Få sertifisering for å betjene jernbanekraner

Velkommen til opplæringskurset for jernbanekranførere

Som Opplæringssenter for operatører Vi har mer enn 15 års erfaring med å tilby yrkesrettede kurs. Vårt brede kurstilbud omfatter blant annet forberedelser til yrket som jernbanekranfører og sertifiseringseksamenen som avlegges av Kontoret for teknisk inspeksjon. Våre kursholdere har lang erfaring og deler gjerne av sin kunnskap og erfaring.

Konstruksjonsdiagram for skinnekraner

Vi krever følgende av potensielle traineer:

 • myndighetsalder, 
 • et minimum av grunnutdanning, 
 • attestering av at det ikke foreligger kontraindikasjoner for utøvelsen av yrket.

Mål for opplæringen:

Målet med kurset er å gi kunnskaper og ferdigheter til elever som ønsker å oppnå yrkeskompetanse til å betjene jernbanekraner. Opplæringen er en spesialisert forberedelse til UDT-eksamen og sikkert arbeid i henhold til regelverket. Etter bestått eksamen får kursdeltakeren et kvalifikasjonsbevis utstedt av Office of Technical Inspection. UDT-lisensen for betjening av jernbanekraner er gyldig i 5 år.

Kurs i betjening av skinnekraner:

Vår opplæring består av teoretisk og praktisk undervisning. De gjennomføres på et spesielt tilrettelagt manøvreringsområde ved hjelp av maskiner.  

De teoretiske forberedelsene understøttes av kursmateriell som hver enkelt student har tilgang til på nettet.  

Opplæringsforelesninger for kranførere på jernbane

Opplæringsprogrammet for en jernbanekranfører omfatter: 

 • HELSE OG SIKKERHET, 
 • bygging av jernbanekraner, 
 • stasjonstyper, 
 • utformingen av kontrollpanelet, 
 • det spesifikke ved arbeid med skinnekraner, 
 • forskrifter for teknisk tilsyn, 
 • operatørens ansvarsområder, 
 • utskifting av deler og væsker, 
 • prøvetester, 
 • praktiske oppgaver. 

Den praktiske delen omfatter betjening av utstyret og riktig håndtering, f.eks. i tilfelle havari.  

Vi inviterer deg til å benytte deg av våre andre opplæringstjenester:

Vi har et bredt utvalg av opplæringskurs for operatører og vedlikeholdspersonell på UDT-utstyr, blant annet:  

 • kraner (tårnkraner, skinnekraner, stasjonære kraner, flytekraner, dekkskraner, mobile kraner, bærbare kraner, selvgående kraner); 
 • vinsjer; 
 • fortrengningsmidler; 
 • kraner; 
 • kraner på skinner; 
 • taubaner; 
 • mobile plattformer; 
 • turist- og skiheiser; 
 • gaffeltrucker; 
 • teleskoptrucker; 
 • anleggsmaskiner; 
 • arbeidsplattformer og sakselifter; 
 • vareheiser; 
 • losse- og lasteutstyr.
Kranfører

Vi utdanner også fremtidige stillasbyggere, vedlikeholdsarbeidere for brannslokkingsutstyr, sveisere, industriklatrere og røykere av CO-ovner og kjeler.  

Vi holder kurs i hele Polen. Enkeltpersoner, bedrifter og organiserte grupper er velkomne til å kontakte oss!

SPØRSMÅL OG SVAR:

1. Hvor lenge er kvalifikasjonene for skinnekraner gyldige?

UDT-kvalifikasjoner for operatører og vedlikeholdspersonell på jernbanekraner er gyldige i fem år. Etter utløpsdatoen må de fornyes. 

2. Hva inngår i den praktiske delen av kranføreropplæringen?

Den praktiske delen innebærer arbeid med utstyret. Under veiledning av en erfaren instruktør lærer eleven hvordan maskinen skal betjenes, hvordan deler og væsker skal skiftes ut og hvordan kranen skal brukes på en korrekt og sikker måte. Instruktørenes oppgave er å lære deg å bruke kunnskapen din i praksis, men også å fjerne enhver tvil du måtte ha om hvordan maskinen fungerer.

3. Hvilke krav stiller opplæringssenteret til potensielle elever?

Kandidaten til kurset må være myndig og ha minimum grunnskoleutdanning. Det er også nødvendig å ha en legeerklæring som bekrefter at det ikke foreligger kontraindikasjoner for å arbeide som operatør eller vedlikeholdspersonale for UDT-utstyr. 

4. Avholdes det lukkede klasser?

Ja, vi tilbyr lukkede kurs for bedrifter og organiserte grupper. Det er bare å kontakte oss for å avtale detaljer om opplæringen, inkludert dato og sted der vi skal gjennomføre hele kursprogrammet. Det er også mulig å gjennomføre opplæringen på kundens enhet. 

Se også