Kurs UDT obsługi układnic magazynowych

Firma OSO organizuje kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia i znaleźć pracę na stanowisku operatora lub konserwatora układnic magazynowych. W czasie szkolenia uzyskacie Państwo wiedzę i umiejętności, dzięki którym bez problemów uzyskacie pozytywny wynik egzaminu, który odbywa się przed członkami komisji Urzędu Dozoru Technicznego. 

Operator steruje urządzeniem

Aby podjąć pracę przy obsłudze lub konserwacji układnic magazynowych w dużych magazynach i fabrykach, niezbędnym jest zdobycie uprawnień UDT. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanym przez nas szkoleniem. 

Zakres tematyczny kursu  

Prowadzone przez nas szkolenie spełnia wszystkie wytyczne UDT, a na zajęciach poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach regałowych, 
 • budowa części hydraulicznej, 
 • budowa części pneumatycznej, 
 • budowa części elektrycznej (sterowanie, napęd, zasilanie), 
 • budowa części mechanicznej, 
 • informacje o dozorze technicznym, 
 • aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, 
 • urządzenia systemów transportu pojemników i palet, 
 • oznakowanie układnic, 
 • instrukcja eksploatacji urządzenia, 
 • regały magazynowe, 
 • stanowisko operatora, 
 • stanowisko konserwatora, 
 • wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, 
 • przenoszenie ładunków, 
 • czynności operatora, 
 • czynności konserwatora, 
 • rodzaje stosowanych układnic magazynowych, 
 • zajęcia praktyczne. 

Układnice magazynowe – zastosowanie 

Układnice stosuje się w tradycyjnych magazynach oraz tych o konstrukcji samonośnej. Są to urządzenia transportu bliskiego, które pozwalają na manipulowanie paletami na regałach. Bardzo dobrze sprawdzają się w sytuacji zarządzania zróżnicowanym asortymentem towarowym, o średniej lub dużej rotacji. Są w stanie poprawić również efektywność prac prowadzonych w mroźniach lub magazynach typu chłodniczego, dzięki czemu operator nie musi długo przebywać w pomieszczeniach, w których panuje niska temperatura. 

Zalety stosowania układnic magazynowych: 

 • duża wydajność – możliwość pracowania przez całą dobę, 
 • wysoki poziom bezpieczeństwa towaru – jest małe prawdopodobieństwo powstania wielu błędów, 
 • niski pobór energii – są to urządzenia energooszczędne, 
 • nieustanny monitoring asortymentu, 
 • lepsze wykorzystanie powierzchni składowania – korytarze oddzielające regały mogą być wąskie, a układnice w przeciwieństwie do wózków widłowych mogą składować towary na dużej wysokości. 

Program szkolenia 

Kurs podzielony jest na dwa etapy: część teoretyczną i część praktyczną. Po ukończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu przed komisją UDT. Gdy uzyska wynik pozytywny, otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające zdobyte uprawnienia. 

Warunki uczestnictwa 

 • ukończony 18 rok życia, 
 • wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne, 
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, pozwalający na pracę na stanowisku operatora układnic magazynowych. 

Lokalizacja kursu 

Szkolenia odbywają się w naszych ośrodkach regionalnych znajdujących się w Krakowie, Warszawie, Bielsko-Białej i Katowicach. Możemy także na prośbę klienta przeprowadzić szkolenie w jego firmie, w dowolnym miejscu na terenie kraju. 

Inne nasze szkolenia 

Jesteśmy firmą, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych. Oferujemy również kursy przygotowujące do pracy w zawodzie konserwatora lub operatora m.in. takich urządzeń jak: 

 • wózki widłowe, 
 • suwnice, 
 • żurawie HDS, 
 • żurawie wieżowe, 
 • podesty ruchome (w tym podnośniki nożycowe i koszowe), 
 • wciągarki i wciągniki, 
 • dźwigi budowlane. 

Pytania i odpowiedzi

Do czego służą układnice magazynowe? 

Są to urządzenia wykorzystywane w magazynach. Służą do przemieszczania towarów w wyznaczone miejsca na regałach. 

Czy organizujecie szkolenia u klientów? 

Tak. Na prośbę zleceniodawcy możemy zorganizować szkolenie w jego firmie. 

Czy trzeba mieć wykształcenie techniczne, by zapisać się na kurs? 

Nie. Wystarczy mieć ukończoną szkołę podstawową lub gimnazjalną. 

Na jakie urządzenia macie jeszcze kursy? 

Prowadzimy szkolenia z obsługi i konserwacji m.in. wózków widłowych, suwnic, żurawi wieżowych, żurawi HDS, podnośników koszowych i nożycowych, dźwigów budowlanych, wciągarek i wciągników. 

Zobacz także: