Drift av mobile plattformer

For å kunne betjene mobile plattformer er det nødvendig å gjennomgå en opplæring som gir deg rett til å avlegge en eksamen for Office of Technical Inspection. Etter bestått eksamen får deltakeren tildelt en UDT-lisens. Kursene omfatter informasjon om konstruksjon og drift av utstyret, samt helse- og sikkerhetsregler. Her følger reglene for betjening av utstyr som mobile, traverserende og saktegående plattformer.

Bruk av plattformer og håndtering av ulykker

Mobile plattformer må kun brukes av personer med autorisasjon. Alle som bruker utstyret, må være kjent med hvordan det fungerer. Det er forbudt å bruke plattformene hvis man ikke er kjent med redningsprosedyrene, eller hvis det ikke finnes personer i nærheten som er kjent med bruken av dem.

Før du flytter den mobile plattformen

Før arbeidet påbegynnes, må den mobile plattformen kontrolleres av operatøren med hensyn til skader og tekniske egenskaper. Plattformens tilstand må kontrolleres hver gang det utføres arbeid på den. Det er forbudt å bruke defekte eller skadde plattformer. Det er også forbudt å bruke plattformer på et uegnet underlag. Underlaget må ikke ha skader eller synlige hindringer i enhetens bevegelsesretning.

Manipulering av den mobile plattformen

Ved bruk av den mobile plattformen må operatøren hele tiden kontrollere underlaget som plattformen beveger seg på, samt underlaget over den i bevegelsesretningen. Hvis det finnes hindringer på veien, må operatøren styre enheten slik at den unngår dem, og utvise ekstrem forsiktighet. Plattformen må ikke overskride tillatt hastighet. Personer på plattformen må ikke lene seg ut over rekkverket, og det er forbudt å lene seg mot maskinens kontrollpanel eller å plassere gjenstander på panelet. Det er forbudt å bruke mobiltelefon under bruk av plattformen. Når den mobile plattformen plasseres i riktig posisjon, må riktig høyde bestemmes med hensyn til takets overflate, underlaget og hindringer.

Hver enkelt kurs for mobile plattformer i vår Sentrum tar for seg viktig informasjon om helse og sikkerhet på operatørens arbeidsplass. Gjennom praktisk undervisning kan deltakerne også prøve ut kunnskapen sin i bruk av utstyr. Vi gleder oss til å se deg på kurset for mobile plattformer!

Se også