TÅRNKRANER - UDT-KURS

Zajmujemy się szkoleniem z obsługi żurawi wieżowych. Gwarantujemy niezawodną kadrę, która przygotowuje zarówno z zakresu praktyki jak i teorii. Przygotowujemy także do egzaminu państwowego. Nasza kadra składa się z samych specjalistów w zakresie szkoleń zawodowych. 

Opis szkolenia  

Celem naszego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu operatora żurawia wieżowego. Umiejętności nabyte na zajęciach powinny zapewnić umiejętność pracy z większością tego typu sprzętu. Wszystkie zajęcia tworzone są w oparciu o program UDT i prowadzone są przez profesjonalnych nauczycieli.  

Opplæringsprogrammet omfatter blant annet  

 • zapoznanie z formalnościami dozoru technicznego,  
 • budowę żurawi wieżowych,  
 • higienę pracy,  
 • zasady ekonomicznej eksploatacji dźwigów wieżowych,  
 • dane techniczne urządzeń,  
 • właściwe przygotowanie stanowiska pracy,  
 • naukę pracy w różnych warunkach.  

UDT-eksamen  

Żurawie wieżowe na tle nieba.

Aby uzyskać dokument potwierdzający możliwość pracy z żurawiem wieżowym należy najpierw zdać egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego. Jest to kwalifikacja krajowa, która jest oficjalnym zezwoleniem na pracę w zawodzie nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Podobnie jak kurs składa się z części teoretycznej – w formie testu – oraz praktycznej. Nasze szkolenie kompleksowo przygotuje Cię do egzaminu według aktualnych pytań. 

Żuraw wieżowy – opis 

Żuraw wieżowy to rodzaj żurawia, który składa się z dwóch głównych części: masztu pionowego mocowanego bezpośrednio do podłoża lub szyn oraz wysięgnika poziomego z przeciwwagą. Zadaniem tego ogromnego urządzenia jest przenoszenie ciężkich elementów na placu budowy.  

Zastosowania żurawi wieżowych 

Są to urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Stosowane są głównie w budownictwie oraz do transportu towarów, w tym bardzo ciężkich konstrukcji stalowych. Tak szeroki obszar zastosowania żurawia wieżowego jest możliwy głównie dzięki rozmiarowi jego powierzchni roboczej. Żuraw optymalizuje większość plac budowlanych. Dzięki temu możliwe jest podnoszenie i przemieszczanie bardzo ciężkich ładunków przy pomocy zaledwie jednej lub dwóch osób (operatorów).  

Podział żurawi budowlanych   

Konstrukcyjnie typy żurawi wieżowych można zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszy zależy od lokalizacji mechanizmu obrotowego. Dlatego wyróżnić można:  

 • żurawie górnoobrotowe – konstrukcje, w których mechanizm obrotu jest umieszczony na górze, co oznacza, że obraca się tylko konstrukcja wysięgnika żurawia, a nie jego kolumna,  
 • żurawie dolnoobrotowe – konstrukcje, w których mechanizm obrotu jest umieszczony na dole dźwigu, co oznacza to, że w tym modelu obraca się nie tylko wysięgnik, ale także maszt dźwigu budowlanego.  

Żurawie wieżowe można również klasyfikować według sposobu mocowania do podłoża. Jeśli dźwig jest nieruchomy, mówi się, że jest to rozwiązanie stałe. Alternatywą jest żuraw samojezdny instalowany na specjalnej platformie (szynowej, kołowej, gąsienicowej itp.).  

Parametry żurawi wieżowych 

Najważniejszym parametrem decydującym o przydatności żurawi na budowach jest oczywiście ich udźwig, mierzony w tonach. Uwaga — jest to parametr zmienny, który określa maksymalne obciążenie konstrukcyjne, jakie dźwig może wytrzymać. Ważne jest, aby maksymalny udźwig zależny był od położenia wysięgnika. Im dalej wysięgnik znajduje się od osi obrotu żurawia, tym mniejszy jest udźwig. Kolejnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, jest wysokość użytkowa, której wartość jest równa odległości haka (w jego najwyższym położeniu) od podłoża. Z kolei zasięg żurawia to maksymalna odległość od osi żurawia, na jaką można wysunąć hak. Ostatnim, bardzo ważnym parametrem żurawia jest tzw. moment roboczy. Jest to iloczyn pomiędzy wysięgiem a maksymalnym udźwigiem.  

W skrócie można powiedzieć, że żuraw wieżowy to bardzo ważne narzędzie budowlane, które w formie pionowej wieży zapewnia doskonałą użyteczność na całym placu budowy. Wysokość żurawia uzależniona jest od konstrukcji wieży. Najczęściej ma ona ponad 100 m. 

Wymagania przed uczestnictwem w kursie  

Osoby zainteresowane naszym szkoleniem muszą spełniać następujące warunki:  

 • en voksen,  
 • orzeczenie lekarskie, które nie stanowi o przeciwwskazaniach do pracy operatora,  
 • co najmniej wykształcenie podstawowe.  

Spørsmål og svar

HVA ER TÅRNKRANER? 

Żurawie wieżowe to maszyny budowlane, składające się z kolumny i wysięgnika. Wykorzystywane są głównie przy przenoszeniu ciężkich materiałów na dużych wysokościach.  

BETINGELSER FOR Å DELTA I OPPLÆRINGEN? 

Vi stiller tre grunnleggende krav: 18 år eller eldre, minimum grunnskoleutdanning og legeerklæring. 

Se også