Periodisk opplæring for helse- og sikkerhetstjenester på arbeidsplassen

Opplæring av helse- og sikkerhetstjenester

Arbeidsmiljø- og sikkerhetskurs på OSOs opplæringssenter

Bli med oss på periodisk opplæring i helse- og sikkerhetstjenester. Våre erfarne opplæringsmedarbeidere gir deg all nødvendig informasjon. Vi har tilbudt kurs og yrkesrettet opplæring i mange år og kjennetegnes av et høyt opplæringsnivå. 

Helse- og sikkerhetstjenestene må også gjennomføre regelmessig opplæring i helse og sikkerhet. De ansatte må gjennomgå to typer opplæring: grunnopplæring og periodisk opplæring. En viktig del av kurset handler om hvordan man skaper trygge arbeidsforhold, hvordan man organiserer og bidrar til å løse komplekse helse- og sikkerhetsproblemer i bedriften. Finn ut hvordan opplæringen ser ut og hva du kan forvente. 

Hva består etterutdanningen av?  

Deltakelse i periodisk opplæring er viktig for å supplere eksisterende kunnskap, lære om endringer i lovgivningen, fareanalyser og risikovurderinger. Det er viktig å sette seg grundig inn i opplæringsmetoder og organisering, slik at man kan sikre trygge forhold og løse komplekse problemer på arbeidsplassen. 

helse- og sikkerhetspersonell

Første periodiske opplæring

Den skal innehas av alle verneombud innen 12 måneder etter at de begynte å arbeide i stillingen. Hvis verneombudet har et opplæringsbevis for den aktuelle stillingen, kan han eller hun vise det til arbeidsgiveren. Dette vil i sin tur føre til at neste dato for etterutdanning utsettes. 

Hvem er denne typen opplæring beregnet på?  

Periodisk opplæring er rettet mot ansatte i helse- og sikkerhetstjenesten, men ikke bare. Den må også bestås av personer som er ansatt i annet arbeid som utfører helse- og sikkerhetstjenester og fagfolk utenfor arbeidsplassen, dvs. personer som betjener ulike enheter innen helse og sikkerhet i form av separate kontrakter eller aktiviteter.  

Arbeidshelse og sikkerhet for tjenester i sivilsamfunnsorganisasjoner 

Vårt selskap tilbyr opplæring i helse- og sikkerhetstjenester, og for å få slik opplæring må du kontakte våre konsulenter per telefon og melde deg på den valgte ledige datoen. Kurset gjennomføres under veiledning av våre spesialiserte eksperter. Z våre tjenester Opplæringskursene våre har vært til nytte for mange fagfolk innen helse, miljø og sikkerhet. Vi har tusenvis av fornøyde kunder over hele landet. 

Førstehjelpsutstyr

Hvor skal vi trene? 

Kursene våre arrangeres i de største byene over hele landet, i tillegg til at kundene våre kan reise til den adressen de ønsker. På denne måten utdanner vi spesialister i hele Polen og til og med utenfor landets grenser.  

Tilrettelegging av yrkesrettede kurs 

Vi arrangerer også kurs og opplæring for UDT-kvalifikasjoner. Ekspertene som holder kursene, forbereder deg på UDT-, TDT- eller IMBiGS-eksamen.  

Andre kurs vi arrangerer er blant annet: 

  • kurs for operatører av mobile plattformer, 
  • kurs i vedlikehold av gaffeltrucker, 
  • kranførerkurs, 
  • HDS kranførerkurs,
  • høydetrening

Hvert kurs består av en teoretisk og en praktisk del.

Ring oss gjerne for å melde deg på den opplæringen du ønsker. 

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hva består etterutdanningen av?

Disse kursene er utformet for å gjøre oss kjent med helse- og sikkerhetsreglene og vise risikoanalyser, og deltakerne vil nok en gang lære om de endringene som har skjedd i regelverket. 

2 Hva er tidspunktet for periodisk trening?

Det arrangeres periodisk opplæring for bedriftshelsetjenesten hvert femte år, men det er viktig at den første opplæringen finner sted innen 12 måneder etter at man har begynt å jobbe.  

Se også