Opplæring til stillingen som maler og sandblåser

maler-sandblåsere under poleringsarbeidet

Formålet med kurset for sandmalere på land og offshore

Hovedmålet med CSO-kurset for sandmalere er å gjøre deltakerne kjent med de grunnleggende temaene: 

 • korrosjonsbeskyttelsesprosesser, 
 • påføring av korrosjonshindrende belegg, 
 • utføre konserverings-, beskyttelses- og malearbeid. 

Etter fullført kurs får studentene et NORSOK M-501-sertifikat, som er anerkjent i hele EU og gjør det mulig å jobbe bak oljerigger i EU. 

Opplæringsprogram 

Opplæringsprogrammet for sivilsamfunnsorganisasjoner om offshore og på land: sandmaler, kurset er delt inn i en praktisk og en teoretisk del.

maler sandblåser i arbeid

I forelesningsdelen av kurset vil studentene lære om: 

 • påføringsmetoder for maling, 
 • direkte verneutstyr - arbeidsklær, 
 • reglene for sammenføyning av tokomponentmaling, 
 • kjemikalier som brukes i malingsindustrien, 
 • lovgivning og regler for helse og sikkerhet.  

I den praktiske delen kan deltakerne lære om:  

 • klargjøring av belegg for maling, 
 • korrosjonsbeskyttelse som brukes på gruveplattformer, 
 • manuell maling og sprøytemaling, 
 • rengjøring og klargjøring av materialet før polering, 
 • blande og fortynne egnet maling, 
 • vedlikehold av malings- og poleringsutstyr, 
 • profesjonell vurdering av kvaliteten på malingsbelegg. 

Opplæringen gjennomføres for både nykommere i bransjen og erfarne medarbeidere som ønsker å utvide sin kompetanse for å jobbe med ny kunnskap, eller for å oppdatere sitt NORSOK M -501-sertifikat. 

NORSOK M - 501 sertifikat 

Bestått eksamen gir innehaveren rett til et NORSOK M-501-sertifikat. Denne kvalifikasjonen er anerkjent i EU og gir innehaveren rett til å arbeide på offshore-plattformer.

Praktisk kurs for sandmalere

Den mest populære destinasjonen i bransjen er Norge - med arbeid i Norskehavet. 

Hvor tilbyr vi opplæring?

Kursene holdes over hele Polen - på forespørsel, også med reise. Du kan også reise til hovedkontoret vårt i Warszawa. Vi holder åpne og lukkede kurs for enkeltpersoner og grupper. 

Betingelser for studenter

For å bli med på offshore- og onshore-sandmalerkurset må du: 

 • være myndig,
 • ikke har noen medisinske kontraindikasjoner for å utøve yrket,
 • ha en grunnleggende utdanning (minimum).

Hvis du er interessert i vår opplæring for stillingen som maler - sandblåser, er du velkommen til å kontakte oss.

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Vil kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg gjennom opplæringen, gjøre det mulig for deg å jobbe i utlandet?

Ja, NORSOK M-501-sertifikatet er anerkjent i hele EU.. 

2 Hvilke betingelser må jeg oppfylle for å bli med på kurset?

For å bli lærling hos oss bør du være minst 18 år, ha en grunnutdanning og ikke ha noen kontraindikasjoner fra en bedriftslege for å jobbe.

Se også