Schneiden mit dem Autogenbrenner

Über uns

Gdzie wykorzystywany jest palnik acetylonowo–tlenowy

Już od wielu lat prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń technicznych, np. żurawi, podestów ruchomych czy wózków widłowych, szkolenia na palaczy pieców i kotłów CO oraz Höhenkurse i spawalnicze, w tym szkolenia z cięć palnikiem acetylenowo–tlenowym. Działamy na terenie całej Polski i nie tylko. Współpracujemy także z państwowymi ośrodkami egzaminacyjnymi, takimi jak m.in.: UDT, TDT, WDT czy IMBiGS.  

Co gwarantuje szkolenie w OSO? 

Biorąc udział w naszym kursie, poznasz przede wszystkim: przepisy prawne i te, o dozorze technicznym, organizację pracy, technikę cieplną, BHP oraz zasady pracy podczas cięcia acetylenowo–tlenowego.  

Anforderungen

Aby podejść do szkolenia musisz mieć: 

 • mindestens 18 Jahre alt sein, 
 • ukończoną przynajmniej szkołę podstawową, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania praz związanych z cięciem acetylenowo–tlenowym. 

Cięcie palnikiem acetylenowo–tlenowym 

Plasmaschneiden

Cięcie acetylenowo–tlenowe jest jedną z metod rozdzielania metali, szczególnie stali niskostopowej oraz niskowęglowej. Proces cięcia gazowego polega na doprowadzeniu materiału do temperatury zapłonu, a następnie spaleniu i wydmuchaniu płynnych tlenków metalu za pomocą strumienia tlenowego pod ciśnieniem. Cięcie aceylenowo–tlenowe pozwala na szybkie osiągnięcie bardzo wysokiej temperatury przez materiał.  

Jeżeli materiał ma być cięty w sposób acetylenowo–tlenowy powinien spełnić dwa podstawowe warunki. Są to:

 • zapłon metalu musi odbywać się w temperaturze niższej niż jego temperatura topnienia; 
 • topnienie podstawowych tlenków musi odbywać się w temperaturze niższej niż zapłon. 

Metalle, die sich nicht zum Brennschneiden eignen: 

 • mosiądz; 
 • brąz; 
 • wolfram; 
 • tytan; 
 • żeliwo; 
 • żelazo. 

Jeśli chodzi o uzyskanie wysokojakościowego cięcia, powinniśmy skupić się na prowadzeniu palnika, zachowując możliwie stałą odległość pomiędzy dyszą palnika, a przecinanym materiałem oraz prędkością cięcia. W trakcie trudności z zachowaniem odległości, stosuje się rolki prowadzące. Odległość pomiędzy dyszą oraz przecinanym materiałem jest uzależniona od grubości materiału. Wpływ na jakość cięcia ma dobór palnika. Palniki dzielą się na uniwersalne oraz przeznaczone wyłącznie do cięcia.  

Plusy i minusy cięcia gazowego

Vorteile des Brennschneidens: 

 • możliwość cięcia pod różnym kątem; 
 • możliwość zautomatyzowania; 
 • bardzo duży zakres grubości cięcia; 
 • dobra jakość cięcia grubszych materiałów; 
 • prostopadłe krawędzie cięcia. 

Nachteile des Brennschneidens: 

 • mała prędkość cięcia; 
 • duża strefa wpływu ciepła; 
 • brak możliwości cięcia stali wysokostopowych; 
 • wydłużony czas przebicia przez materiał. 

Gdzie wykorzystywany jest palnik acetylenowo–tlenowy? 

Tego typu palnik znajduje zastosowanie nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale również w małych firmach czy warsztatach. Jest fundamentem wszystkich prac z zakresu obróbki, cięcia i spawania różnych stopów metali. Wykorzystuje się go wszędzie tam, gdzie niezbędna jest precyzja.  Cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym generuje stosunkowo niewielkie koszty eksploatacyjne. 

Plasmaschneiden 

Es besteht darin, dass das Metall mit einem Plasmalichtbogen, der zwischen der Elektrode und dem Werkstück glüht, geschmolzen und aus dem Schneidspalt ausgestoßen wird. Die Elektrode wird durch Wasser oder Luft gekühlt. Beim Plasmaschneiden schmilzt das Material an Ort und Stelle, und zwar bei Temperaturen von bis zu 2.000 Grad Celsius.  

Wo der Acetyl-Sauerstoff-Brenner verwendet wird

Metody cięcia plazmowego: 

 • ukosowanie – palnik umieszcza się nad elementem pod odpowiednim kątem; 
 • podstawowa – polega na klasycznej obróbce elementu od krawędzi; 
 • szablonowa – obróbka materiału następuje przy użyciu wcześniej przygotowanego wzoru; 
 • żłobienie – ustawienie palnika plazmowego pod kątem, dzięki temu nie dochodzi do przecięcia materiału, tworzą się regularne wyżłobienia; 
 • zmechanizowana – odbywa się przy użyciu maszyn CNC i robotów przemysłowych, jest to najbezpieczniejszy sposób cięcia; 
 • cięcie kilku blach w tym samym czasie – mniejsza eksploatacja palnika i oszczędność czasu. 

Nasze pozostałe kursy

Zapraszamy na kursy z m.in.: 

 • cięcia palnikami, 
 • spawania, 
 • zgrzewania, 
 • połączeń kołnierzowych, 
 • lutowania. 

Szkolimy także przyszłych operatorów i konserwatorów maszyn, tj. żurawi, HDS, podestów ruchomych, zwyżek i innych. Działamy na terenie całej Polski już od wielu lat. Oferujemy profesjonalne przygotowanie do pracy i certyfikat TÜV. 

Zapraszamy do zapisów na szkolenia otwarte i kontaktu w sprawie szkoleń zamkniętych. 

grafische Werbung für die Ausbildung

Siehe auch: