Manipulering av last

Mobile lastebiler są przeznaczone do szybkiego przemieszczania ładunków. Zadaniem operatora wózka jest poprawny załadunek, przewiezienie palety lub innego rodzaju obiektu na miejsce oraz jego rozładowanie. Nasz Kurs for gaffeltrucker dokładnie uczy, jak poprawnie manipulować ładunkiem.Podczas pracy operator wózka widłowego może wykonać trzy główne ruchy przy manipulacji ładunkami – podnoszenie i opuszczanie wideł, przechylanie masztu wózka od siebie i do siebie, a także przesuwanie karetki z widłami na boki. Zależnie od modelu urządzenia jego ruchy mogą być także inne, na przykład pozwalać na zmianę położenia wideł poprzez ich pozycjonowanie, czyli ustawienie odstępu.

Wybierając kurs operatora wózka widłowego, otrzymasz w naszym Ośrodku wszystkie kluczowe informacje na temat sterowania oraz manipulacji ładunkiem. To niezbędna wiedza i praktyka do podejścia do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie daje førerkort for gaffeltruck. Podczas egzaminu prowadzone są także ćwiczenia, które polegają na dokonaniu załadunku, przewiezienia obiektu oraz rozładunku.

Przed rozpoczęciem prac z ładunkiem operator powinien zawsze sprawdzić jego wagę i porównać ją z maksymalnym nominalnym udźwigiem. Umieszczony na wózku ładunek musi być stabilny i zabezpieczony. Przy ładunkach o niestandardowych wymiarach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W OSO kurs na wózek widłowy przekazuje informacje teoretyczne i uczy w praktyce tego, jak poprawnie obsługiwać wózki widłowe. Wiedza i umiejętności są pomocne przy zaliczani egzaminu na uprawnienia UDT.

Procedury przy manipulacji ładunkiem:

 1. Podjechanie przodem wózka do ładunku w pozycji transportowej – wysokość wideł wynosić powinna od 100 do 300 milimetrów nad powierzchnią posadzki
 2. Zatrzymanie wózka przed ładunkiem i ustawienie masztu w prawidłowej pozycji pionowej
 3. Ustawienie rozstawu i wysokości wideł, dopasowując je do szerokości ładunku
 4. Podjechanie wózkiem i umieszczenie wideł powoli pod ładunkiem
 5. Uniesienie wideł ładunkiem na odpowiednią wysokość
 6. Przechylenie masztu do tyłu
 7. Dojechanie do miejsca rozładunku
 8. Wyprostowanie masztu wózka
 9. Powolne opuszczanie wideł przy rozładunku
 10. Pochylenie masztu wózka do przodu
 11. Umieszczenie ładunku na miejscu

Przy manipulacji ładunkami operator musi pamiętać o tym, żeby zachować szczególną ostrożność. Nie można poruszać się wózkiem zbyt szybko, szczególnie przy ciężkich ładunkach, co powoduje ryzyko wywrócenia się urządzenia. Zapisując się na nasz kurs wózka widłowego, otrzymasz wszystkie najważniejsze informacje na temat prawidłowego załadunku i rozładunku, aby twoja praca była związana z jak najniższym ryzykiem.

Se også