycznych można wziąć udział przez internet, korzystając z naszej platformy szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów na żywo, w formie webinarów. Podobnie jak na wykładach stacjonarnych, staramy się aktywizować uczestników poprzez podawanie przykładów, sprawdzanie wiedzy, zadawanie pytań.

Aby wziąć udział w szkoleniu online, wystarczy posiadać komputer, laptop (nie starsze niż 6-7 lat), tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Platforma działa w przeglądarce internetowej, nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Konieczne jest posiadanie systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

Po rejestracji na szkolenie w wersji online uczestnik otrzymuje mailem i SMS-em dane do logowania, z linkiem i zakodowanym hasłem i loginem.

Jak długo trzeba czekać na wydanie uprawnień?

Czas na wydanie uprawnień określony w przepisach to 7 dni roboczych. Warto mieć jednak na uwadze, że w zależności od liczby spraw rozpatrywanych przez UDT czas ten może się wydłużyć nawet do 30 dni roboczych.

Jaki jest czas obowiązywania uprawnień? Czy mogą one zostać cofnięte lub wstrzymane?

Uprawnienia obowiązują przez 5 lub 10 lat. UDT lub inna jednostka mogą zdecydować o ich cofnięciu lub wstrzymaniu wobec osoby, która dopuści się łamania przepisów lub zasad BHP.

Ośrodek stara się informować z wyprzedzeniem swoich kursantów o konieczności przedłużenia uprawnień

Czy posiadając uprawnienia UDT, mogę pracować za granicą?

Jest to zależne od przepisów danego kraju. Tam, gdzie przepisy dotyczące regulacji zawodu są podobne do polskich, uprawnienia najczęściej są uznawane (choć nie muszą). Są jednak kraje, w których polskie uprawnienia nie są honorowane nawet po przetłumaczeniu, z uwagi na to, że jest to dokument słabo znany za granicą. Takich problemów nie powinno być na terenie Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje dyrektywa o wzajemnym honorowaniu uprawnień z poszczególnych państw. Nasze doświadczenie pokazuje też, że wydane w Polsce uprawnienia mogą być wymienione na obowiązujące w Norwegii i Szwajcarii.

Alternatywnym dokumentem umożliwiającym pracę za granicą jest wydawany przez CERT – jednostkę UDT certyfikat. Jest on wystawiany w języku angielskim. W naszym Ośrodku za dodatkową opłatą możemy również wystawić uznawany w wielu krajach certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia według norm międzynarodowych.

Jak przygotować się do egzaminu?

Egzamin organizowany jest po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych. Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi od 7 do nie więcej niż 30 dni roboczych. Czas ten warto wykorzystać na naukę. Wszyscy uczestnicy szkoleń organizowanych przez Ośrodek mogą swobodnie korzystać z materiałów udostępnianych na specjalnej platformie edukacyjnej. Znajdują się tam również pytania testowe przygotowane na bazie informacji udostępnianych przez UDT. Pytania przypominają formą i zakresem merytorycznym te, które pojawiają się w rzeczywistości na egzaminach zewnętrznych, dzięki czemu można nabrać wprawy w ich rozwiązywaniu. Dodatkowo już w trakcie zajęć wiedza uczestników jest na bieżąco sprawdzana przez prowadzącego.

Kto organizuje i przeprowadza egzamin?

Egzamin Państwowy organizuje ośrodek, A przeprowadzają go pracownicy dozoru technicznego, inspektorzy i specjaliści oraz Kierownicy posiadający stosowne uprawnienia.

Zobacz także: