Zdobądź uprawnienia na obsługę żurawi szynowych

Zapraszamy na szkolenie na operatora żurawi szynowych

Jako Ośrodek Szkolenia Operatorów posiadamy ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów zawodowych. Nasza szeroka oferta szkoleń zawiera przygotowanie m.in. do zawodu operatora żurawi szynowych i egzaminu certyfikującego, przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasza kadra szkoleniowa to wieloletni fachowcy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Schemat budowy żurawia szynowego

Od przyszłych kursantów wymagamy:

 • pełnoletności, 
 • minimum podstawowego wykształcenia, 
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności kursantom chcącym uzyskać kwalifikacje zawodowe do obsługi żurawi szynowych. Szkolenie jest specjalistycznym przygotowaniem do egzaminu UDT i bezpiecznej pracy zgodnej z przepisami. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT na obsługę żurawi szynowych ważne są przez 5 lat.

Przebieg kursu z obsługi żurawi szynowych:

Nasze szkolenia składają się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Przeprowadzane są na specjalnie przygotowanym placu manewrowym przy użyciu maszyn.  

Przygotowanie teoretyczne wsparte jest materiałami szkoleniowymi, do których dostęp online otrzymuje każdy kursant.  

Wykłady szkoleniowe na operatora żurawia szynowego

Program szkoleniowy na operatora żurawi szynowych zawiera: 

 • BHP, 
 • budowę żurawi szynowych, 
 • rodzaje napędów, 
 • budowę panelu sterującego, 
 • specyfikę pracy na żurawiach szynowych, 
 • przepisy dozoru technicznego, 
 • obowiązki operatora, 
 • wymianę części i płynów, 
 • testy próbne, 
 • zadania praktyczne. 

Część praktyczna obejmuje obsługę urządzeń wraz z odpowiednim postępowaniem, np. w przypadku awarii.  

Zapraszamy do skorzystania z innych usług szkoleniowych:

Posiadamy szeroką ofertę szkoleń na operatorów i konserwatorów urządzeń UDT, m.in. na:  

 • żurawie (wieżowe, kolejowe, stacjonarne, pływające, pokładowe, przewoźne, przenośne, samojezdne); 
 • wciągarki; 
 • wypornice; 
 • suwnice; 
 • układnice torowe; 
 • koleje linowe; 
 • podesty ruchome; 
 • wyciągi turystyczno – narciarskie; 
 • wózki widłowe; 
 • ładowarki teleskopowe; 
 • maszyn budowlanych; 
 • podnośników koszowych i nożycowych; 
 • wyciągów towarowych; 
 • urządzeń wyładowczych i załadowczych.
Operator żurawia

Szkolimy także przyszłych monterów rusztowań, konserwatorów sprzętu gaśniczego, spawaczy, alpinistów przemysłowych oraz palaczy pieców i kotłów CO.  

Nasze kursy prowadzimy w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne, firmy i grupy zorganizowane!

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak długo ważne są uprawnienia na żurawie szynowe?

Uprawnienia UDT na operatorów i konserwatorów żurawi szynowych ważne są przez 5 lat. Po upływie terminu ważności należy je przedłużyć. 

2. Co zawiera część praktyczna szkolenia na operatora żurawia szynowego?

Część praktyczna to praca z urządzeniem. Kursant pod okiem doświadczonego szkoleniowca uczy się obsługi urządzenia, wymiany części i płynów oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji żurawia. Zadaniem naszych instruktorów jest nauka pod kątem praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, ale także rozwianie wszelkich wątpliwości kursanta na temat obsługi urządzenia.

3. Jakie wymagania ma ośrodek szkoleniowy względem przyszłych kursantów?

Kandydat na kursanta musi być pełnoletni i posiadać minimum podstawowe wykształcenie. Niezbędne jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy operatora bądź konserwatora urządzeń UDT. 

4. Czy prowadzone są zajęcia zamknięte?

Tak, firmom oraz grupom zorganizowanym oferujemy szkolenia zamknięte. Wystarczy skontaktować się z nami w celu ustalenia szczegółów szkolenia, m.in. terminu i miejsca, w którym mamy poprowadzić cały program kursu. Istnieje możliwość jej przeprowadzenia na urządzeniu Klienta. 

Zobacz także: