Kurs für den Raucher von Zentralheizungsöfen und Kesseln

Szkól się z OSO!

Myślałeś o tym, żeby rozszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do pracy na nowym stanowisku? A może brak Ci wykwalikowanych pracowników? Już teraz możesz zmienić swój zawód lub przeszkolić swój zespół razem z Ośrodkiem Szkolenia Operatorów OSO, zapisując się na wybrany kurs z Unser Angebot! Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszy się kurs palacza pieców i kotłów CO, dzięki któremu możesz zdobyć uprawnienia niezbędne do pracy.   

Warum ist für den Betrieb von Zentralheizungskesseln eine Genehmigung erforderlich? 

Qualifizierung für CO-Kesselraucher

W domach jednorodzinnych lub innych budynkach o małej powierzchni montowane są kotły o niskiej mocy, a ich obsługa jest dość prosta. Jednak istnieją budynki, takie jak: szpitale, hotele czy bloki mieszkalne, do których ogrzania zwykły, mały kocioł nie będzie wystarczający. W takich miejscach znajdować się będą kotły o mocy większej niż 50 kW, a do ich obsługi niezbędne będą uprawnienia G2/E.   

Wie sehen die Ausbildung und ihr Programm aus? 

Program szkolenia skonstruowany jest tak, aby uczyć od podstaw, dlatego kursanci grupowani są pod względem jednakowego poziomu dotychczasowych umiejętności. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby po zakończeniu kursu słuchacz był gotowy na przystąpienie do egzaminu.  

Program szkolenia obejmuje tematy związane z: 

 • Allgemeine Bestimmungen und ausgewählte Themen, 
 • Vorschriften für die technische Überwachung, 
 • Organisation von Arbeiten an thermischen Anlagen, 
 • die Aufgaben eines Zentralheizungsheizers, 
 • ausgewählte Kenntnisse der Wärmetechnik, 
 • Armaturen und Materialien, 
 • Schema des Heizungskellers der Zentralheizung, 
 • Wasser im Wärmemanagement, 
 • allgemeine Kenntnisse von Dampf- und Wasserkesseln, 
 • Kesselbetrieb, 
 • Netze und thermische Anlagen, 
 • industrielle Dampf- und Heißwasseranlagen, 
 • feste und flüssige Brennstoffe, 
 • zasadami BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona PPOŻ, ratownictwo medyczne. 

Wer kann Heizkesselwärter werden? 

Oferta Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO jest kierowana do wszystkich, którzy spełniają trzy podstawowe warunki:  

 • ukończony osiemnasty rok życia,  
 • Mindestgrundschulbildung,   
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych.  

Jeśli tylko masz chęć zdobycia nowych kwalifikacji, spełnienie tych warunków nam wystarczy. Jeśli nie jesteś pewien, co do stanu swojego zdrowia, nie masz się czym martwić. Po zapisaniu się na kurs, a przed jego rozpoczęciem, zostaniesz skierowany na odpadnie badania, które określą Twoją zdolność do pracy przy piecach i kotłach CO. 

Die Arbeit eines Zentralheizungsheizers 

Die Teilnahme an der Ausbildung soll den Auszubildenden auf die spätere Tätigkeit vorbereiten. Es ist wichtig zu wissen, dass die Aufgabe des Heizers nicht nur darin besteht, die Katzen mit Brennstoff zu versorgen, sondern auch Tätigkeiten auszuführen, die den Betrieb der Katzen verbessern. Zu seinen Aufgaben gehören: 

 • kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny, 
 • kontrola urządzeń pomocniczych, 
 • kontrola urządzeń kontrolno–pomiarowych, 
 • dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, 
 • odczyty wskazań specjalistycznych aparatury, 
 • monitorowanie ciśnienia oraz temperatury, 
 • weryfikacja szczelności rur, łączników oraz instalacji doprowadzających ciepło, 
 • Führung eines Registers der Zählerstände und Messgeräte. 
Arten von Zentralheizungskesseln

 Heizkessel und ihre Typen 

Praca kotłów polega na grzaniu wody podczas spalania paliwa znajdującego się w kotle, a ich zadaniem jest ogrzanie docelowego budynku. Istnieją różne rodzaje paliwa oraz sposoby jego spalania, co przekłada się na koszty ogrzewania. Paliwo może mieć formę stałą, ciekłą lub gazową. Klasyfikacja kotłów jest bardzo szeroka i zostanie dokładnie omówiona podczas zajęć teoretycznych szkolenia.  

Jeśli chodzi o kotły, można je prosto i szybko rozgrupować pod względem podstawowych kryteriów: 

WärmeträgerAn die Art des Brennstoffs angepasste BauweiseVerwendetes Material
 • Wasser
 • Dampf
 • Öl
 • Gas
 • elektrisch
 • für feste Brennstoffe
 • Heizkessel mit reversibler Verbrennung
 • Heizkessel mit Warmwasserbereiter
 • Stahl
 • Gusseisen
 • aus legiertem Stahl
 • von Leichtmetalllegierungen auf Aluminiumbasis

Zapisy na szkolenie 

Na kurs można zapisać się telefonicznie. Podczas rozmowy weryfikujemy dotychczasowe doświadczenie kandydata, aby móc przypisać go do odpowiedniej grupy. Ustalamy termin oraz miejsce szkolenia. W jej zakres wchodzą zajęcia szkoleniowe, a także materiały dydaktyczne, umieszczane na platformie online. 

Ort der Ausbildung 

Ośrodek Szkolenia Operatorów realizuje szkolenia na terenie całego kraju, a w przypadku szkoleń dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy, oferujemy dojazd do siedziby klienta.  

Vorteile der Teilnahme an der Schulung 

Arbeit für Raucher: Schulungsprogramm, Umfang und Ort

Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu odbywającego się przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymujesz uprawnienia grzewcze w kategorii G2/E, umożliwiające prace związane z obsługą, konserwacją, remontem oraz montażem pieców i kotłów CO. Niestety, nie są one przyznawane bezterminowo, a na okres 5 lat. Przed upływem terminu ważności należy złożyć stosowny wniosek z prośbą o ich przedłużenie.   

Warum sollten Sie sich für CSOs entscheiden? 

Naszym zadaniem jest kształcenie przyszłych fachowców w różnych dziedzinach, dlatego jakość oferowanych przez nas szkoleń jest na najwyższym poziomie. Działamy na rynku już od wielu lat, a czas ten pozwolił nam zdobyć niezbędne doświadczanie, nie tylko w kwestii prowadzenia szkoleń, ale również ich całkowitej organizacji i efektywnym przygotowaniu kursantów do egzaminów na uprawnienia. Nauka z nami jest przyjemnością.  

Kontakt und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen einer Teilnahme an einer CSO-Schulung!   

grafika opisująca szkolenie

Siehe auch: