Forbudte aktiviteter ved bruk av gaffeltrucker

Gaffeltrucker, som brukes daglig på mange arbeidsplasser, krever førerkort for å kunne betjene dem. Dette kan man få ved å velge et truckkurs, der deltakerne lærer å manøvrere denne typen utstyr på riktig måte. Våre gaffeltruckkurs Sentrum På truckkursene får du omfattende kunnskaper og ferdigheter om hvordan utstyret er konstruert og hvordan det brukes. Hovedvekten ligger på helse- og sikkerhetsprinsipper, for det er ikke vanskelig å komme ut for en ulykke når man bruker en gaffeltruck. Derfor er truckkurset grunnleggende, og helse- og sikkerhetsregler gjelder for føreren både før, under og etter arbeidet med trucken. Det er blant annet viktig å sjekke utstyret grundig, kjenne til hvordan det fungerer, de tekniske parameterne som løftekapasitet, den maksimale høyden på lasten som skal løftes eller den optimale måten å plassere lasten på gaffeltruckens gafler. I tillegg bør alle operatører kjenne til listen over forbudte aktiviteter ved bruk av gaffeltruck. Vi presenterer den nedenfor.

Hva du må huske på:

 • ikke bruk utstyret under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler
 • Kontroller den maksimale arbeidsbelastningen for ikke å overbelaste maskinen
 • rullestolen må ikke brukes til andre formål enn det den er beregnet for
 • Apparatet må kun brukes av en person som har førerkort for gaffeltruck
 • det er forbudt å overskride fartsgrensen
 • brå akselerasjon og bremsing er forbudt
 • apparatet må ikke etterlates i drift
 • Vær forsiktig når du kjører i stigninger
 • det er ikke mulig å kjøre rullestolen inn i andre gjenstander
 • sikkerhetsdekslene må ikke fjernes
 • det er forbudt å bruke åpen ild under kjøring av vognen
 • det er forbudt å foreta uautoriserte endringer på apparatet
 • Lasten må ikke etterlates på hevede gafler
 • det er forbudt å stå eller gå under de hevede gaflene på et apparat
 • gaffeltrucken må ikke brukes med glatte sko eller hender
 • det er ikke tillatt å kjøre nedover skrått underlag med stasjonen slått av eller i nøytral gir
 • mastens posisjon kan ikke endres under svinging
 • det er ikke tillatt å kjøre rullestolen på underlag som ikke er egnet for dette formålet

Vi minner om at du trenger truckførerbevis for å kjøre truck. Det er mulig å få dem uten å bestå en eksamen ved Office of Technical Inspection, men det er alltid en fremtidsrettet beslutning å skaffe seg kvalifikasjoner fra UDT Warszawa eller andre filialer, ettersom de verdsettes av arbeidsgivere.

Se også